Bilal Can Yazdı: Hasan Özlen'in Kusursuz Talan'ına Kısa Bir Bakı�

Bilal Can Yazdı: Hasan Özlen'in Kusursuz Talan'ına Kısa Bir Bakış

Bilal Can Yazdı: Hasan Özlen'in Kusursuz Talan'ına Kısa Bir Bakış

18.04.2017 - Bilal Can
Bilal Can Yazdı: Hasan Özlen'in Kusursuz Talan'ına Kısa Bir Bakış

Kusursuz Talan, Hasan Özlen’in ilk kitabı. İlk kitabını genç yaşında çıkarmanın hem şansını hem de mutluluğunu yaşayan Özlen hakkında en son söyleyeceğimizi en başta söyleyebiliriz: Özlen’in şiirlerinin çıkış noktası “yaşadığı çevre”. Çevreyi şiirin merkezine alarak kendi özgün tarzını oluşturma çabasında olan Özlen bu ilk eseriyle “toplumsal gerçekçi” olma yolunda ilerleyecek gibi görünmekte.

Türk Edebiyatında toplumsal meselelerin şiire işlenme biçimi birçok yönleriyle kendini göstermektedir. Kimi yazar ve şairler yaşadığı topluma aşk ile bağlı olduğu için onu kusurdan uzak, biraz lirik, biraz da epik biçimde ortaya koyarken; kimi yazar ve şairler ise toplumun sorunlarına eğilerek yaşadığı topluma eleştiriler getirerek onu düzeltmeye hatta kimi zaman da bu toplumda yaşadığı için kendini suçlu hissetmeye, aşağılamaya, toplumdaki kişileri hor görmeye yönelerek eserler yazar. Hem eleştiri hem de değerlendirme biçiminde toplumu kendine odak noktası olarak alan sanatçılar toplumdan aldıklarını yine topluma yansıtarak bir nevi toplumun nabzını tutmaktadırlar. Jale Parla’nın Terry Eaglaton’un Edebiyat Kuramı adlı eserinin girişinde de belirttiği gibi “en büyük yazarlar çağlarının nabzını en iyi tutmuş yazardır.” Bu bakımdan toplumu, eserine olabildiğince iyi işleyen yazarlar/şairler birçok yönden de ele alınmayı, değerlendirilmeyi hak etmektedir. Toplum; hem sosyal, hem siyasal, hem sosyolojik hem ekonomik gibi birçok unsurlar bağlamında değerlendirilebilir.

Her ne biçimde olursa olsun “toplum” konusu yazar ve şairler için bir rezerv görevi görmektedir. Topluma yaslanan cümleler genellikle sosyolojiye dayanmaktadır. Şairler toplumun tedirginliğini bireysel manada işleyerek bütüne yansıtmaya çalışır. O ilk tedirginlik şiirin başından itibaren konuşulur. Özlen bu duruma şu ifadeleriyle yer vermiştir:

“bir şiire nasıl başlayabilirim yüzümü gardıropta bırakmışken” s.9

“bir şiire nasıl başlayabilirim

bilmiyorken kendimi başka her şeyi

vakit doldu” s.11

İnsana ve topluma dair yazılanların ayrıntılı bir biçimde işlendiği eserler toplum nezdinde bana göre daha çok kabul gören eserlerdir. Bu yüzden bana göre edebiyat; insana insanı anlatan bir türdür.

Şiirden öyküye, romandan hatıraya değin insana dair tüm söylentiler edebiyatta yer edinmiş ve edebiyatçılar gündelik olay ve olgulardan tarihsel durum ve çözümlemelere kadar hemen hemen şeye eserlerinde yer vermiştir. Özlen’in de yoğun olarak kullandığı bu ifadeler eserinin ana damarını oluşturmaktadır.

Şiirini oluştururken geleneksel – modern ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Özlen, biçim olarak da farklılık sergileyen şiirler ortaya koymuştur. Bu da şairin özgün biçim ve anlatımı arama telaşı olarak görülebilmektedir. Şiirinde topluma dair cümleler kuran Özlen, ara ara mesaj kaygısıyla şiiri boğsa da Bir ilk eser olan Kusursuz Talan, şairin ilk kitabı olması hasebiyle hiç de fena olmayan bir eser olarak Hece Yayınları’ndan okurlarla buluştu.

Kusursuz Talan

Hasan Özlen

Hece Yayınları

79 s.

Bilal Can - 18.04.2017

,

2831

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2012 yılından beri Kitaphaber.com.tr nin editörlüğünü, 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin