Davet Yolunda “Bir Siyah Bir Beyaz”

Davet Yolunda “Bir Siyah Bir Beyaz”

Davet Yolunda “Bir Siyah Bir Beyaz”

02.04.2019 - Sait Alioğlu
Davet Yolunda “Bir Siyah Bir Beyaz”

Hz. Peygamber(s) bir Hadis-i Şerif’te seyahat olgusu ile şunları söylemektedir: “Seyahat ediniz ki felah bulasınız.”

İnsanlar, özellikle de Müslümanlar arasında birçok gerekçe ile seyahat etme imkânı bulanların seyahat etikleri bilinir. Bu seyahatlerin en önemlisi ise, ilim tahsil etme uğruna ilim yurtlarına doğru yapılan seyahatler ile ‘çağdaş’ dünyada yaşadıkları halde, değil son model teknolojiden yararlanmak, Afrika gibi bir kıtada içecek evsafta temiz bir su kaynağına sahip olmayan, olamayan İslam diyarlarında ve diğer yerlerde yaşayan, çağdaş “Firavun-Karun-Bel’am” üçlüsü ile mele ve mütreflerce ‘mazlum ve mağdur’ edilen gayr-i Müslim insanların yaşadıkları sair yerlerde su kuyusu kabilinden hayır işlerine bizzat maddi imkânlarıyla katılan Müslüman iş adamları ile onları, bizzat oralara kadar giderek teşvik eden, yapılan hayırlara eliyle, diliyle katkıda bulunan âlim ve fazıl insanların yapmış oldukları seyahatler anılmaya değerdir.

Ramazan Kayan Hoca’da, yurt içinde olduğu üzere, çeşitli diyarları dolaşıp, oralarda Müslüman ilim adamları, fazıl kişiler, kanaat önderleri ile o yörelerde yaşanan Müslümanlarla hemhal olmaktadır. Ramazan Hoca’nın en önemli seyahatlerinden birisi de, yine kendisinin yakından tanıdığı Müslüman bir iş adamının hayırlı bir işi vesilesiyle Batı Afrika’daki Sierra Leone’ye yaptıkları bir seyahatti.
Bu seyahatte önceleri Hıristiyan bir din adamı iken, daha sonraları Müslüman olmuş ve misyonerliği bırakarak tebliğ ve davet işlerine soyunan ‘siyahî’ Musa Bangura ile Almanya’da tebliğ ve davet faaliyetleri içerisinden bulunan, hiçbir engel tanımayan, ama kendi bedensel engelliğini göz önünde tutmadan, işine her dem kaldığı yerden davet eden Türkiyeli ‘beyaz’ bir Müslüman hanım ile ilgili olarak, onlara yönelik izlenimlerini “Davet Yolunda Bir Siyah Bir Beyaz” adıyla kaleme aldığı, hacim olarak küçük ama içerdiği çoğu da akılla, hakikatle uyuşan duygusal bilgiler içeren bir eser kaleme almıştı.

Türkiye kökenli olduğundan dolayı Gülseren Gümüş Hanım hakkında gerek Özgün İrade Dergisi okuru ve gerekse de belli bir hinterlanda bulunan Müslümanların büyük bir bölümü, o hanım kardeşimiz ile ilgili bilgilere sahip idiler…

Ki o hinterlantta bulunan kardeşlerimiz onun ‘Engel Duvarı’2 adlı eserinden dolayı onu yakinen tanımış olacaklardı.

Ama ta Batı Afrika’da, o gördüğü rüyanın öncesinde bizler tarafından bilinmeyen, ama Ramazan Hoca ve arkadaşlarının yapmış oldukları o seyahat sonucu hakkında, kaleme alınan eser sonucunda haberimiz olan Musa Bangura’ya yönelik bilgilere artık sahiptik!

Biz kendi adımıza söylersek birçok hikâye kitabı ile birlikte, birkaç tane de biyografi türünden hatırat/anı kitabı okumuştuk. Hem hikâye ve hem de bir zatın hayatı ile ‘bize sunulduğu kadar’ bilgiye sahip olmuştuk. Bunlarla bir sonuca ulaşmaya çalışmıştık kendi açımızdan…
Ama Ramazan Hoca’nın bu eseri, bize bir hikâye anlatmıyor, salt bir biyografi ve hatıra unsuru da sunmuyor, aksine amel ve iman paralelinde dipdiri bir hayatı dile getiriyor ve takdirimize sunuyordu.

Ayrıca bu eser iyi bir edisyon sonucunda Musa Bangura’nın da konuştuğu dil olan İngilizceye tercüme edilecek. Bunun, hayırlara vesile olmasını, dilleri yaratan Allah(cc) tan niyaz ederiz.

Biz bu hacmi küçük, ama içerdiği bilgiler açısından bir hayli öneme sahip olduğuna okuduktan sonra kanaat ettiğimiz Davet Yolunda Bir Siyah-Bir Beyaz” adlı eseri, konu kara kıta Afrika, misyonerliğin revaç bulduğu, misyonerlerin adeta cirit attığı, bu faaliyetlerin din adına değil de Batı sömürgeciliği adına yapıldığı kara talihli insanların hayatının küçük bir özeti hükmünde olan eseri, okuyucun kardeşlerimize hararetle tavsiye ederiz…

—————————————————————————-
Davet Yolunda Bir Siyah - Bir Beyaz - Ramazan Kayan, Çıra Yayınları
Engel Duvarı, Gülseren Gümüş, Çıra Yayınları

Not: Bu yazı daha önce Özgün İrade Dergisi'nde Yayınlanmıştır.

Sait Alioğlu - 02.04.2019

,

2603

Sait Alioğlu Hakkında

Sait Alioğlu

Araştırmacı yazar. haberdurus.com'un editörlüğünü yapmakta olup çeşitli konuları içeren yazı ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin