Aşk Şarabı ve Hayat: Kaside-i Hamriyye Şerhi - Davud el-Kayseri

Aşk Şarabı ve Hayat: Kaside-i Hamriyye Şerhi - Davud el-Kayseri

Aşk Şarabı ve Hayat: Kaside-i Hamriyye Şerhi - Davud el-Kayseri

10.03.2011 - Nihat İlhan
Aşk Şarabı ve Hayat: Kaside-i Hamriyye Şerhi - Davud el-Kayseri
Davud bin Mahmud bin Muhammed el-Kayseri'nin 1260 yılında doğduğu kabul edilir. Kendisi, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılma dönemi, Osmanlı Devletinin kuruluş ve Anadolu Beyliklerinin yapılanma dönemlerinde yaşamıştır. Dini ve akli ilimlerde üstünlüğüyle tanınan Kayseri, aynı zaman eserleriyle de tasavvuf çevrelerince oldukça meşhurdur.

el-Kayseri'nin önemli eserlerinden biri de Kaside-i Hamriyye Şerhidir. Zamanla yaygın bir gelenek haline gelen şerh yazma biçimi, el-Kayseri'nin, İbn Fâriz'in Kaside-i Hamriyye'sini ele almasıyla farklı bir boyut kazanmış ve yüzyıllar boyunca elden ele geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Eserinin girişine Sevginin Hakikati, Sevginin Kısımları ve Sevginin Sonuçları adlı bölümleri işleyerek şerh yazmaya yeni bir boyut daha kazandırmıştır.

Hamriyye, aslen klasik bir arap şiiridir. Dünyevi aşk ve şaraptan bahsetmesine rağmen içten içe manevi bir havaya bürünen bu şiir, derin manalar taşımasıyla bir bütündür. el-Kayserî de, Hamriyye'nin her bir beyitini uzun bir açıklamayla ele almış ve kendi düşünceleriyle onu yoğurmuştur.

"Sevgiliyi anarak yaşarken biz ezelde sürekli bir sarhoşluğu
Henüz yaratılmamıştı, ne şarap hatta ne de asma çubuğu"

Turan Koç ve Mehmet Çetinkaya'nın çevirisiyle yayınlanan bu eser kısa bir önsözden sonra, Davud el-Kayseri'yi, İbn Fâriz'i ve Hamriyye adlı şiirini anlatıyor. Devamında "Aşk Şarabı" olarak başlayan bölümde ise Kaside-i Hamriyye, Arapça ve Türkçe olarak yayınlanıyor.

Hamriyye bölümüne geçtiğimizde ise Davud el-Kayserî'nin yazmış olduğu giriş kısmı okuyucuları karşılıyor. Sevginin Hakikatı, Sevginin Kısımları ve Sevginin Sonuçları olarak üç bölümden oluşan bu yazıların devamında 33 beyitten oluşan şiirin her beyiti ayrı ayrı şerh ediliyor. Genel olarak her beyitin şerhi bir veya iki sayfa genişliğinde...

el-Kayserî, şerhinde/açıklamalarında diğer şairlerin şiirlerinden de kesitler almış. Büyük bir sufi, âlim ve düşünür olan el-Kayseri, her beyiti kendi düşünceleriyle yoğurarak, onları başka kaynaklardan alıntılarla güçlendirmiş...

"Muhabbet şarabını tatmamış olan yaşamamıştır bu dünyada
Kim onunla sarhoş ölmemişse, akıl ve ölçü mahveder onu"


İbn Fâriz, Hamriyye'sinde şarabı Allah aşkı olarak nitelendirirken, meyhaneyi de Allah'ın sıfatları ve varlığı olarak betimler. İnsanın bu şarabın kokusuyla bile doğru yolu bulabileceğini anlatan İbn Fâriz, meyhanesine girenin de sıkıntı ve üzüntüden kurtulacağını söyler.

Kitap, eski geleneklerimizden olan şerh yazma biçimini, şiirin açılımını farklı açılardan görmeyi sevenler için güzel bir eser niteliğinde... 84 sayfa olan bu şerh, İnsan Yayınları tarafından basıma hazırlanmış; ayrıca kısa ve şirin...

"Ömrünü boşa geçirmiştir bir kimse, yansın, dövünsün dursun
Yoksa bu muhabbet şarabından hiçbir nasibi, hiçbir kokusu"


Aşk Şarabı ve Hayat: Kaside-i Hamriyye Şerhi
Davud el-Kayseri
İnsan Yayınları
84 Sayfa
Nihat İlhan - 10.03.2011

,

4410

Nihat İlhan Hakkında

Nihat İlhan

14 Eylül 1991 Bursa/Yenişehir doğumlu. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe Bölümünde okumaya devam ediyor.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin