Çalınmış Miras - G.M. James, Düşünce, Bilal CAN

Çalınmış Miras - G.M. James yazısını ve tüm Bilal CAN yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Çalınmış Miras - G.M. James

24.12.2013 14:01 - Bilal CAN
Çalınmış Miras - G.M. James

Granville Monah Jonah Colombia Üniversitesinde doktorasını yapmış matematik, Latince ve Yunanca dersleri vermiştir. Mantık profesörü olarak North Caroline, Salisbury’de eğitim verdi. Stolen Legacy adlı eserinde tezini destekleyerek sunmaktadır. Tezinin temel konusu: Yunan Felsefesi Mısır Felsefesi’nden çalınmıştır.

Granville Monah Jonah ‘ın dilimize Çalınmış Miras olarak geçen kitabı temel mantık olarak bir red üzerine şekillenerek gelişmiştir. Temel dayanak noktası ise Yunan Felsefesi Mısır Felsefesi’nden çalınmıştır olmuştur. Yunan Felsefesi’nin ilk büyük düşünürlerden ve büyük sistemler tarihinde de ismi geçen Aristo’ya dayandırılan felsefenin Mısır’a uzantısı ise Büyük İskender’in Mısır’a yaptığı bir seferle ilintilenmektedir. Büyük İskender bu sefer katılırken Aristo’yu da yanına aldığı bilinmektedir. Bu sefer sonunda Mısır fethedilmiş Aristo da bu sefer sonunda Mısır’daki kütüphanelerden binlerce kitabı kendi kütüphanesi taşıyacaktır.

Antik Dönemim bilim merkezi olan Mısır’a Aristo’dan önce birçok düşünür gitmiş, ziyaret etmiş, gözlemlerde bulunmuştur. Pisagor, Thales, Ksenofanes, Parmandines, Zeno, Melisus gibi bir çok Yunanlı olduğu bilinen filizof Mısır’da eğitim görüp ülkelerine geri dönmüş ve öğrendikleriyle kendi okulları kurmuşlardır. Örn. Bknz. Ela okulu.

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın yazmış olduğu Felsefeye Giriş isimli kitabında Felsefenin Kaynağı (menşei) Meselesi başlığını taşıyan yazı:
"Felsefenin ilkin nerede başladığı, nereden çıktığı konusu, dün olduğu gibi bugün de üzerinde tartışmaların devam ettiği bir konudur. Felsefi düşüncenin önce Eski Yunan’da başladığı düşüncesi 19. Asırda yayınlaşmaya başlamış, Fransız düşünürü Ernest Renan’ın "Yunan Mucizesi" ifadesi ile kuvvet kazanmıştı. Buna inanlar, Yunandan başka yerde felsefenin olamayacağına felsefenin keşfinin Yunanlıların tekelinde olduğuna inanmışlar ve her tarafta bu fikri yaymışlardı. 1790-1820 yılları arasında ilk romantik neslin Çin’e Hind’e ve İslam dünyasına yaptığı uzun seyahatler İslam’ın Brahmanizm ve Budizm… keşfine yol açtı." Yine aynı yazının devamında Diyojen Lears "filozofların hayatları" eserinin önsözünde Mısırlılarda ve Parslarda felsefenin çok eski oluşundan bahseder"

Çalınmış Miras özellikle felsefenin kaynağı hakkında araştırma yapanlar için bir kaynak kitap olma niteliğinde. Eser çalınan mirasın nasıl ve ne şekilde olduğuna dair sağlam deliller sunarak tezi genişletir."Mısır gizem sistemi on erdem ihtiva eder ve Platon da; dört ana erdem olarak adlandırılan adalet, bilgelik ölçülülük cesaret’i bu kaynaktan kopya etti. Aslında şaşırtıcı olan; Yunanlıların, Mısırlılar ya da Kuzey Afrika halklarına ait olduğu şüphe götürmeyen entelektüel başarılara dair Batı Dünyası tarafından nasıl asırlar boyunca övüldüğüdür." syf 12

Afrika Kıtasına İade-i Onur

Kitap bir nevi red ve iade teşebbüsünde de tezini genişletmiştir. Red boyutu olarak felsefenin kurucusunun Yunanlılar olduğu tezini yıkarak iade edilmesi gereken ünün Kuzey Afrikalılar’a ait olduğunu da ispatlamaya çalışmıştır. Yazar kitabın amaçları bölümünde buna vurgu yaparak " bu kitap; Yunan Felsefesi’nin Yunanlılar değil fakat genellikle Mısırlılar olarak adlandırılan, Kuzey Afrika halkı olduğunu ve yanlış şekilde asırlar boyunca Yunanlılara bağışlanan övgü ve onurun Kuzey Afrika halkına ve bunun sonucu olarak Afrika Kıtası’na ait olduğunu gösterme teşebbüsüdür. Bu nedenle, Afrika mirasının Yunanlılar tarafından çalınması; Afrika Kıtası’nın medeniyete hiçbir katkı yapmadığı ve halklarının doğal olarak geri kalmış olduklarına dair hatalı dünya görüşüne neden oldu." Syf 17

Çalınmış Miras
G.M. James
Yarın Yayınları
213 sayfa


Yazar: Bilal CAN - Yayın Tarihi: 24.12.2013 14:01 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:54

,

3471

Bilal CAN Hakkında

Bilal CAN

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı.

Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Yayınlanmış Kitapları

Zaman İçinde Mekan, Hece Yayınları, 2021.
İnsanlığın Ağlama Tarihine Bir Giriş, Hece Yayınları, 2021.
Kebikeç, İzdiham Yayınları, 2019.
Kentle Kavga: Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekan, İzdiham Yayınları, 2017.

twitter: @bilalcan1

Bilal CAN ismine kayıtlı 294 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin