Fıkıh Usûlü - Vehbe Zuhayli, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Fıkıh Usûlü - Vehbe Zuhayli yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazılarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Fıkıh Usûlü - Vehbe Zuhayli

16.04.2012 14:02 - Ferhat ÖZBADEM
Fıkıh Usûlü - Vehbe Zuhayli

Eserin hazırlanma sebebi olarak müellif şöyle diyor:
"Bu kitap, Libya-Tarablusgarb'daki Davet Fakültesinde bulunan muhterem meslektaşlarımızın arzusu üzerine çeşitli İslâm ülkelerinde bulunan İslâm Davet Fakültelerinin şubeleri için hazırlanmıştır."

Fıkıh usulü kitaplarının hemen hepsinde giriş konusu aynıdır. Fıkıh usulü kavramının lügat ve ıstılah manası, fıkıh usulünün amacı ve eserlerin tedvini tarihçe olarak ele alınır. Müellif aynı şekilde bu konuları ele almıştır.

Vehbe Zuhayli, Suriye'nin tanınan alimlerindendir. Şam üniversitesinde İslam hukuku hocasıdır. Türkiye'de "Dört mezhebe göre İslam fıkhı" adlı çalışması ile tanınır. Otuz iki ciltlik et-Tefsir'ül Münir fi'l Akideti ve Şeriati ve'l Menhec adlı tefsiri ise müellifin ilim ehli tarafından önemsenen eserlerindendir.

Hemen bütün fıkıh usulü kitaplarında takip edilen yöntem ve silsile aynı ile takdim ediliyor. Tercüme eser olması hasebi dili biraz ağır sayılabilir. Akademik bir dilin kullanılması tercümeye de etki etmiş diyebiliriz. Örneklemelerin az olması dikkatten kaçmamak ile birlikte, farklı görüşler ve ayrıntı bilgiler vermesi esere orijinallik katıyor.

Genel anlamda şu başlıklara altında ifade edebileceğimiz fıkıh usulü konuları derinlemesine ele alınıyor. Deliller, hükümler ve kaideler. Eserde ele alınan konular ehli sünnet ekolüne göre ele alınmış. Şaz yada rijit diyebileceğimiz bir yaklaşım yok.

Dört mezhep fıkhına vakıf bir alimin kaleminden çıkan bu eser son dönem fıkıh usulü çalışmaları içinde önemli bir işleve sahiptir. Derin ilmi ve mutedil yaklaşımları ile öne çıkan müellif uzun yılların birikimini bu eserde okuyucularının istifadesine sunuyor.

İslam hukuku metodolojisi olarak tanımlayabileceğimiz fıkıh usulü eserlerinde genel olarak teorik bilgi verilirken Zuhayli'nin eserinde daha çok pratik uygulamalar ile ilgili yaklaşımlar dikkat çekiyor. Eserde dikkatlerden kaçmayan bir hususa işaret etmemiz gerekiyor. Müellif, Hanefi fıkıh usulü ekolüne bir çok yerde eleştiriler getirmektedir. Bu eleştirilerin bir kısmı ilmi eleştiriler olmak ile birlikte bir kısmı kişisel eleştireler olarak göze çarpıyor.

Son olarak, modernist yaklaşımlara karşı net ve dik duruşu ile göze çarpan müellifin bu eseri fıkıh usulü konusunda başucu kitabı olmayı hak eden bir eser olarak kültür dünyamızdaki yerini almıştır.

Fıkıh Usûlü
Vehbe Zuhayli
Risale Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 16.04.2012 14:02 - Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 17:41

,

4356

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin