Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi

Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi

Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi

24.10.2017 - Kitaphaber
Bilime Adanmış Ömür: Nasiruddin Tusi

İslâm dünyasında zayıflamaya yüz tutmuş felsefi ve bilimsel etkinliklerin XIII. Yüzyılda yeniden canlanmasında Nasîruddîn Tûsî`nin özel bir yeri vardır. Kelâm ve felsefe kitaplarında “muhakkik”, “fahrü’l-hükemâ ve müeyyidü’l-füzelâ”, “sultânü’l-muhakkıkīn”, “seyyidü’l-muhakkıkīn ve efdalü’l-hükemâ ve’l-müteellihîn, “melikü’l-hükemâ ve kudvetü’l-muhakkıkīn”, “el-aklü’l-hâdiye aşara” ve benzeri iddialı sıfatlarla anılması onun İslâm düşüncesinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Nasîruddîn Tûsî`nin felsefi ve bilimsel etkinliklerini çeşitli yönlerden irdeleyen elinizdeki bu değerli eser Tûsî düşüncesinin tüm okurlarına tanıtılmasında büyük önemi haizdir.

Makale Yazarlarımız
Mehmet BAYRAKTAR
Yavuz UNAT
Aygün AKYOL
Agil ŞİRİNOV
Ayşe Sıdıka OKTAY
Anar GAFAROV
Naim DÖNER
Abdulnasır SÜT
İbrahim ÇAPAK
Abdulvahap TAŞTAN
Neva TEZCAN TOPUZ
Muhammet TOPUZ
Zeynep ERTEN TAŞAN

Kitaphaber - 24.10.2017

,

2483

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini bu profilden paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin