Dua - Ali Şeriati, İlahiyat, Esra ŞEN

Dua - Ali Şeriati yazısını ve tüm Esra ŞEN yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Dua - Ali Şeriati

31.01.2011 23:27 - Esra ŞEN
Dua - Ali Şeriati

"İnsan hayatı boyunca kazandıkları ölçüsünde değil, aksine tam olarak kendisinde hissettiği ihtiyaçlar ölçüsünde insandır" diyor Dr. Ali Şeriati "Dua" ktabının vurgusu en şiddetli olması gereken bölümlerinden birinde.

Maneviyatı bol, aşkı yüksek lakin aklı da ön plana çıkarmaktan sakınmamış bu kapsamlı kitapta, dua için doğru bir tasavvur çizmenin her şeyin öncesine koyulduğunu görüyoruz. Verilmek istenen en uç duygu ise duanın herhangi bir felsefe ile açıklık getirilmesi gereken bir şey yahutta bir dindarlık sembolü değil ontolojik bir ihtiyaç olduğu ve etkilerininde bu ölçüde yalnızca "inanç" bütünlüğü ile zuhur ettiğidir.

Genel bir bakış ile aslında kitap olsun diye kaleme alınmış bir kitap değil Ali Şeriati'nin "Dua"sı… İncelemelerinin, konferanslarının, çevirilerinin, takipçisi olduğu ekolün bu konu hakkındaki görüşlerinin, hayranlıklarının, serzenişlerinin, maneviyatının, hatta kendi dilinden dökülen ve en özeli olarak kabul edebileceğimiz dualarının derlemesi. Sosyolojik bir araştırma.

Duanın toplum içindeki etkinliği; ondan uzak kalan toplumların akıbetleri gözlerimiz önüne serilmekte bir çok kez. Batının tüketim çılgınlığı içine dahil ettiği maneviyatın en yitik yüzlerinden birisi "dua" kavramı.

Kitabın ilk bölümünlerinde yer alan ve elimize oldukça ilginç veriler sunan Alexis Carrel'in "Dua" isimli kitabının alıntısı bize batının, materyalist dünyanın, kapital hakimiyetin tüm çırpınışlarına rağmen kendini alamadığı manevi çöküntüsünün nedenlerinden biri olarak gösteriliyor dua bilincinin kaybı. İki Nobel ödüllü bir fizyolog olan Carrel duanın etkilerini gördüğü hastalardan yani bizzat şahit olduğu olaylardan bahsederken aslında Nietzche gibi bir çok filozofun "dua etmeye" dair yükledikleri "acziyeti" çok sağlam bir argümanla reddediyor. Bunu yapanın yine batı dünyasında çok saygı duyulan birisi olması tezi bir kat daha güçlendiriyor.

Şeriati, bir yandan maddesel kalmamayı seçen insanın dua ile yükselmeye yönelişini ve cesaretini "hayatın gözümüzde ne anlam ifade ettiğinin ilanı" olarak en kalbi hislerle takdir ederken bir yandan batının hiçlik ve yenilgi felsefesi gibi idrakına giydirdiği deli gömleklerini eleştirip duanın bir ruh tecellisi olduğunu akli olarak gözler önüne seriyor.

Tüm bunlar yanında aslında Şeriati bizi vicdanımızla başbaşa bırakıyor. Duanın insandaki tecellisine dair en müşteki olunan husus pasifliktir muhakkak. Bu sebeple kitapta özellikle ecdadın "dua" örnekleri ile bu günün pasifliğinin uyuşmazlığı salık veriliyor.

Şii imamlarından İmam Seccad'ın hikayesi anlatılarak "dua"nın hiç "birşey yapamazken dahi birşeyler yapma bilincinde olmak" olduğunu ifade ediyor. Zira Rasulullah'dan bu yana cihaddan, mücadeleden, direnişten kaçınmamış herkesin gösterdiği gibi kavli dua fiili duanın destekçisidir. İnsanı pasifleştirmek için değil bilakis diritmek içindir. Dua bir sorumluluk bilincidir, insana aşkın yanına kavrayış, bilgi ve dünya görüşü sunar.

Kitabın bazı bölümlerinde özenle ve yürekten edildiğini anlamanın çok zor olmadığı "dua metinleri" yer alıyor. Kimisi Şeriati'ye kimisi İmam Seccad'a ait. Bu dualar "Nasıl dua edilir!" sualine karşılık bir öğreti olmakla birlikte bana göre "Niçin dua edilir!" sualini de içten içe yâd ediyor. Dualarımızı ederkenki kaygılarımızın/miheng taşlarımızın ne olduğunu sorgulamamızı sağlıyor. İçimize ayna tutuyor. Yani kitap kendinizden kaçarak okuyabileceğiniz, yüzleşmekten korktuğunuz gerçeklerden gizlenebileceğiniz bir kitap değil. Bu sebeple "Neden!" sorusunu dilinize pelesenk edeceğinizi unutmadan başlamanızı öneririm.

Dua Allah ile muttasıl diyalog halinde olmanın bilincinde olmaktır.
Dua hayatın tüm gürültü ve patırtısı içinde bir iç penceremiz olduğunu hiç bir zaman unutmamaktır.
"Her vahşi ruhun, her naif ruh kadar duaya ihtiyacı vardır!"
Dua insanın taleplerini, isteklerini bilmesi ve en baştaki sözde dendiği gibi kendi "insanlığının" ölçüsünü belirlemesidir.

Sonuç olarak şunu net bir biçimde ifade edebilirim ki, kitap okuyucularına bir bilinç bahşediyor. Ve Ali Şeriati kendi deyimi ile "Sizi rahatsız etmeye" geliyor!

Dua
Ali Şeriati
Fecr Yayınları


Yazar: Esra ŞEN - Yayın Tarihi: 31.01.2011 23:27 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 18:35

,

3202

Esra ŞEN Hakkında

Esra ŞEN

Sosyoloji öğrencisi. Hılfu'l-fudul'da eğitmen. Osmanlı ve Cumhuriyet Târihi derslerine giriyor. 1988 doğumlu.

Esra ŞEN ismine kayıtlı 32 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin