Düşüncenin Mumyalaşmış Hali: Kitap

Düşüncenin Mumyalaşmış Hali: Kitap

Düşüncenin Mumyalaşmış Hali: Kitap

09.12.2011 - Bilal Can
Düşüncenin Mumyalaşmış Hali: Kitap

Kitaplar insanlar içindir. Bu cümle bizde bir bağlılığın da göstergesi olarak yer edinebilir. Çünkü kitap okumak bir yandan sabır işi bir yandan da muhabbet işidir. Kitap nedir? Bu soruyu bence iyi anlatan Cemil Meriç olmuştur. Ona göre kitaplar geleceğe yollanmış, smokin giyen heyecan ve mumyalanmış tefekkür demektir. Düşüncenin mumyalanıp sayfalara yerleştiği başka bir nesne yoktur. Kitap insan dünyasının dününü, bu gününü hatta yarınına dair söylemler içeren kimi zaman ise duygularını aktarıp bir yerde sabitlediği eserledir. Kitap insan düşüncesinin kalıcığılığını yeni nesillere, çağdaşlarına aktardığı bir iletişim aracıdır.

Kitaplar bir çok amaç için yazılmış olabilir. Bu amaçlar onun iyi veya kötü vurgu taşımasına neden olabilir. Bu yüzden kitaplar biraz bir çiçek tarhı kimi zaman ise bir silahtır. Onu kullanacak zihin yapısına göre araçsallaşan bir şekli vardır. Kitap bir silahtır, kitap sevgidir, kitap çiçek tarhlarını bozguna uğratanlara karşı savaş açmaktır.

Düşüncenin sayfalara yazılması zor bir sürecin işaretidir. Düşünceler bu süreçte en iyi nasıl yansıtılıra hazırken yazarın bunları sayfalara işlemesi düşünmek kadar zor bir süreçtir. Yazar yazarken hem düşünceyi hem de yazma eylemini birlikte sürdürebilir. Buna kağıt üzerinde düşünmek ya da yazarak düşünmek de denilebilir. Kitaplar işte yazarların/düşüncelerin kelimelerle yansıtılmasıdır. Düşünmek bir eylem biçimiyse yazmak bunun ayyuka çıkan sesidir.

Kitaplarla Söyleşi

Bedriye Korkankorkmaz’ın kitaplar üzerine yazdığı Kitaplarla Söyleşi eseri ikinci eseri olarak raflarda yerini aldı. Eser kitaplar üzerine yazılan geniş kapsamlı yazılardan oluşmaktadır. Bu bakımdan yazarın kitaplarla derin bir muhasebe içine girdiğini ilk yazıdan son yazıya kadar kendini göstermektedir.

Kitaplar bize ne söyler? Bir kitaptan beklenilen nedir? Neden kitap yazısı yazılır? Soruları her zaman kitaplar üzerine yazılan yazıların ana temasını oluşturmuştur. Bir yazarın kitap yazısı yazması onun kitaba bakış açısını da gösterir. Kitaplar farklı bakış açılarıyla okunup yorumlanabilir. Bu da bakış açısını, algılayış biçimini, görme biçimini yansıtır.

Eser birkaç kategoriye ayrılmış kitapların yazılarından oluşmaktadır. Yazarlar, Düşünürler, Kadınlar, Şairler olarak 4 bölümden oluşmaktadır. Yazarlar bölümünde Adre Gide’den Marcel Proust’a, Kafka’dan Gorki’ye kadar bir çok yazarın eserleri üzerinden derin tahliller göze çarpmaktadır. Düşünürler kısmında Montaigne, Erasmus. Kadınlar kısmında kadın yazarların eserleri üzerine üç kitap ve değerlendirmesi ve son olarak Şairler bölümünde Rimbaud, Rilke gibi isimlerin yazıları göze çarpmaktadır.

Eser sadece Batı Edebiyatı’ndaki yazar ve düşünürlerin kitapları üzerine yazılmış yazıları içermesi esere getirebilecek eleştirilerden biri olabilir. Bu bakımdan sınırlı bir edebiyat dünyasının resmini bize sunmaktadır.

Kitaplarla Söyleşi
Bedriye Korkankorkmaz
Camgöz Yayınları
193 sayfa

Bilal Can - 09.12.2011

,

2643

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin