Başka Göklerin Altında - Selahattin Yusuf

Başka Göklerin Altında - Selahattin Yusuf

Başka Göklerin Altında - Selahattin Yusuf

17.02.2011 - Bilal Can
Başka Göklerin Altında - Selahattin Yusuf

Başka Göklerin Altında Selahattin Yusuf’un hikâye türünden yazdığı kendi biyografik kitabı olarak anılabilir. Her kitap evvela yazanın kendi dünyasını yansıttığı için kendi hikâyesi, kendi şiiri, kendi romanıdır. Bu kitap da en çok Selahattin Yusuf’un kitabıdır.

Kitap sekiz hikâyeden oluşuyor. Hikâyelerin bilindik giriş gelişme sonuç bölümlerine uygun olarak gitmediği direk olarak olaya giren havası okuyucuda ara ara bağlantıyı kurmada sorun olmaya yol açıyor. Hikâyeler tek tek kendi aralarında bir bütünlük sağladığı gibi birbirine bağlantılı olduğu da sezinlenebilir.

Başka Göklerin Altında tasvirlerin, iç konuşmaların, psikolojik çözümlemelerin hâkim olduğu bir kitap. Yazar kendi iç konuşmalarıyla ördüğü kitapta aşktan, psikolojik durumların çözümlenmesini birinci tekil şahıs ile üçüncü tekil şahsın hesaplaşmasını ikinci tekil şahıs hakkında duyduğu duygular üzerine oturtarak sürdürmüş.

”Hatta şimdiden merak ediyorum ki; niçin bu kadar tembel bir mezar taşım var benim! Niçin bu kadar yavaş ve acaba!”

Ben, sen, o bağlamında Ankara-İstanbul arasında geçtiği belli olan hikâyeler, aslında yaşanmışlığın bıraktığı iz de denilebilir, yazar üstünde büyük bir etkisi olan aşk üzerine konuşmalarını içeriyor. Arada birinci şahsın- aşktan nevri dönmüş bir adamın- saçmalıklarına da rastlamak mümkündür.

Kitapta altını çizdiğim ve bana iyi gelen cümlelerden bir kısmı olarak

‘‘Ey yıkanmış yeni dolunay karın üstünde.
Solmuş bir gün olan yüzünü göstermiyordun.
Devrile devrile bakan bir gözün ifrit olmuş hafızasını saklıyordun bizden.
Bunu biliyorduk.
Doğacaktın, bunu da biliyorduk.
Görmüştük bir kez yüzünü, ey ırmakları beyaz çiçeklerle uyandıran meçhul topuk! Da demiştik. Övgüyü söylemiştik. Doğuştan kör olmayı ilk sana karşı ilk kaybetmiştik”
mimledim. Şiir gibi gelen ve ondan sonra gelen:
”Şimdi, Çankaya’dan Tunalı’ya doğru yürüyorum.
Süngüsü düşmüş bir çapulcu gibi adımlarım acelesiz.
Kuğulu Park bitkin, şişelerinin diplerine o dolunaydan birer tane kıstırıp uyumuş sarhoşlarıyla”
kısmı kitaptan aldığım bana göre en iyi yerlerden.

Dostoyevski kardeşine yazdığı bir mektubunda Delikanlı romanı için ”romanım hazır, tamamladım, bir yazması kaldı” diyordu. Bu bir eserin önce zihni aşamasının olduğunu ve eserin önce zihinde yazıldığını, orada tüm ayrıntıları ile tamamlandığını ve en son olarak ise yazıya geçirildiğini anlatmaktadır. ”Başka Gökler Altında” kitabına getirilecek bir eleştiri de onun zihni hazırlığının tamamlanmadığı konusundadır. Çünkü hikâyelerin belirli bir olay etrafında dağınık bir şekilde verildiği bu da okuyucuda karışık bir yazılış olarak belirmesine, olayları birbirine bağlamada sorunlar oluşturmasına neden olmaktadır.
Cahit Zarifoğlu’nun ”Zengin Hayaller Peşinde” isimli eseri düşünce ve sanat hakkındaki yazılarının toplandığı bir eser olarak derlenmiştir. O kitapta ”Yazı ve Plan” isimli yazısında Zarifoğlu şöyle demektedir: ” Bir plan yapmalı mı yazar, yazmaya başlarken! Bir hikâyeci ne yapmalı! Sık sık söyleriz. ”plan yapın” diye. Ama bunun genel geçerliliğinin olmadığını bilerek. Nasıl yazdıklarını anlatan bir kısım yazarlar, hikâyeciler, ilkin bir olan yaptıklarını söylemişlerdir. Ama bazıları ”evet bir planım vardır, ama kâğıda dökülü değil, ilkin hatta günlerce zihnimde şekilleniyor” diye anlatmışlardır. Bir kısmı ise ne türde yazıyor olurlarsa olsunlar, ” bir esintiden”, belki bir ilham parçasından yola çıktıklarını, daha ilk cümlelerinden itibaren ellerinde o ”esintiden” başka bir şey olmadığını dile getirmişlerdir.”(sayfa11)”Başka Göklerin Altında” bu yüzden bence bir esinti ile yazılmış bir kitap. Zihni sürecini tamamlayamamış bir eserdir.

Başka Göklerin Altında
Selahattin Yusuf
Şule Yayınları
112 Sayfa

Bilal Can - 17.02.2011

,

2795

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2012 yılından beri Kitaphaber.com.tr nin editörlüğünü, 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin