60 Besmele

60 Besmele

60 Besmele

09.03.2015 - Merve Yüksel
60 Besmele

Allah adın zikredelim evvela
Vacib oldur cümle işte her kula’’

Nedir Besmele?

Esma-i Hüsna'nın hemen başlarında yer alan, İlahi rahmetin bütün âleme umumî olduğunu, hususen de müminlere yakınlık ve inayet buyrulacağını bildiren, Rahman ve Rahim isimlerinin ve bütün esmanın veciz özeti gibidir. Farkında olarak çekilen Besmele, her işi Allah rızasına uygun yapmanın ve muvaffakiyeti, mağfireti ondan beklemenin başıdır.

Besmele ihsandır. Meşhur Cibril Hadisi'nde anlatılan "ihsan" her an Hz. Allah'ı görüyormuş gibi hareket etmektir. Biz, O'nu görmeksek de, O'nun bizi daima gördüğüne müdrik olmak şeklinde tarif edilmiştir. İslam'ın sembolü, her iyiliğin anahtarı Besmele olmadan hamd olmaz. Hamd, Besmele ile başlar. Bir iş Besmele ile Allah'a ısmarlanır ve onun meyvesi şükretmek olur. Belki de kul, işinin tamam ve muvaffak olmasından önce Besmele çekebilmesine şükretmektedir. Acziyet ve kulluğun ifadesi olan bu mübarek cümle, Rabbimizin bizlerde görmek istediği mağfirete ve yalnız ona muhtaç halimizin beyanıdır.

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 60.yılı nedeniyle düzenlenen "Allah'ın Adıyla 60 Besmele " sergisi ve bu sergideki eserleri bir araya getiren bu kitap, ilmin işareti yazının ve İslam medeniyetindeki ifadesi olan hat sanatının hem içerik hem de sanat değeri bakımından çok kıymetli örneklerini dikkatimize sunuyor. Her biri ilahi bir ilhamın ürünü Besmele örneklerini içerisinde barındıran bu kitap, değerli hattat ustaları tarafından kemal-i rikkat ve hürmetle, akıcı bir üslupla, estetik nazarıyla takdim edilmiş.

"Besmele'yle başlamayan her iş bereketsizdir" buyuran Hz. Peygamber'in sözü ile yola çıkan bir grup Hat ve Tezhip ustasının, büyük bir sevinç ve imtihan şuuruyla Hamdele dökülüvermiş dillerinden, gönüllerinden. Her dem ruh ve maneviyatı tazeleyen Allah zikri Besmele'yi ve Hattat'ının gönül zenginliğini ortaya koyan bu eseri kütüphanemizin bir köşesinde mutlaka bulunduralım.

Merve Yüksel - 09.03.2015

,

3091

Merve Yüksel Hakkında

Merve Yüksel

Kitap sever, deniz sever, camilerin ezan seslerinin bereketinde yaşar; sadece olduğu gibi yaşamaya çalışan, gördüğünün ve yaşadığının hakkını vermeye çalışan bir kul...

 

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin