Dergi Soruşturması: Rüstem Budak

Dergi Soruşturması: Rüstem Budak

Dergi Soruşturması: Rüstem Budak

21.09.2020 - Kitaphaber
Dergi Soruşturması:  Rüstem Budak
  1. Sizin için dergi nedir?

Cevap: Dergi, zamanın nabzını söz ve yazı ile tutan bir imkândır. Her kuşağın zamanına ilişkin varlık âlemini okuma denemesine imkân tanır. Kelimelerin şahitliğinde kültürel, siyasi, düşünsel duruşunu ortaya koymaya çalışır. Olguların ve algıların kirletildiği bir zamanda hakikatin dili olmaya adaydır.

Aynı zamanda bir düşünce, edebiyat mektebidir. Sadece yeni yazarların, şairlerin yetişmesine vesile olmaz, yönünü- kıblesini arayanlara rehberlik eder.

Kelimeler ve kavramların dünyasında bizi yolculuğa çıkarır. Yeni kelime üretimlerine zemin hazırladığı gibi mevcut kelimelerin anlam dünyasını genişletir.

  1. Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Çocukluğumda dergi ile Ziraat Bankasının çıkarmış olduğu dergi ile tanıştım. Kitap ve dergilerin olmadığı hayatımızda ilçede bulunan Ziraat Bankası şubesinden aldığımız dergiler çocukluğumuzun geleceğe dönük pencereleri oldular.

Lise döneminde Malatya Talebe Kitabevinde dergi reyonunda olan dergiler birer birer elimizden geçerdi. Kendi harçlığımla aldığım ilk dergi Objektif oldu. Yine bu dönemde Bilim ve Teknik dergisi yine beni heyecanlandıran dergilerden biri olmuştur.

Üniversite döneminde ise Değişim, ardından Haftaya Bakış dergileri bize birer okul oldu. Değişim dergisi düşünsel boyutta bize yön verirken, Haftaya Bakış dergisi güncel olanı gazete haberlerinden derleyerek anlamamıza yardımcı olmuştu.

Bu dergilerin kapanmasından sonra Gerçek Hayat(İlk yıllarda), Ülke, Yarın, Dergah ve Irmak dergilerini takip etmeye çalıştım.

2003 yılından itibaren 2016 yılına kadar yayımlamış olduğumuz Değirmen dergisi dergicilik serüvenimizde her boyutta bir tecrübe oluşturdu. Önce okul, sonra yerel sonra da ulusal boyutta yayımlandığımız Değirmen Dergisi, Türkiye dergi tarihinde bir kalıcı değer olarak yerini aldı.

  1. Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: Değirmen, Yarın, Söz ve Adalet, Özgün İrade ve Irmak dergilerinde yazdım. İlk yazım Değişim dergisinde yayımlanmıştı.

  1. Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Okuyucu olarak yazı yazanların eğilimlerini belirler, dergiler. Hangi tür yazı yazmaya eğilimli olduğunu dergiler aracılığıyla keşfeder.

Yazarın kimliğinin oluşumuna yardımcı olur. Yazıların okur nezdindeki karşılığını dergiler ile bulmak daha kolaydır. Okuyucu da yazarı bu yönüyle dergide keşf eder. Okur- yazar ilişkisinde dergiler daha dinamik bir zemin hazırlıyor.

Zamanın akışında yaşanan değişimleri okumak ve görmek yazar için çok önemlidir. Dilin, düşüncenin ve edebiyatın eğilimlerini dergiler üzerinden daha sağlıklı bir şekilde görmek mümkündür. Bu eğilimleri ve arayışları ıskalayan yazar aynı şekilde kendisini geliştiremez.

  1. Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Bu topraklarda dergiciliğin tarihi yüz elli yılı bulduğu bir süreç yaşıyoruz. Dergiciliğin akışı da ülkenin kaderi ve değişimleri ile paralellik arz eder.

Edebiyat ve düşünce alanında dergiler Türkiye’nin kişilik ve kimliğini derinden etkilemiştir.

Devletin etkisi çok belirgindir. Devletin ideolojik duruşu dergilerin varlığını ve yönünün etkilemiştir.

Yeni bir söz söylemeye ve yeni dünya kurmaya aday olan fikirlerin buluştuğu nefes alıp verdiği yegâne imkânlardan biri olmuştur.

Yaşadığımız günler için baktığımızda hayatın her alanındaki yaşanan değişimlerden dergilerin de etkilendiğini görüyoruz. İnternet merkezli yeni imkânlar dergilerin varlığını ve mecrasını da etkiledi. Dergiler bu yaşanan değişim içindeki konumlarını yeniden tayin etmeye çalışıyorlar. Yazının paylaşım imkânı çoğaldı. Bu durum dergilerin konumu ve yerini tartışmaya açtı.

Yayımlandıkları dönemin tarihsel ana kaynaklarından biri oldular. Dergiler, kitaplar gibi gelecek kuşaklar için bir hatıra olmaya adaydır.

Lakin yazı- söz kendisine aradığı yeni mecradaki dili, estetiği, ahlakı ile yeniden şekillenecektir.

  1. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Sözün hakikat bağlamında var oluşsal mücadelesi ahirete kadar kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Sözün yazı ile birlikte kendisini ifade çabası her daim olacaktır.

Dergiler ve kitaplar araçsal olarak yerlerini yeni araçlara devr edeceklerdir. Bunun kültürü yavaş değil çok hızlı bir şekilde oluştu. Ancak yeni yazı araçlarının oluşturduğu zemini bizlerin ne kadar oluşturabildiği ve müdahale edebildiği tartışmalıdır. Şair şiirini, yazar hikâyesini, aydın denemesini, bilgin makalesini yazacak, hakikat- batıl mücadelesindeki yerini alacaktır.

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş:

1974 Arguvan/ Malatya doğumlu.

İlköğretim ve ortaöğretimini Malatya’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi başkanlığını yürüttü. Yazıları Değirmen, Yarın, Söz ve Adalet, Özgün İrade ve Irmak dergileri ile haber10.com, tyb.org.tr ve diğer bazı internet sitelerinde yayımlandı. Değirmen Dergisi genel yayın yönetmenliğini yaptı. Alın Yazıları(İnsan- Mekan- Türkiye- Medeniyet)(Değirmen Yayınları) ve İslam’ın Zamanı(Okur Yayınları) adlı yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Kitaphaber - 21.09.2020

,

2801

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini ve kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri bu profilden sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin