Efendimiz'i Sahabe Gibi Sevmek - Muhammed Emin Yıldırım

Efendimiz'i Sahabe Gibi Sevmek - Muhammed Emin Yıldırım

Efendimiz'i Sahabe Gibi Sevmek - Muhammed Emin Yıldırım

03.10.2012 - Esra ŞEN
Efendimiz'i Sahabe Gibi Sevmek  -  Muhammed Emin Yıldırım
İlk baskısı 2011 yılının şubat ayında yapılmış "Efendimiz'i (sav) Sahabe Gibi Sevmek", yazarın tüm diğer eserleri gibi Siyer Yayınlarından çıkıyor. "Sevmeyi becerebilenlere" ithaf edilmiş eser, bir sevgi risalesi mahiyetinde. Sevmek nasıldır, nedendir? Sevgiyi doğru yapan, anlamlı kılan nedir? Tüm bunların cevabını arayan ve Sahabe Efendilerimizin hayatları ile öğrettiklerini on dört asır sonraya taşıyan kitap, "sevgi" hususundaki ezerberi hakkıyla bozuyor.

"Efendimiz'i neden ve nasıl sevmeliyiz?" , "Efendimiz'i sahabe gibi sevmek." , "Efendimiz sahabeyi nasıl severdi?" , "Efendimiz ümmetini nasıl severdi?" adlarında dört ana başlıktan oluşan eser, "Seven sevilir." düsturu üzerine inşa edilmiş. Her ne kadar adı Rasulullah Efendimiz (sav)'i sevmek olsa da, kitapta anlatılanlardan, bu sevginin temelinde O'nun ashabına ve ümmetine olan sevgisinin yattığını ve O'nun da kendisini sevenlerin sevgilerine aynı ile karşılık verdiğini görmekteyiz.

Rasulullah Efendimiz'in Muaz b. Cebel'e "Sevmek bir iddiadır, öyleyse iddianı kanıtla" demesinden biliyoruz ki, hiçbir sevgi fiiliyatsız/ıspatsız olmaz. Daha doğrusu, ispatsız sevgi sağlıklı bir sevgi olmaz. Zehirli bir sevginin ise, sevene de sevilene de ziyanlık vermekten başka bir şeye gücü yetmez. Oysa sevgi en büyük güçlerden biridir. Uğruna savaşlar yapılmış, ülkeler fethedilmiş, canlar feda edilmiş duygular varsa, şüphesiz bunlardan biri de sevgidir. Sahabe Efendilerimize, Mekke'de boykot yıllarındaki sabrı veren inançları kadar Efendimize duydukları sevgileridir. Hz. EbuBekir'i mağaradaki iki kişiden biri yapan, sevgidir. Hz. Ali'yi hicret gecesi Rasulullah Efendimiz (sav)'in yatağına yatıran sevgidir. Selman b. Fârisi'yi yollara düşüren, Hicaz'a getiren, sevgidir ve aslında tüm Sahabe Efendilerimizin ayrı bir sevgi hikayesi vardır. İşte bu yüzden, Efendimiz'i nasıl sevmemiz gerektiğini düşünüyorsak, bakacağımız ilk yer O'nların hayatları olmalıdır. Yahutta "Sevmek" diye bir iddiamız varsa, alacağımız ilk ders yine O'nların öğretilerinden olmalıdır.

"Efendimiz'i Sahabe Gibi Sevmek" incelikli bir çalışma ile, asr-ı saadetten sevgi ve fedakarlık tablolarını gözlerimiz önüne seriyor. Elbette tüm sahabe efendilerimiz bu kitapta yer alamıyor fakat seçilmiş örnekler söylenmek istenenleri iletmesi açısından muazzam. Belki daha önce defalarca okuduğunuz hayatlar, sevmek/sevilmek örgüsü içerisinde size bambaşka ufuklar açabiliyor. Muhammed Emin Hocanın nev-i şahsına mühnasır uslubu ile anlamlar tekrar anlam buluyor.

Kitabın ikinci bölümü olan "Efendimiz'i (sav) sahabe gibi sevmek" başlığı altında değinilen Sahabe edendilerimiz ise şöyle; Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hatice, Hubeyb b. Adiyy, Sevbân, Sümeyra Hatun, Nesibe Hâtun.

Özellikle Sümeyra Hatun ve Nesibe Hatun bölümleri, Risaletin Medine dönemine ait, sevginin nasıl anlam bulduğunu, nasıl vücut bulduğunu iliklerinize kadar hissettiren cümleler okutuyor.

Kitabın hazırlanışında izlenen metotlardan biri de, anlatılan olaylardaki diyalogların hem arapça hem de türkçe olarak yazılması. Bu uygulamadan, cümlelerin şiddetini/yumuşaklığını anlamak, olaylara mânen daha yakın olmak ve gerçek dilleri ile öğrenmek açısından oldukça faydalandığımızı söylemek isteriz.

Muhammed Emin Yıldırım'ın Sahabe Efendilerimizi anlamak/bilmek üzerine kaleme aldığı eserler ve verdiği seminerler zaten bu işe nasıl emek verdiğini ve nasıl bir titizlikle çalıştığını gösteriyor. "Efendimiz'i Sahabe Gibi Sevmek" ise bu çalışmalardan sadece biri. Özellikle "Sahabe İklimi" adıyla başlattıkları on kitaplık seri bu alanda önemli bir yer tutuyor. İlk dört kitabı (Risalet Davasının Annesi| Hz. Hatice, Efendimizin Havarisi Ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam, Şehidü'l Hayy / Yaşayan Şehit Talha B. Ubeydullah, Eminü'l Ümme / Ümmetin Emini| Ebû Ubeyde B. Cerrah ) çıkan serinin, beşincisi Sa'd b. Ebi Vakkas'ın ise çalışmaları sürüyor.

Şüphesiz ki, sahabe nesli bizi özümüze yaklaştıracak bir nesil. Onlara dair edindiğimiz her bilgi ise çok kıymetli. Onlardan sevmeyi öğrenmek bize bilmeyi, öğrenmeyi de öğretecek. Çünkü onların sevgisi, hiçbir iddianın, insanın sorumluluğundan berî olmadığını öğretecek.

Sevmek ve bunu ıspat edebilmek duası ile...

İstifadeli okumalar. Esra ŞEN - 03.10.2012

,

3298

Esra ŞEN Hakkında

Esra ŞEN

Sosyoloji öğrencisi. Hılfu'l-fudul'da eğitmen. Osmanlı ve Cumhuriyet Târihi derslerine giriyor. 1988 doğumlu.

Esra ŞEN ismine kayıtlı 34 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin