Düşünce Arayışı - Muhammed Taki Caferi

Düşünce Arayışı - Muhammed Taki Caferi

Düşünce Arayışı - Muhammed Taki Caferi

05.04.2011 - Misafir Köşesi
Düşünce Arayışı - Muhammed Taki Caferi

Zeynep Sena Kelebek, Kitaphaber için kaleme aldı.

Muhammed Taki Caferi, Dr. Ali Müderrisi'nin dilinden anlatıldığına göre birçok konuda ilmi bilgisi yüksek özellikle felsefi, dini ve Toplumsal konularda oldukça bilgiye sahip, Allame lakabını almış bir şahsiyet. Birçok farklı bölgeden yazarlar, araştırmacılar Muhammed Taki Caferi ile söyleşi yaparak onun ilmi genişliğinden faydalanmıştır. Nitekim kitabımız da tam bu noktaya değinmektedir. Ayrıca kitap 1961'den 1992 ye kadar birçok önemli isimle yaptığı söyleşi ve yazışmalardan oluşan ve okuyuculara bu yolla büyük bir ilmi zenginlik katmaktadır.

Mesela, Prof. Monteni, Bernand Russell, İbrahim Süleyman ve Şerif Süheymat, Profesör Yang, R. Garaudy, Allal al Fasi, M. Abdusselam gibi birçok önemli düşünür, filozof, yazarlarla yapılan söyleşi ve yazılara yer verilmiştir.

Bilgi, insanla anlamını bulur. Düşünce, bilgiyi zenginleştirir ve olması gereken noktaya getirir. Bu kitapta yer alan konular birçoğumuzun merak ettiği, ama bilgimizin yetersiz kaldığı konulardan oluşmakta. Ve bundan anlıyoruz ki, bilgi tek başına durduğunda işe yaramıyor. Onun işlenmesi dağarcığa sokulması ve bir bilen tarafından anlatılması bilgiyi değerli kılar. Kitabımızda anlatılan konularda, bilmediğimiz takdirde bizim için önemsiz, değersiz kalacaktı, ta ki anlatılana kadar. Anlatıldığında her şey birden anlam kazanır ve şimdiye kadar bilmediklerimizin aslında ne kadar önemli olduğunu anlayıveririz. Dr. Ali Müderrisi kitabımızın takdim bölümünde şöyle diyor:

"Tur dağı, Hira mağarası milyon yıl boyunca sessiz ve revnaksız bir şekilde öylece varlığını sürdürüyordu zaman geçidinde. Ve dünya tarihinde en ufak bir etkisi olmadan, güneşin doğuşuna, batışına aya ve yıldızlara tanık oluyordu. Ama Hz. Musa'nın Tur'un göğsüne yerleşmesi ve Hz. Muhammed'in Hira'nın omzuna oturmasıyla bu tanınmamış ve sönük iki mekân, içerik ve anlam kazanıyor, bu yerleşme ve oturma zamanı ölümsüzleştirerek tarihi bir kapı anlam kazanıyor."

Kişiler, konuşmalar, düşünce bunların hepsi mekâna, zamana, bilgiye anlam veren ve değerli kılan unsurlardır. Üstat Caferi'nin bu kitabında şunu da görüyoruz ki, farklı dinden, ırktan insanlar değişik hususlarda ona danışmaya geliyor ve Üstat ise onları gerektiğinde tek payda da toplayarak tek hedefe kitleye biliyor. Mesela, 1984 yılında İslami hikmet ve felsefe derneğinde Alman bilim adamlarının da katılımı ile İslam ve Hıristiyanlık konulu bir konferans düzenledi. Üstat Caferi ilk defa bu konferansta böyle önemli bir konuyu dile getirerek:
"Tüm ilahi dinlerin müşterek metni olan İbrahim dinini incelemeli, araştırmalıyız ve yapabildiğimiz kadarıyla da uygulamaya koymalıyız, böylece ilahi dinlere inananlar arasında bağlantı kurabiliriz." dedi. Bu araştırma önerisi, konferansa katılan Müslüman ve Hıristiyan bilim adamlarınca çok sıcak karşılanmıştı.

Buraya kadar bahsettiğimiz husustan anlıyoruz ki Üstat Caferi, birçok farklı açıdan insanlarca saygı gören ve değişik alanlarda oldukça ciddi bilgilere sahip bir âlim. Kitabımız da yer alan, önemli yazarlarla Üstat Caferi arasında gecen konuşma başlıklarından bazıları şunlar:

Prof. Mayer:
İhtisas alanı: felsefe ve irfan
Konu: felsefe ve irfan

Prof. Fan S. Almanya'dan
İhtisas alanı: ilahiyat
Konu: İslam ve Hıristiyanlık ilahiyatı.

Roger Garaudy Fransa'dan
İhtisas alanı: sosyal bilimler
Konu: İslam ve Müslümanlar.
Tarih: 1985

Dr. Kuruda Japonya'dan
İhtisas alanı: Dinler
Konu: İslam ve İslam ümmetinin birliği ilkeleri
Tarih: 1987

Bernand russell ( İngiliz düşünür filozof) İngiltere'den
İhtisas alanı: felsefe ve ilimler.
Yazışma konusu: ilim ve felsefi konular.
Yazışma tarihi: 1963 ve 1964

Aynı zamanda İslam ve batı bakış açısından evrensel insan hakları, İslami bakış açısından kadın, semavi dinlerin ortak ilkeleri, doğu ve batı ilişkileri sorunlarının nedenleri gibi birçok konuya da değinilmiştir.

Adeta seminer dinler havasında olan bu kitap, oldukça akıcı ve farklı bir yöntemle biz okurlara sunulmuştur. Değişik konularda değişik fikirlerin alınması oldukça güzel ve geliştirici bir yöntemdir. Fikir zenginliği insana farklı bakış açıları sunarak, tek taraftan bakma basiretsizliğini de tamamen ortadan kaldırır. Bu yüzden diyorum ki, bolca bilgi yüklü kitabımızdan alacağımız çok şey var…

Zeynep Sena Kelebek

Düşünce Arayışı
Muhammed Taki Caferi
Fecr Yayınları

Misafir Köşesi - 05.04.2011

,

2541

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

2010-2017 yılları arasında destek vermiş arkadaşlarımızın yazıları... İlaveten alıntı olmadan ya da talepleri üzerine daha önce yayınlanan yazıları misafir ettiğimiz kalemlerin yazılarını bu profilde paylaşmaktayız.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin