Aşk, Şiir ve Bilgelik Üzerine

Aşk, Şiir ve Bilgelik Üzerine

Aşk, Şiir ve Bilgelik Üzerine

07.11.2014 - Ayşe Bağca
Aşk, Şiir ve Bilgelik Üzerine

"Arzu... İlk aidiyet budur
Aşk, yaşam şiirinin bir parçasıdır.
Şiir, yaşam aşkının bir parçasıdır.
Aşk, bilgelikle çılgınlığın en yüksek
birliğiyse, onu üstlenmemiz gerek."

İlk Türkçe baskısı Haldun Bayrı'nın kaleminden OM yayınevi tarafından çıkan Aşk Şiir Bilgelik, Edgar Morin'in felsefi düşüncesini de bu kavramlar üzerinden yeniden değerlendirmemize fırsat veriyor. Fransız yazar her ne kadar doğunun aşk tanımlamasına yakın bir tanımlama yapmış olup mistisizmle bütünleştirmeye çalışmış olsa bile doğunun aşk anlayışından çok daha farklı bir anlayışla karşımıza çıkmaktadır.

"Arzudur. İlk aidiyet budur.
Öteki aidiyet, kutsaldan, tanrısaldan, dinselden doğan aidiyettir.

Aşkın meselesi de budur işte: Çifte bir aidiyet içerisinde oluruz ve kendimiz de bize ait olana aidizdir; onu fiziksel ve mitsel olarak kendi mülkümüz gibi görürüz.

Aşk toplumsal düzene itaat etmez: Belirir belirmez engelleri görmezden gelir, onlara çarparak dağılır ya da onları dağıtır."Bohem çocuğu"dur o."

Çılgınlık ile bilgeliğin arasında net bir sınır olmadığını belirten yazar, o asırlarca sorulan soruyu sorup "aşk nedir?" dediğinde yine kendince bir cevap veriyor: Aşk, çılgınlığın ve bilgeliğin zirvesidir.

"Aşk da tüm olarak o temel çelişkiyi, çılgınlıkla bilgeliğin o bir aradalığını taşır". Aşkın müthiş bir risk olduğunu, fakat girilmeye değer güzel bir risk olduğunu vurgular. Aşka dair pek çok felsefi tanımlamayla karşılaşmak bu kitapta pek tabiidir. Her şeyin bir zıddı olan alemde, şiirin zıddı ise düzyazınsal bir hayattır. Yazar bizim düzyazı olan hayatımızı şiir haline getirmemizi öğüt verir. Filozof bir sosyolog olan Morin, zaman içerisinde şiiri etkileyen hareketleri de ele alarak bizi soyolojik hadiselerden de haberdar etmektedir.

Modern dünyada selamete yeryüzünde ulaşılabilirliği fikrinin giderek yok olmasından endişe duyan yazar, astrofiziğin yeni keşifleriyle ortaya çıkan harikulade şiirsellikte bir evrenin ifşası ile bilimle şiirin kuracağı diyalog karşısındaki heyecanını da gizlemiyor.

Ve şiirin gelecekten ve bu günden çok geçmişten ve mitolojiden beslendiğini savunarak "Yeni olan illâ ki daha iyi değildir, postmodern fikrin hakikati de belki budur." diyor.

Aşk, Şiir, Bilgelik
Edgar Morin
Om Yayınları

Ayşe Bağca - 07.11.2014

,

2591

Ayşe Bağca Hakkında

Ayşe Bağca

1983 Haziran ayında doğdu. Yüksek öğrenimi Cumhuriyet Üniversitesinde başladı ve şuan Anadolu Üniversitesi AÖF Sosyoloji porogramıyla devam ediyor. İlk yazıları 2001 yılında Yitik Düşler dergisinde yayınlandı. Zaman içerisinde çeşitli dergi ve edebiyat sitelerinde yazdı. Yolcu Dergisi ve Kitap Haber'le yoluna devam ediyor. Şiir yazdığına dair bazı rivayetler var.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin