Gelenekten Geleceğe Musiki Sayısı

Gelenekten Geleceğe Musiki Sayısı

Gelenekten Geleceğe Musiki Sayısı

24.03.2014 - Kitaphaber
Gelenekten Geleceğe Musiki Sayısı

Mûsikî topraktan tüter de buharında bizi türlü yolculuklara sürükler. Hani “Bu çorak topraklarda, bu güller nasıl yetişiyor?" diye sormuş da, “Altında yatan gül yüzlülerden" cevabını almış... Her şey değişse de insan, duygularıyla aynıdır. O halde dokunabildiklerimiz kadar, artık dokunamadığımız gül yüzlüler de hayattaymışçasına bize hala bizi anlatırlar, geçmişle, gelecek arasında bağ kurarlar.  

Mûsikî tarihimizdir. Gerek saraylarda, gerek halk arasında birbirinden farklı birçok mûsikî neşv u nema bulmuş ve hayatın her noktasında ilmek ilmek işlenmiştir. 

Mûsikî lisanımızdır. Acılarımız, sevinçlerimiz, düğünlerimiz, cenazelerimiz, aşklarımız, ibadetlerimiz müziğin ferah-fezâ ikliminde ayrı bir anlama bürünmüştür…

Mûsikî aşkımızdır. Geride hoş bir sadâ bırakan bütün o erenler, âşıklar, abdallar, mûsikîşinaslar, gönül erleri bu toprakların mayasına velûd, kendine özgü bir mûsikî kültür ve estetik anlayışı yerleştirmişlerdir.  

Mûsikî imanımızdır. Itrî’nin dilinde “Tekbir" âlemi kuşatmış, ezanımızda makam makam çeşitlenmiş, isimleri, bebeklerin kulaklarına o nağmelerle okunmuştur.

Bu sayıda medeniyetimizi mûsikî üzerinden okumaya çalışıyoruz… Birbirinden değerli isimlerle röportajlar gerçekleştirdik ve çok değerli makalelerle karşınızdayız…

Son yıllarda hayata geçirdiği projeler ve tarihi bugüne taşıyan başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız Can Atilla ile gerçekleştirdiğimiz mülakat, müziğe bakış açınızı değiştirecek cinsten… Müziğin yüksek matematikle ilişkisini açıklayan Can Atilla ile sanatçının toplumdaki yerini, hüzün ve müzik ilişkisini ve nasıl bir müzik anlayışı olduğunu konuştuk.

Yalçın Çetinkaya hocamızın henüz bitmemiş bir çalışma olarak nitelendirdiği kapsamlı değerlendirmesi, medeniyetleri mûsikî üzerinden okuyor. Batı müziğini ses cevherini daraltan ve birbirine benzeştiren, keskinleştiren ve köşeli hâle getiren dikey (vertical) hareket üzerinden değerlendirirken, İslam medeniyetinin müzik anlayışını bireylerin özgürlüğünü yansıtırcasına seslerin özgürlüğünü ve özgürce kendilerini ifade etmelerini sağlayan yatay (horizontal) hareket bağlamında değerlendirmektedir.

Beethoven ile Mevlana ilişkisine ilişkin çalışması çok ses getiren Prof. Dr. Feza Tansuğ hocamız, mevlevî ayininin Avrupa sanat mûsikîsindeki yerini açıkladı. Hocamızla Beethoven, Mevlânâ, Avrupa müzik tarihi üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ömer Faruk Tekbilek Beyefendi ile yaptığımız mülakatta da mûsikî meselesini farklı bir nokta-i nazardan incelemiş olduk. Müziği, titreşimin sanatı ve ilmi olarak tanımlayan Ömer Bey, onu aynı zamanda Yaradanla haberleşmenin bir aracı olarak görmekte. Bu röportajımızda da Ömer Bey’in mûsikî hayatına dair çok çarpıcı noktalar göreceksiniz.

Tıp doktoru olmakla birlikte babasından tevarüs ettiği müzik kültürüyle hayatını şekillendiren Murat Salim Tokaç hocamızla da hayat ve ritim ilişkisi üzerine bir mülakat gerçekleştirdik. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevini yerine getiren Murat hocamız, geleneğimizde müziğin yerini değerlendirdi. Hocamızın çocuklarını müzik alanında yönlendirmek isteyen ailelere yönelik önemli mesajlarını da okumanızı tavsiye ederiz…

Modernleşme sürecinde müzik ve kültür politikalarının müziğe etkisinin ele alındığı çalışmasıyla Şenol Durgun Hocamız sizler için  “Müzikte Kimlik Bunalımları" başlıklı çalışmasını hazırladı. Daha önce sarayın himayesinde gelişen geleneksel Türk müziği, Cumhuriyetle birlikte yerini Çankaya’nın koruyucu buyruğu altında biçimlenen “milli müzik" anlayışına bırakmış ve bu müzik arkasında muazzam bir devlet desteği bulmuştu. Bu çalışmada özellikle 1930’lu yıllarda görülmeye başlayan “alaturka-alafranga" veya “"tek seslilik - çok seslilik" tartışmalarını ve bunun politik, sosyolojik yansımalarını göreceksiniz.

Bayram Bilge Tokel Beyefendi de geleneksel şarkı ve türkü bağlamında son yüzyılda yaşanan değişimin okumasını yaptı bizler için. Farklı müzik türlerinin eskimeyen isimlerini göreceğiniz bu değerli çalışmada da görüleceği üzere geçmişten bugüne geleneğin altın halkaları olarak bildiğimiz isimler, geleneğin üzerine hep yeni bir şeyler koyarak, zamanın ruhunu doğru okuyarak, geleneksel olandaki aslî özü, cevheri çeşitli yol ve yöntemlerle çağına taşıyarak geleneği devem ettirmektedirler.

Müziğin psikiyatrideki yerine ilişkin iki adet çalışma bulacaksınız elinizdeki sayıda. Tıpkı müzik gibi insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanan müzik ve tıp ilişkisi okuyucularımızın dikkatini çekmek istediğimiz diğer bir konu. Bu konuda iki çalışma var elinizdeki sayıda ve her ikisi de konuyu farklı açılardan ele almakta.

Noyan Özatik’in,  “İnsan Olma Maceramız ve Mûsikî" başlıklı çalışması ise, ideolojiler eliyle, ekonomi ve iktidar üzerinden anlam dünyası dışarıdan kurgulanan bireye, musikinin “güzel" mefhumu vasıtasıyla, içeriden oluşturulan alternatif bir anlam dünyası sunmasının imkânlarını tartışmakta. 

Bütün bu değerli çalışmalara ek olarak kitap eleştirileri ile de okuyucularımıza farklı alanlarda kapılar açma arzusundayız.

Kısacası bu sayıda;

Medeniyetimizi mûsikî üzerinden okumaya çalıştık…

Mûsikî adına heybemize topladıklarımızı sizlere sunmanın heyecanı içindeyiz…

Derdimiz bu toprakların değerlerini hiçbir etnik, siyasi, dini ayrım yapmadan bugüne taşımak…

Bu sayıda emeği geçen tüm hocalarımıza, derdimizi paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle…

Gelenekten Geleceğe Dergisi

Bu Sayıda…

YÜKSEK MATEMATİĞİN ULVİ YORUMU OLARAK MÜZİK, Can Atilla İle Mülakat
RİTM VE TİTRETİŞİMİN SANATI, Ömer Faruk Tekbilek İle Mülakat
MEDENİYETİN İFADESİ OLARAK MÛSİKÎ
Yalçın Çetinkaya
MÛSİKÎ İLMİNE DÂİR, Murat Sâlim Tokaç İle Mülakat
MÜZİKLE TERAPİ UYGULAMALARI Tarihsel Kökleri ve Günümüze Yansımaları
Cenk Güray - Esra Turner
BEETHOVEN’DA MEVLEVÎ ÂYÎNİ, Feza Tansuğ İle Mülakat
MÜZİKTE KİMLİK BUNALIMLARI
Şenol Durgun
MUSİKÎNİN TIP VE PSİKOLOJİDEKİ YERİ Mahir Yeşildal - Merve Ceren Yeşildal
GELENEK, ‘ŞARKI’ VE ‘TÜRKܒ Bayram Bilge Tokel
KUR’ÂN, SANAT VE MÜZİK İsmail Bayer
İNSAN OLMA MACERAMIZ VE MUSİKİ Noyan Özatik
TÜRKÜLER ve MÛSİKÎMİZ İKİ ANADOLU TÜRKÜSÜ VE BEDİÎ TERBİYEYE DÂİR DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ahmed Halil
HUZUR Nurettin Özer
ROMANCI OLMAYAN “GEORGE ORWELL" OKURU OLMAK Hasan Öztürk
ATEŞ DENİZİ Selman Kesgin

Kitaphaber - 24.03.2014

,

2123

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini bu profilden paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin