Abidler Yolu : İlim Amel ve Aksiyon İhtiyacı, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Abidler Yolu : İlim Amel ve Aksiyon İhtiyacı yazısını ve tüm Ferhat ÖZBADEM yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Abidler Yolu : İlim Amel ve Aksiyon İhtiyacı

28.09.2012 15:30 - Ferhat ÖZBADEM
Abidler Yolu : İlim Amel ve  Aksiyon İhtiyacı

Müslümanların ilim ve aksiyon kadar salih amellere de ihtiyacı vardır. Bu üç unsurun kuracağı korelasyon ile ancak kamil bir mümin olunabilir. İlim, aksiyon ve salih amel birlikte olmadığında verim almak veya sebat etmek çok zor olacaktır.

Kamil mümin olmak ile ilgili gerekli olan donanımları içeren birçok eser günümüzde mevcuttur. Farklı ekollerin, farklı yaklaşımların, farklı meşreblerin kendi yorumları ile ele aldığı eserlerin sayısı sayılamayacak kadar çoktur. Bu konuda neşredilen eserlerin ilk dönemi olarak İmam Gazali dönemi olduğunu ifade edebiliriz. İmam Gazali'den önce de konu ile ilgili eser neşredilmişse de Gazali gibi konu derinlemesine ele alınmadığından Gazali dönemi milat olarak kabul edilebilir.

Bazı günümüz alimlerinin bu üç unsuru 3 farklı eserde ele alıp neşrettikleri vaki olmuştur. Misalen Abdulhamid Bilali'nin Arınma yolu 1-2, İman ve Salih amel, Şeytandan korunma yolları isimli eserleri (Buruc yayınları) bu minvalde eserlerdir.

İmam Gazali'nin ilim, aksiyon ve salih amellerin birlikte olması gerektiği düşüncesini ele aldığı eserin adı Abidler Yolu'dur. Abid kelimesi en basit tanımı ile ibadet eden anlamındadır. İhlaslı ve Allah'ın istediği şekilde ibadetlerini yerine getiren kişiye abid denir. Abidler yolu adlı şaheser bir abidin hangi donanımlara sahip olması gerektiğini ince ayrıntıları ile ele alan bir eser.

Salih amellerin/ibadetlerin şekli yönünden ziyade hikmet ve mana yönünü ele alan İmam Gazali, Fıkhi konuları ve zühd konularını bir arada ele almıştır. Konuların ele alınışında selef alimlerinin sözleri, o dönem nam bulmuş islam ulemasının sözleri, peygamber sözleri (kaynak beyan edilmeden) ve hadisler ile izah ediliyor.

Günümüzde genel olarak tasavvuf ekolü tarafından okunan ve sahiplenilen İmam Gazali esas itibari ile abid ve zahid bir alimdir. Bu yönü ile de ümmetin hepsinin ortak değeri sayılabilecek bir şahsiyettir. Eserde bidat ve şirk olarak addedilebilecek bir görüş yok. Bunu özellikle ifade edişimin sebebi şu: Gazali okumadan Gazali'yi eleştiren bir kısım insanlar Gazalinin bütün eserlerinde bidat ve şirk unsuru olduğunu ifade ediyorlar. Bu yanlış görüşün mesnetsizliğini ifade babında bunu ifade ediyorum. Bazı eserlerinde mevzu hadis diyebileceğimiz bir kısım sözlerin olması diğer görüş ve eserlerine gölge düşürmez. Kelam konularında savunduğu görüşlerin bir kısmının bir kısım ekollere uymaması da ayrıca doğal bir mevzu. Çünkü hemen hemen her ekolün her ekolün görüşü ile çelişen kelami konular mevcuttur. Bu noktada şunu ifade edebiliriz; Gazali okumaları manevi gelişim için önemli olan okumalardır.

Osmanlı ulemasından İlyas ibni Abdullah El Nihani 1864 yılında Türkçeye tercüme etmiştir. Günümüzde farklı yayınevlerinden farklı baskıları olan bir eserdir.

İmam Gazali'nin meşhur olan diğer eserleri

İhya-ı Ulumid-din
Kalplerin Keşfi
Kimya-yı Saadet
İslam Hukuku
Hak Yolun Esasları
Ölüm-Kabir-Kıyamet
Gençliğe Öğütler
Aldananlar
Yöneticilere Altın Öğütler
Esma-i Hüsna Şerhi
Hakikate Giden Yol
Kudsi Hadisler
Tevhid Risalesi
El-munkizu Min-ad-dalal

İmam Gazali okumalarının ders halkaları şeklinde uygulanması ve günlük hayatta pratize edilmesi manevi anlamda donanımı zayıf olan müslümanların mana yönünün gelişmesine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu okumaların günümüze en yakın güncellenmiş olan şekli Said Havva tarafından Ruh Terbiyemiz adı ile neşredilmiştir. Ruh terbiyemiz eseri Gazali eserlerinden bolca istifade edilmiş konuları güncelleyen bir eserdir.

Abidler Yolu
İmam Gazali
Hisar Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 28.09.2012 15:30 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 18:58

,

2854

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:

Araştırma-Düşünce: Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları.

Roman: Muaz, Brezilya, Beşir ve Gazali, Beşir ve Selahaddin Eyyubi, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Sultan Abdulhamid.

Biyografik Roman: Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Mevdudi, Aliya, Malkolm X, Muhammed Ali, Meryem Cemile, Mehmet Akif, Metin Yüksel, Said Halim Paşa, Necip Fazıl Kısakürek, Akif İnan, Ömer Muhtar, Zeynep Gazali.

Tavsiyeler: Hasan el Benna, Said Havva, Yusuf el Karadavi, Hasan en Nedvi, Seyyid Kutub, Mevdudi, Fethi Yeken, Malkolm X, Aliya, Mustafa Meşhur.

Şiir: Ebrulim. Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin