#EVDEKAL Okumaları: Lütfi Bergen

#EVDEKAL Okumaları: Lütfi Bergen

#EVDEKAL Okumaları: Lütfi Bergen

24.03.2020 - Kitaphaber
#EVDEKAL Okumaları:  Lütfi Bergen

Son bir hafta içinde okuduğum kitaplar şöyle oldu:

* Mikail Uğuş, Jacques Ellul Düşüncesinde Teknik Sorunu, Kriter Yayınevi, 2018

Bu kitap tekniğin kendi kendini yönlendirdiğini, insanın teknik işleyişe etkili olmadığını savunan
Ellul'un fikirlerini oldukça yetkin şekilde tahlil ediyor.

* Brian Morris, Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri (Mumford, Dubos, Bookchin), Sümer Yayıncılık, 2019

Morris'in kitabı da endüstri toplumu ve modernlik eleştirisi yapan üç düşünürün "ekolojist insancıl" perspektiflerini, beslendikleri kaynakları, düşünsel serüvenleri ele almaktadır. Morris'e göre bu üç ekolojist de ekolojik krizin esas sebebinin insan ihtiyaçlarına kulak asmayan, kâr ve egemenliğe odaklanan piyasa ekonomisi ile ekonomik büyüme ve rekabet saplantılı endüstriyel kapitalizm olduğunu ileri sürmektedir.

* Nevzat Kösoğlu, Milliyetçilikte Yeni Arayışlar-Yahya Kemal Hayatı ve Düşünce Dünyası, Ötüken Yayınları, 2009

Kösoğlu'nun kitabı İbn Haldun'un "asabiyet" teorisine dayanan bir milliyetçilik temellendirmesi olarak görülebilir.
Müellife göre Türk milleti teknoloji ve endüstriyel topluma geçişle kimliğini kaybetmemekte, tam aksine varoluşunu daha da güçlendirmiştir. Küreselleşme dalgaları milliyetçiliğin varlık nedenlerini ortadan kaldırmadığı gibi, millî devletleri güçlü kılmaktadır. Millet yapay bir inşa olmayıp tarih içinde olgunlaşan bir toplumsal yapıdır. Türk milliyetçiliğinin ırkçılıktan, öteki imal ederek ona düşmanlık yapmaktan, milleti inşa etme projesinden uzak olduğunu ifade eden yazara göre Avrupa'daki milliyetçilik ırkçıdır. Nevzat Kösoğlu'na göre Ziya Gökalp, gerçeği teoriye feda ederek Osmanlı'dan kopmuştur. Ancak onun "Osmanlı yanılgısı"nı Erol Güngör düzeltmiştir. Kösoğlu'na göre Türk milliyetçileri ırkçı olmadıkları halde öyle algılanmaktadır. Mehmet Âkif ve arkadaşları Türkçü ve İslâmcı fikirleri birleştirecek bir yol açmak istediler ve hatta Gökalp'e bir mektup gönderdiler. Ancak Gökalp o günlerin sıkıntısı içinde bu mektubu cevapsız bıraktığından, çok güzel sonuçlar verecek bu teşebbüs yarım kalmıştır.

Kitaphaber - 24.03.2020

,

4736

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini ve kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri bu profilden sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin