Beni Merak Et Çünkü İyiyim

Beni Merak Et Çünkü İyiyim

Beni Merak Et Çünkü İyiyim

Beni Merak Et Çünkü İyiyim

cenaze nedeniyle kapalıdır gözlerim

tutun beni

bağırmak istiyorum! (s.121)

"Dergi, hür tefekkürün kalesi" diyen Cemil Meriç her zaman olduğu gibi doğru bir tespit yapmıştır. Dergiler fikirlerin yazıldığı, fikirlerin tartışıldığı bir sanat faaliyetidir. Aynı zamanda şiir, hikâye gibi ürünlerin güncel tarz ve meseleleri dergilerde yerini bulur. Dergilerde yerini alan sanatçılar günün sesini yakalamada daha başarılı olurlar.

Mehmet Şamil edebiyatımız çeşitli dergilerinde eserlerini yayımlamış bir şairdir. Şiirin penceresinden dünyaya bakmasını bilen şair, dünyayı şair bakış acısıyla bakmasını bilmiş, şiir ile dünyayı ve şiir ile bireysel duygusallığını yorumlamaya çalışmıştır:

yükü ağır gemidir şuramda demirleyen

o tını

çaresiz kalmışa benzer

hangi akşam yutkunur böyle derin. bilinmez. (s.96)

Yedi İklim, Düş Çınarı, Kırknar, Sühan, Ardıç, Kertenkele, Lika, Kum Yazıları ve daha pek çok dergide eserlerini yayımlamıştır. Bu yayım genişliğinin katkısı çok açık bir şekilde Mehmet Şamil'in Beni Merak Etme adlı şiir kitabına yansımıştır. Günün şiir anlayışını, imge kullanımını başarıyla şiirlerine yansıtmıştır:

ısırdığımız elma kızarAmaz mecalsiz bir öpüşle

yalnızk/lıktan öleceğim besbelli

tanıklık etsin diye çekingen bir bakışla

ilikledim bir çiçeği kalbine

gülü/veridn imza düşürür gibi

...

beni merak et! çünkü iyiyim... (s.10)

Ölümün kıyısında dolaşmak ve dünyaya meyletmemek tam aksine geçici olduğu bilmek. Bunları da şairin duyuş tarzı ile şiirin tezgahında bulmak. Bunlara çok ihtiyacımız var. Şair bu ihtiyaç halinin farkında:

mahcupluğumuz kimin umuru

tanığı kimdir kıyısında kaldığımız denizin

eşya yanıltır bizi göçebedir mülkiyet

ölüm zarif bir dokunuş ısıtır uykumuzu (s.13)

Ölümü öylesine hissediyor ki şair bir derviş edasıyla Hallac-ı Mansur çöküyor kalbine:

sadece küllerimi bağışlayabilirim mansur

dndüğüm yolculuğa çarpıyor asâ

ve güvercin

ene'l hak diyenlerin yaprak dökümü (s.26)

Şairin yaşadığı hüzün, kalemindeki güzellik ve kağıda inci gibi dizilen kelimeler yer alıyor bu şiir kitabında. "Kaç fesleğen kuruttum yine de gelmiyorsun" (s.60) Bu kitapta alelacele yazılmış kelimeler dizgisi yok. " belki ağlayacaktım çiçekleri toplasam" (s.66) Şair özenle beslemiş şiirlerini ve nakış nakış işlemiş. Aynadan yansıyan konular bu eserde yok. Aşkın hüznü, dünya faniliği, unutulan sevgiliier, yaralayan sevgililer şairin ızdırabında şekil bularak, içimizde yaşıyorlar. "ayrılık ki çoğu zaman hatırlamaktır/ kin kaldı yalnızlık kabilesinden" (s.13)

Dervişane şiirler, tasavvuf, metafizik unsurlar şiirlerde mevcut. "rabbim! seni sevdiğimi biliyordun/ çok hem de" (s.73) Bu dervişane şiirler şairin gelenek ve mistik gibi başvurduğu kaynaklara götürüyor bizi:

yabancısı değiliz gündelik ölümlerin

tövbe ağırlığında hû çeksin nefes

aşka postnişin olmaya geldik (s.34)

Mehmet Şamil'in şiirlerinde gelenek önemli bir yer tutuyor. Gelenek ile beslediği şiiri daha bir kuvvetleniyor ve daha bir anlam kazanıyor. Şiirini adeta İslamî gelenek ile yoğuruyor şair. Müslüman sanatçının yaşadığı sorumluluk ağırlığını fazlasıyla hissediyor:

giydiğin hangi gömlekti yusuf

Yaralanan kalbine. dudak payı bırakmadan

züleyha'nın aşkını kanatıyor hüsn (s.77)

Mehmet Şamil şiir kitabında günün şiir anlayışını yakaladığını kalemiyle açıkça göstermiştir. İmgeleri kullanışı, kelimelere derin anlamlar yükleyişi, şiirin sınırsızlığından yararlanışı onu günümüz şairleri arasında kendisine farklı bir yer edinmesini sağlamaktadır.

kaybolursam toprağı benim için öp

rayici bilmez gayb olan yüreğim

Mehmet Şamil, Beni Merak Et Çünkü İyiyim, Okur Kitaplığı

İbrahim Halil SÖNMEZGÜL - 18.04.2016

,

2475

İbrahim Halil SÖNMEZGÜL Hakkında

İbrahim Halil SÖNMEZGÜL

Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi

İbrahim Halil SÖNMEZGÜL ismine kayıtlı 22 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin