Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali

Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali

Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali

11.09.2013 - Ayşenur AYDINLI
Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali

İmam-ı Gazzâlî'nin önemli eserlerinden biri. Eserde İmam-ı Gazzâlî, kendi zihinsel ve ruhsal serüvenine değinmiştir.

İmam-ı Gazzâlî' ye göre âlimler 4' e ayrılır:

1. Kelamcılar
2. Filozoflar (ki bunlara hakikati arayanlar da denir)
3. Bâtınîler
4. Sûfîler

Esasen İmam-ı Gazzâlî'nin yaptığı bu sınıflama, kendi hayatında geçirdiği safhaları ifade etmektedir. Geçirdiği bu safhaların ilk üçünü eleştirmiş olan İmam-ı Gazzâlî, hakikati sûfî yolunda bulduğunu beyan etmiştir. O'na göre; kelam disiplini, kendisinden istenileni verir ama Gazzâlî' nin istediğini vermez.

Filozofları da 3 gruba ayırır:

1. Tekfir edilmesi gerekenler
2. Bid'at ehli olanlar
3. İnkâr edilmesi gerekmeyenler

Tekfir edilmesi gereken filozofları, eserinde de belirttiği üzere şu düşünceleri sebebiyle tekfir eder :

1. Allah tekiller değil tikelleri bilir.
2. Âlem ezelidir.
3. Haşr, cismânî değil ruhânî olacaktır.

Tüm bunların yer aldığı el-Munkiz, gerek bu anlatılanlar gerekse İmam-ı Gazzâlî 'nin hayatı hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvurması gerekli bir kitap.

Ayşenur AYDINLI - 11.09.2013

,

5083

Ayşenur AYDINLI Hakkında

Ayşenur AYDINLI

Hakkında yapılan google araması boş dönen gizemli insan. Lakin kitaplar hakkında çok şey söylüyor...

 

Ayşenur AYDINLI ismine kayıtlı 27 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin