Ayetler Ve Yetenekler - Necmettin Şahinler

Ayetler Ve Yetenekler - Necmettin Şahinler

Ayetler Ve Yetenekler - Necmettin Şahinler

25.03.2014 - Nihat İlhan
Ayetler Ve Yetenekler - Necmettin Şahinler

Kur'anın, İslamın ve kâinatın ana kitabı ve asıl kaynağı olması sebebiyle her Müslümanın Kur'anı okuması, anlaması ve yorumlaması gereklidir. Ve her Müslüman, Kur'anı anlamayı ve yorumlamayı kendi ilminin derinliğinde ve anlama kabiliyetinin yettiğince karşılayabilir.

Çağımızın en büyük sorunlarından olan var oluş ve yaratılış kaygılarının bütün anahtarlarını ve sırlarını ayetlerinde taşıyan Kur'an, aynı zamanda insanın ruhsal problemlerini, dünyevi meselelerini, ölüm ve ölümden sonrasını kaynağında barındıran ve çözmeye mukadder asıl temel ve kutsal kitaptır.

Kur'anın anlaşılması demek; insanlığın, çağın ve aynı zamanda kendi karanlığından kurtulması ve sonsuzluğun yolunu bulması demektir. Evrensel bir kitap olarak neşredilmesi de, Kur'anın yalnızca Müslümanlarca değil aynı zamanda bütün insanlarca da anlaşılmasını gerektirir. Nitekim bazı batılı araştırmacı-yazarlar Kur'anın anlaşılması için uğraşmış, Onu anlamaya yönelmiş ve bunların sonucunda Oryantalizm denen kavramı ve mevcut sistemi oluşturmuşlardır.

'Ayetler Ve Yetenekler' de Kur'anı anlamak ve yorumlamak isteyen insanlara, Kur'anı anlama ve yorumlamada daha geniş pencereler ve ufuklar açabilecek bir eser olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara ayetleri tetkikte ve anlamada, ayetlere nasıl bakılması gerektiğini ve ayetlerin nasıl doğru anlaşılabileceğini anlatıyor.

İki bölüme ayrılan eserin ilk bölümü ayetlerin tanıtılması ve yazarın ayetlerin genel anlamlarının kavranılması için yazdığı yazılarıyla başlıyor. Bu bölümde ayetin tanımlandığını, ayetlerinin bölümlerinin incelendiğini ve Allah'ın en büyük ayetlerini yani Ayetü'l Kübra' larını görüyoruz.

İlk bölümde ayetlerin daha nitelikli anlaşılabilmesi için uygun ortamı hazırlayan Şahinler, ikinci bölümde ayetlere daha geniş pencerelerden bakabilmek için gerekli unsurları, yetenekler adı altında, on tanesi herkesin kavrayabileceği ve uygulayabileceği, diğer yetenekleri ise yalnızca bazı insanların sahip olabileceği yani kendilerine nasip olduğunca anlayabileceklerini belirttiği altı başlık altında topluyor.

Bu bölümde ki temel unsurlar; İlim, İman, Akıl, Tefekkür, Tezekkür, Tefakkuh, İttika, İstima, Tevessüm ve Yakin.

Özel unsurlar ise; Hikmet, Lubb, Sabır Ve Şükür, Zulüm Ve Kibre Bulaşmamak, İnabe ve Ahiret Korkusu'dur.

Eser dili bakımından herkesin kavrayabileceği açık, sade ve düz bir anlatıma kavuşturulmuş. Çoğu Arapça başlıklar altında toplanılan ayetlerin tanımlamalarında gereken yeteneklerin, konu içlerine girildikçe Arapçanın fazla kullanılmadığını, terimsel ifadelerden kaçınıldığını görüyoruz.

Eser 120 sayfa genişliğinde ve İnsan Yayınları tarafından basılmış. Yazarın aynı zamanda İnsan Yayınları basımlı bir dizi daha eseri vardır.

Necmettin Şahinler
Ayetler Ve Yetenekler
İnsan Yayınları
Sayfa 126

Nihat İlhan - 25.03.2014

,

3379

Nihat İlhan Hakkında

Nihat İlhan

14 Eylül 1991 Bursa/Yenişehir doğumlu. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe Bölümünde okumaya devam ediyor.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin