Başkaları İçin Ağlayabilmek

Başkaları İçin Ağlayabilmek

Başkaları İçin Ağlayabilmek

28.01.2013 - Mehmet Türkmen
Başkaları İçin Ağlayabilmek

Başkaları için ağlayabilmek deyince aklıma Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmeden önce kılık değiştirip esnafı dolaştığı ve bir esnafın ilk satışını yaptıktan sonra ikinci alışverişinde diğer esnafa yönlendirmesi geliyor. Din kardeşini düşünen ve kendi kazandığı gibi onun da kazanmasını sağlayan bir esnaf. Başkasının derdiyle dertleşen, onların hüznüne, kederine ortak olan ve elinden geldiğince yardım eden etmeye çalışan, hiç olmazsa yol gösteren insan ne güzel insandır. Asla zarar gelmeyeceğini bildiğimiz ve sonuna kadar güveneceğimiz bir insandır. Günümüz problemlerinden birisi de bu değil midir"

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hadislerinde çokça zikredilen konulardan birisidir aslında. "komşusu açken tok yatan bizden değildir."(Buhari, Edeb, 12) "Hiçbiriniz kendisi için istedigini (mü'min) kardesi için istemedikçe (gerçek) iman etmis olamaz." (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71) hadisleri açıkça ifade etmektedir. Başkalarını düşünen insanda cimrilik gibi bencillik gibi kötü huyların, kötü ahlakın olmadığını görmekteyiz. İlk başta en yakınına ve sonra komşusuna ve insana, insanlığa fayda sağlayacak bir toplum böyle oluşur ve o yer o belde ilerler genişler. Ensar'ın muhacirleri kucaklaması, evlerinin kapısını açması, "Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun." Emrine uyarak birbirlerini kardeş ilan etmeleri bizler için en güzel örnektir ve bu örnek başkaları için ağlayabilmenin nasıl olması gerektiğini bizlere göstermektedir.

Başkaları için ağlamak deyince akla en önemlisi sevgi gelmektedir. Sevgi olmayınca ne cömertlik olur ne yardımlaşma... Yeryüzünde bunca fesatlık, bunca kindarlık insanların birbirini sevmeyişinden, özümsemeyişinden kaynaklanmıyor mu"

Kitaba göre başkaları için ağlayabilmek merhametle başlıyor. Merhamet duygusunun insana kattığı değerden bahsediyor. "Rahmetim her şeyi kuşatmıştır" (Araf, 7/156) ayeti gibi rahmet ayetleriyle devam ediyor. Çeşitli hadislerle merhameti anlatıyor. Keza merhametli olan insanın ağlama duygusu vardır. Merhametli insanlar sadece kendilerini değil etrafında cereyan eden tüm olayları da düşünürler onlara karşı şefkatle muamele ederler. Merhamet duygusunun şefkat duygusunun kaynağı ilahidir. Kitap, konuyla ilgili olarak şu hadisi şerifi aktarır. Kâinatın Efendisi şöyle buyurur: "Allah merhametini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. işte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakınır." (Buhari, "Edeb", 19) "Yerdekilere merhamet edin ki gökte olan (Allah) da size merhamet etsin." (Ebu Davud, "Edeb", 58)

Kitap, merhamet özelliğinden sonra bizlere insanda olması gereken unsurlardan Ahlak unsuruyla devam ediyor. Ahlaklı bir bireyin topluma bakışı da farklı olacaktır. Ahlaki meziyetleri üstün olan bir millet yok olmayacak varlığını sürdürecektir. Bir milleti yok etmenin kolay yollarından birisi o toplumun ahlaki dinamikleriyle oynamak ve yok etmekle gerçekleştirilebilir. Aile hayatı, dili, kültürü ve ahlakı bozulmuş milletler yok olmaya, başkalarının himayesi altına girmeye mahkûm olmuştur, olacaktır. Bununla ilgili Toplumsal Ahlak, Reklamcılık Ahlakı I ve II başlıklı yazılar okunmaya değer.

Başkaları İçin Ağlayabilmek "Din düşünce yorum yazıları" kitabı "Başkaları İçin Ağlayabilmek", "Kur'an Öğretilerinin Ahlaki Niteliği", Müslümanın En Belirgin Özelliği Doğruluk", "Fitne ve Fesat", "Nefsi Tanımak", "Müminin Nihai Hedefi Allah Rızası", "Gönül İnsanı Olabilmek" gibi kırka yakın ara başlıkla okuyucuya sunuyor kendini.

Başkaları İçin Ağlayabilmek
Doç. Dr. Halil Altuntaş
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
320 sayfa

Mehmet Türkmen - 28.01.2013

,

3435

Mehmet Türkmen Hakkında

Mehmet Türkmen

1978'in 1 Mayısında şehr-i yağmurda, Giresun'da doğdu.

İlk ve orta öğretimini Giresun'da tamamladı. Açık Öğretim Fakültesi ön-lisans mezunu. Çeşitli mesleklerde çalışsa da bir zaman sonra devlet memurluğu nasip oldu.

Giresun'da din görevlisi olarak yaşamını sürdürmekte...

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin