Dine Karşı Din - Ali Şeriati

Dine Karşı Din - Ali Şeriati

Dine Karşı Din - Ali Şeriati

04.02.2013 - Enes YAŞAR
Dine Karşı Din - Ali Şeriati
İnanmak zafiyetine kapılan Müslüman profilinin yıkılan temellerini sorguluyoruz Ali Şeriati'nin bu kitabıyla. Alışkanlıklarımızla düşünmekten vazgeçerek, nasıl inanmamız gerektiği üzerinde durmaya başlıyoruz. Ve kendimize sual ediyoruz, mesuliyetimizin farkındalığına vararak. Nasıl inanmalı? Evet, bu soruyla birlikte şüpheyi düşürüyoruz bilinçlerimize, ama şüpheye düşmüyoruz asla. Ali Şeriati de bunu istiyor zaten bizlerden.

Sorgulamamızı...

Sorgulandıkça, Araf'ta kalan düşüncelerimizi sayfaların arasında bırakıyor, örtülen gerçeklerin altında kalan sarsılmaz otoritenin nelerden meydana geldiğini görmeye başlıyoruz.

İktisat... Stotükoyu meşrulaştırma... Sınıfların ayrıcalıklığı... Üstünlüklerini süreğenleştirmek adına bir dine ihtiyaç duyanların meydana getirdiği şirk dininin temelleri olarak çıkıyor karşımıza. İnanılması gereken değerlerimizi; İslam adına fetihlere çıkmakla, hutbe okutmakla, mescitler yapmakla örtmeye çalışan, ilahlığa yeltenen kimselerin dayanak noktaları olarak... Şeriati ise dayanamıyor bu noktaları çoğaltanlara. Bu yüzden de iki nokta arasında kalan inançların, bir çizgiyle eşit tutulma aldatmacasına göz yummayarak "Dine Karşı Din" adıyla, bir eser ortaya koyuyor. Ve yıllar sonra bizlerde tam bu noktadan; satır aralarından konuya müdahil oluyoruz. Ve hemen ardından Ali Şeriati'nin düşünce dindarlığıyla bizlere sunduğu "şirk dini" kavramıyla karşılaşıyoruz. Ama ondan önce küfür milletinin tanımını yapıyor bizlere Şeriati; şirk dinini daha iyi kavrayabilmemiz için. "Örtendir." diyor. "Dinin başka bir dinle örtülmesidir..."

Bu tanımla birlikte bozulan ezberlerimizdeki dinsizlik kavramı, Ali Şeriati'nin lügatinde "yanlış yola sapmışlar" yani şirk dininin örtüleri altında kalanlar olarak tabir ediliyor. Ayrıca aklın çelmesine takılan bu zihinlerin kökeninde "iktisat" olduğu ve stotükoyu meşrulaştırma adına yapılan sınıfsal dağılımların nedenleri gösteriliyor bizlere.

Bunun yanı sıra adaleti sosyal statüye göre şekillendiren toplumların tarihi süreçlerine de değinen Şeriati, yoksun bırakılan insanların ırk ve sınıf ayrımlarını kabullenme nedenleri olarak; statükoya gerekçe üreten tağutların maddi refahını gösteriyor. Ve tarih boyunca kaynakların başını tutan zorbaların, yeryüzündeki adaletsizliği nasıl olur da yüzyıllar boyu sürdürmüş olduklarının cevabını arıyor.

Bir kaç satır sonra ise bizlerinde şahit olduğu bu arayışın şah damarını ulaşıyoruz. "Tanrı İradesi Aldatmacası"

Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz. Meydana gelmekte olan bu kalp depreminde üzerimize yapışan yangın damlacıklarından bizleri arındırmaya çalışan Şeriati, doğru yapılan hesapların yanlış düşüncelerini aşmamız adına, bizleri, tahlillerinin süzgecinden geçirerek doğru yola iletme mücadelesini kitabın sonuna kadar sürdürmüştür.

Dine Karşı Din
Ali Şeriati Enes YAŞAR - 04.02.2013

,

3426

Enes YAŞAR Hakkında

Enes YAŞAR

Kitaplarla yaşayan bir isim.

Enes YAŞAR ismine kayıtlı 22 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin