Aşk Bazen; Son Sevgiliden İzler - Necmettin Şahinler

Aşk Bazen; Son Sevgiliden İzler - Necmettin Şahinler

Aşk Bazen; Son Sevgiliden İzler - Necmettin Şahinler

21.05.2014 - Misafir Köşesi
Aşk Bazen; Son Sevgiliden İzler - Necmettin Şahinler

Esma Meşar yazdı....

İnsan bazen aradığını eliyle koymuş gibi bulmak ister. Öyle uzun uzadıya araştırmalara, büyük paragrafların içinde keşfe çıkmaya, tarihin labirentlerinde kaybolmaya mecali olmaz kimi zaman. İkna olmayı beklemez, sadece gönül gözüyle okumak ister. Yalın bir güzelliği seyre dalmak ister gözleri satırlarda dolaşırken.

"Aşk Bazen" özellikle böyle hissettiğiniz zamanlarda size yoldaş olacak farklı ve ilginç bir siyer çalışmasıdır. Kitabın adı "şıpsevdi" sakızlarındaki "aşk.../love is..." tanımlamalarından esinlenilerek konulmuştur. Hz. Peygamber"in hayatından kronolojik olarak seçilen olaylar, tarihi bir havaya büründürülmeden herkese hitap edecek yalınlıkta anlatılmaktadır. Her olay, içeriğine dair anahtar bir kelime "aşk bazen" başlığına eklenerek sunulmaktadır okuyucusuna.

Yaşı kırka yaklaşmış bir insan düşünün. Ömrü insan hakları aktivistliğiyle geçmiş. Bu insan kavmi tarafından "emin" ilan edilmiş. Kırk yaşına yaklaştığında bu insan ne olmuştur da, insanlardan uzaklaşıp Hira"da bir mağarada inzivaya çekilmiştir. İhtimal ki, yüreğini yanlışın ne olduğunu bildiği halde doğruyu bilememenin sıkıntısı ve arayışı sarmıştır. Bu arayış ona yalnızlığı sevdirir. Çünkü aşk bazen; yalnızlığı sevmektir...

Hz. Peygamber(sav), çok sevdiği Mekkesi"nde on üç yıl tevhid mücadelesi verir. Tek başına kuru bir iddia olan iman, ödenen bedellerle ispat edilmiştir. Ölümsüz bir dava uğruna, fani bağlılıklar terk edilir. Adeta İslam"ın bir bölgenin, bir ırkın ve belirli bir zamanın dini değil, evrensel bir din olduğu ilan edilir. Sahâbîler bu hikmete binaen, Müslüman takvimin başlangıcı olarak, daha birçok önemli olaya rağmen bu olayı gösterir. Aşk bazen; hicrettir...
İ
nsan her ne kadar hoşlanmasa da savaş bazen kaçınılmaz hale gelir. Gün Bedir"dir ve şirk tevhidin önünde diz çökecektir. Bedir ile intikam ateşi alevlenmiştir. Bedir"de kaybedenler Uhud"da kazanmak için geri gelir. Müşrikler neredeyse kaçma noktasına gelmiştir lakin okçular Hz. Peygamber"in sözünü unutarak yerlerini terk edecek ve savaş kaybedilecek, ama müminler büyük dersler alarak Medine"ye geri dönecektir. Aşk bazen; savaşmak ve aşk bazen; kaybetmektir...

Hüzün Peygamberi(sav) hicret ederken bir ara Mekke"ye dönüp "eğer beni senden çıkarmasalardı, kesinlikle kendi arzumla buradan ayrılmazdım."demişti. Şimdi ise dilinden Fetih Suresi döküldüğü halde tevazu ile eğilerek Harem"in içine doğru ilerlemektedir. Mekke"den çıkarken sayıları onlarca iken, bugün ise on bin kişidir. Ve Hz. Peygamber"in "bugün merhamet günüdür." diyen sesi Mekke ufuklarından bir güneş gibi doğuvermiştir. Aşk bazen; başa dönmektir...

Günlerden cumartesidir. Hz. Peygamber son haccını yapmak üzere Mekke"ye doğru yola çıkmıştır.. Mina"da geceledikten sonra, sabahleyin Arafat"ta özel olarak yüz yirmi bin sahâbîye genel olarak da tüm insanlığa eskimez ölçüler sunan konuşmasıyla ümmetine veda etmiştir. Aşk bazen; vedadır...

Ve Hz. Peygamber"in başı, Hz. Aişe"nin göğsünde yavaş yavaş ağırlaşmaya başlamıştır. Sürekli "Allah"ım! Refîk-i A"lâ" kelimelerini tekrar etmektedir. Bu onun son kelimeleridir ve artık bir eşikten başka bir eşiğe geçilmiştir. Sahâbîler şaşkın, Hz. Ömer kılıcını çekmiş:"Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum" diyecek kadar üzüntüye düşmüştür. Hz. Ebu Bekir çıkar, sadakatini gösterircesine Hz. Muhammed"e muhabbetin nedenini hatırlatarak der ki:"Kim Muhammed"e tapıyorsa, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah"a kulluk ediyorsa bilsin ki, Allah Hayy"dır, ölümsüzdür."
Çünkü ne olursa olsun aşk bazen; aşk"a dönmektir...

"Aşk Bazen"i okurken Mekke ile Medine arasında keyifli ve bir o kadar da duygu yüklü bir yolculuğa çıkacaksınız. Rabbimiz verdiği emekten ötürü Necmettin Şahinler"den razı olsun.

İstifadeli okumalar dilerim.

Aşk Bazen; Son Sevgiliden İzler
Necmettin Şahinler
İnsan Yayınları

Misafir Köşesi - 21.05.2014

,

3672

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

2010-2017 yılları arasında destek vermiş arkadaşlarımızın yazıları... İlaveten alıntı olmadan ya da talepleri üzerine daha önce yayınlanan yazıları misafir ettiğimiz kalemlerin yazılarını bu profilde paylaşmaktayız.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin