Divana Mela Eli İlmi

Divana Mela Eli İlmi

Divana Mela Eli İlmi

11.11.2013 - Ferhat ÖZBADEM
Divana Mela Eli İlmi

Pirtuke Divana Mela Eli İlmi jı weşanxane Banga Heq hatiye weşandın. Necate Zivingi wi pirtuke amedekari kırıyı. Jiyana Mela Eli, berhem u helbeste vi haniye hında hev.

 Mela Eli, zaroki da hetta mırına xu tım riya ilme da çuyı, pır xendi u pır dersa dayı. Jiyane Mela Eli pır ecebı. Bere medrese dixuni. Dura pirtuke Seide Kurdi (Nursi) Risala’a nasdıkı. Du inqılaba İrane heyrana Xumeyni dıbı. Dura pirtuke Seyyid Kutub, Hesen El Benna u niviskare İxvane Muslimin duxini. Wexta xendekare medreseyı intisabe teriqet dıkı.

Fikr u felsefa Mela Eli lı helbeste wi da xu pır eşkere dıkı. Helbeste wi lı ser şeyxe xu, lı ser Risala Nur, lır ser Xumeyni u bı fıkre İxvane Müslimin henı.

 Mela Elii qeside u helbesten Erebi ji nivisandiye. Daviya pirtukta sezde rupel bı zımane Erebi helbest heyı. Do heb fotorafe seydaye Mela Eli ji nav pirtuktayı. Du her helbest ta ferheng heyı. Kelimeyen pır naye femkırın disa bı zımane Kurdi te ravekırın. Vaji femkırına xwendekara dıke hesandın.

Seydaye Mela Eli alımeki pır delal u hessase. Le bele minneta male dıne u minneta insana nekışandiye. Sala 1988’anda çar penc meri ten Seyda ziyaret dıkın. Dıbejın Seyda eme ilam tera erebeki xelati bıkın. Çı dıkın çın akın Seyda qebul nakı. Dura rewiya wi jera dıbeje:”Xwezi te qebul bıkıra. Çıma te qebul nekır?” Seyda dıbeje: “Heger mın qebul bıkıra, eze wi erebe süvar bubuma. Le we ewji lımı süvar buna.”

 Helbesten Seydadan vekokan

 Benna u Seide Nursi u Mewdudi u Seyyid

Pır se’y u cihad u herbe kırın revu denge

 

*

 Ma ne bes edi bı wi xevn u xeyale rakevi

Lazım e jı de’va e xeyri din temam ili bakevi.

 Ömre Seyda pır tıjı u bı bereket derbaz buyı. Pirtuke Seyda nivisandiye gellek pırın. Lebele nehatıne tasnifkırın u çapkırın. Seydaye Mela Eli lı ser aqide u kelam, fıkıh, zıman u edebiyat, tesewif, siyaset u aqtualite, tefsir u tedrisat pirtuka nivisandiye.

 

Seydaye Mela Eli 1923’yanda lı Farkin’a Amede hatiye dıne. 1995’anda çuyı rıhma Xweda. Xweda teqsirata wi af bıkı.

 

Nawe pirtuk: Divana Mela Eli İlmi

Amedekar: Necate Zivingi (Necati Özdemir)

Çapxane: Ravza

 

Ferhat ÖZBADEM - 11.11.2013

,

2523

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:

Araştırma-Düşünce: Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları.

Roman: Muaz, Brezilya, Beşir ve Gazali, Beşir ve Selahaddin Eyyubi, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Sultan Abdulhamid.

Biyografik Roman: Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Mevdudi, Aliya, Malkolm X, Muhammed Ali, Meryem Cemile, Mehmet Akif, Metin Yüksel, Said Halim Paşa, Necip Fazıl Kısakürek, Akif İnan, Ömer Muhtar, Zeynep Gazali.

Tavsiyeler: Hasan el Benna, Said Havva, Yusuf el Karadavi, Hasan en Nedvi, Seyyid Kutub, Mevdudi, Fethi Yeken, Malkolm X, Aliya, Mustafa Meşhur.

Şiir: Ebrulim. Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 204 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin