Aynalarda Yansıyan Suretimiz

Aynalarda Yansıyan Suretimiz

Aynalarda Yansıyan Suretimiz

08.01.2016 - Muhammet Güzel
Aynalarda Yansıyan Suretimiz

Edebiyat toplumun aynasıdır. Tarihinin, kültürünün bir yansımadır. Bir yazar gelecek nesilleri edebiyat ekseninde büyük ölçüde etkileyebilir, yazar kendi ideolojisini farklı bir boyut ile topluma sunabilir. Bunu yansıtma ekseninde yapmaktadır. Eser, üç bölümden, genel olarak kısa denemelerden oluşmaktadır. Burada bulunan tarihi anekdotlar ve kısa denemeler yazarın anlatmak istediği sorunlara güzel bir zemin oluşturmuştur. Tasavvufi bir bakış açısının işlendiği eser, modern dünya insanın yalnızlığına, çaresizliğine, başarı ve başarısızlık serüvenine bir ayna olmuştur. Bunu ise en güzel şekilde birinci bölümde bulunan ‘Aynalardaki Suretimiz’ isimli küçük yazı daha iyi anlatmıştır.

Eserin ikinci bölümünde ise genel olarak çocuk ve gelenek üzerinde durulmuştur. 21.yüzyıl modern dünyada geleneksel bir geleneğe uygun modern bir birey yetiştirme yönelimde yazılar sunmaktadır. Bir nebzede olsa eserimiz günümüz koşullarında sosyolojinin gerekliliğini işlemektedir. Son bölüm olan üçüncü bölümünde ise yazar genel olarak bir toplumda din ile toplumsal yaşam arasındaki bağı kurarak bir sentez sunmaktadır. Bu ise bizlere günümüz toplumlarının büyük bir sorunu olan din ve sekülerizm hakkında bir kazanım sağlamayı sunmaktadır.

Eser genel olarak günümüz koşullarını, sorunlarını tasavvufi bir yansıtma kavramı ile işlemektedir. Lakin eserin işlediği birçok öykü bir dönemin televizyon dizilerinin senaryolarından alınma gibi izlenim sunmaktadır. Kısa zamanda sıkılmadan okunacak olan eser için Yaşar Koca’ ya teşekkür ederim.

Kitaplar hayatınızdan eksik olmasın….

Yaşar Koca
Aynalardaki Suretimiz
Mat Kitap

Fotoğraf Kaynağı: dusmartisi by deviantart

Muhammet Güzel - 08.01.2016

,

2883

Muhammet Güzel Hakkında

Muhammet Güzel
Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi.
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin