Bir Evliyada Bende Olmak

Bir Evliyada Bende Olmak

Bir Evliyada Bende Olmak

24.09.2012 - Bilal Can
Bir Evliyada Bende Olmak
Bir edebiyatın büyüklüğü o edebiyatı işleyen kişilerce yapılan çalışmalarla değerlenir, büyür ve gelişir. Yazılan eserler kimi zaman tozlu raflarda kalır ve unutulmaya başlar. Bu eserleri tekrardan gün yüzüne çıkartmak ve unutulmaya yüz tutmuş kişileri tekrardan halka duyurmak hem önemli bir iş hem de meşakkatli bir çalışmayı gerektirir. Bir kültür bu çalışmalarla zenginleşir ve sonraki nesillere de bu vesileyle ulaşabilir.

Mustafa Tatcı, bir kültür araştırmacısı, yazarı. Gönül ehli insanların peşine düşerek kendisi de gönüllerde önemli bir yer edinen ve "Muhibban-ı Kütüp" olan Tatcı hocanın yeni eseri Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye isimli çalışma okuyuculara sunuldu. Mustafa Tatcı Hocayı artık çoğu kişi ortaya koyduğu bu eserleriyle bilir ve tanır. Bu eser gibi sayısız esere imza atan Mustafa Tatcı başlı başına bir araştırma konusu olmayı hakkeden güzide insanlardan biridir.

Bir Evliyada Bende Olmak

Tasavvuf yolu kamil insan modelini elde etmek için tarikatlar yoluyla bir mürşid-i kamile bağlanarak yürüme şeklidir. Daha açık anlamıyla "kalbi tasfiye, nefsi tezkiye" yolu olarak adlandırılabilir. Kalpteki dünyalık meşgaleleri tasfiye edip nefsi de emare sıfatından yani kötülüklerden temizleme anlamına gelmektedir. Anadolu'nun tasavvuf geleneği ve tasavvufun Anadolu'da yoğun bir biçimde ilgiyle karşılandığı, herkesin bir mürşidinin olduğunu yapılan araştırmalarla görmekteyiz. Bir çok tarikatın geliştiği ve Anadolu'dan dünyaya yayıldığına da bu çalışmalar vesilesiyle ulaşmaktayız. Bu tarikatlardan biri de Halvetiyye tarikatının Şabaniyye koludur.


Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye isimli eser Kastamonulu Mahvi'nin "Destur Ya Hazret-i Pir" başlıklı bir beyitle açılır :

"Anladım bir bahr-i bî pâyân imiş Şabân Dede
Küntü kenzin gevherinde kân imiş Şabân Dede"


Şaban-ı Veli ve Hayatı

Şaban-ı Veli Hazretleri Kastamonu'nun Taşköprü'de doğmuştur. Doğum tarihine ilişkin farklı ama birbirine yakın tarihler vardır. Mustafa Tatcı da olabilecek muhtemel yanlışlıkları önlemek için söylenen tarihleri kaynaklarıyla yazmıştır. "Hz. Pir'in H.905/M.1499-1500 tarihinde doğduğu rivayet edilmişse de yakın dönemlerde bulunan Pendikli Şaban Efendi'nin İcazetnamasindeki bir kaydından H.886/M.1481 yılında bir berat gecesinde doğduğu anlaşılmaktadır. İhsan Ozanoğlu ise Şaban-ı Veli'nin H.902/M.1497 tarihinde doğduğunu tespit eder. Diğer bazı kayıtlarda Hz. Pir'in doğum tarihi H.903/M.1499 gösterilmektedir."[syf 4]

Şaban-ı Veli Hazretleri Halvetiyye'nin ana kolunu devam ettirmiş kendisinden sonra bu kola Şabâniyye adı vermiştir. "Anadolu'nun Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli ile birlikte dört kutbundan biridir" [syf 3] Halvetiyye tarikatı her tarikat gibi çeşitli zikir ve eylemlerle kişinin seyr-ü sülüğünü tamamlamayı amaç edinmiş Şeyh Ebu Abdullah Siracettin Ömer el -Ehci tarafından kurulan (XIV. yy.) bir tarikattır.. Daha sonra çeşitli kollara ayrılarak varlığını sürdürmüştür.

Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye isimli eser Halvetiyye Tarikatını ve daha sonra Şabaniyye adıyla anılacak kolunu ayrıntılı bir biçimde okuyuculara sunuyor. Tasavvufun inceliklerini asıl kaynaklardan sunan eser ayrıca sunduğu geniş kaynakçayla da bu alanda araştırma yapacak olanlar için önemli bilgiler taşıyor.


Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye Mustafa Tatcı
H Yayınları
1. Baskı: Eylül 2012
150 syf
Bilal Can - 24.09.2012

,

2266

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2012 yılından beri Kitaphaber.com.tr nin editörlüğünü, 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin