#DirenSosyalMedya

#DirenSosyalMedya

#DirenSosyalMedya

09.09.2015 - Mustafa ŞEVGİN
#DirenSosyalMedya

Sosyal Medya, dünya ve toplumumuz için artık olmazsa olmazlarındandır. Gelişen teknojiyle birlikte insanlar arası iletişim bir yönden gelişirken bir yönden de büyük bir gerileme kaydediyor. Facobook, Twitter, İnstagramgibi büyük bloglar üzerinde kendimizi son derece sosyal ve aktif görürüz; ama masada karşımızda oturan kişiyle neredeyse iletişimimiz yok gibidir. Her ne kadar yaşamsal alanda pratiklerle hayatımızı kolaylaştırsada her zaman bir yönümüzü aslında hapsediyor. İnsanlar daha çok ilk mecrada eğlence ve güzel vakitler geçirmek için sosyal medyada aktifken, son yıllarda dev şirketler ve siyasi partiler kullanıcıları hedef kitle[müşteri/seçmen] olarak kullandılar. Artık şirket reklamları ve siyasi parti sloganları, seçim vaatleri hepsi sosyal medya aracılığıyla kullanıcılara ulaşıyor.

M.Naci Bostancı, medya ve siyaset ilişkisini şu şekilde anlatmaktadır “KİA’nın belki de en etkili olduğu kesim, modern siyasi yapıların çekirdeğinde bulunan iktidar elitleridir. Ahaliye olan ilişkilerini büyük ölçüde KİA aracılığıyla sürdüren elitler, “yurtdaşlar”dan çok daha dazla medyanın sanal dünyasından etkilenirler ve kararları buradan kotarılan önermelerden derin izler taşır. Hatta son dönem Türkiye siyasetinde olduğu gibi, “ bir kısım medya”nın yayınları red edilse bile kaale alındığı, adeta tersimden bir otorite olarak yöneticiler üzerinde etkili olarak görülür. Öfkeler, sanal gündem üzerinden konuşmalar, mukabil cevap yetiştirme çabaları buna örnek verilebilir” [sayfa 82]

 Mustafa Bostancı, “Sosyal Medya ve Siyaset” kitabında sosyal medyayı diğer kavramlar ilişkisinden yola çıkarak nasıl bir ‘güç’ olduğunu örneklerle bize anlatıyor.Öncelikle Hitler Almanya’sında ve diğer liderlerin radyo aracılığıyla siyasi mesajlarını verdiğini, Radyoyu büyük bir güç olarak kullandıklarını ve savaşların seyrini değiştirdiklerini okuyoruz.

Mustafa Bostancı, internet kullanımının artıkça insanların bilgiye daha çabuk ulaştığını açıklıyor. Türkiye örneğinde ANAP’la açıklık getiren Bostancı, Seçim propagandasında ilk defa ANAP internet ortamında gençlere ulaşmaya çalışmış; fakat Türkiye’de internet kullanımının az olduğu için istedikleri sonuca ulaşamamışlardır. İlerleyen teknolojiyle önce micro bloglar sayesinde insanlar birbiriyle iletişime geçmiş ve büyük bir dönüt olan etkileşimler artık farklı yönlerde kullanılmaya başlanmıştır. Büyük veri tabanları olan sosyal sitelere artık farklı alanların bir nevi hizmet götürücüleri olmuşlardır. Mustafa Bostancı, Barack Obama’nın başkanlık zaferini sosyal medyan aracılığıyla kazandığını, küçümsenemez bir etkisi olduğunu bize anlatmaktadır. Bostancı, “Arap Baharı” nın etkili olması ve Arap dünyasında yayılmasında sosyal medyanın etkisini çok iyi bir şekilde vurguluyor, öte yandan “Gezi Parkı” örneğinden yola çıkarak insanların nasıl koordineli bir şekilde eylemlere katıldığı ve istatisksel verilerle bizlere bu kitapta anlatıyor. Kitap, sosyal medya ve siyaset alanında en kapsamlı bir eserdir. Verilen örneklerle ve hayatımızın içinde olan, bizi etkileyen toplumsal sorunlar bağlamından ele alınan tezler üzerinden sosyal medyayı nasıl kullanacağımızı vene gibi sorunlar teşkil ettiğini bizlere anlatmakadır.

Geleneksel iletişimin hızla kaybolduğu bu çağımızda ve sürekli hizmet alanın değişmesiyle siyaset ve ilişkiler bakımından öğreneceğimiz güzel tezler bu kitapta bulunmaktadır.

 

#DirenSosyalMedya

Sosyal Medya ve Siyaset

Mustafa Bostancı

Palet yayınları

Sayfa: 228

Bu yazı daha önce Ajans Dergisinde yayınlanmıştır.

Mustafa ŞEVGİN - 09.09.2015

,

2405

Mustafa ŞEVGİN Hakkında

Mustafa ŞEVGİN

1986 yılında Urfa'da doğdu. Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne bir süre devam ettikten sonra Erciyes Üniversitesi İletişim fakültesinden mezun oldu. 

Mustafa ŞEVGİN ismine kayıtlı 21 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin