Ahmet Mithat Efendi: Musahabat-ı Leyliye Gece Sohbetleri

Ahmet Mithat Efendi: Musahabat-ı Leyliye Gece Sohbetleri

Ahmet Mithat Efendi: Musahabat-ı Leyliye Gece Sohbetleri

09.04.2019 - Yeni Çıkanlar
Ahmet Mithat Efendi: Musahabat-ı Leyliye  Gece Sohbetleri

Ahmet Mithat Efendi, Musahabat-ı Leyliye adlı eserini 27 Teşrinievvel 1886-1 Mayıs 1890 tarihleri arasında üç buçuk yıl süre ile Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika ettikten sonra kitap olarak bastırmıştır. Musahabat-ı Leyliye; sosyal, kültürel, tarihî, hikemî, ilmî, fennî, dinî ve edebî konuları ihtiva etmektedir.

Mithat Efendi sohbet havasında yazdığı bu musahabelerle okuru bilgilendirmeyi, okurun ufkunu genişletmeyi ve günlük hayatta alışılagelen ancak farkında olunmayan birçok tutum, davranış ve düşünce biçimi üzerinde okuru düşündürmeyi ve okura farkındalık kazandırmayı amaçlar. Musahabelerde dönemin olaylarını, Ahmet Mithat Efendi’nin hayatından kesitleri, sohbet ettiği, tartıştığı, eleştirdiği, mektuplaştığı isimleri, eleştiriye, yazar ve şairlere dair görüşlerini bulmak da mümkündür.

(Tanıtım Bülteni)

Yeni Çıkanlar - 09.04.2019

,

1151

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin