Gönül Gözü - Ömer Tuğrul İnançer, Kenan Gürsoy

Gönül Gözü - Ömer Tuğrul İnançer, Kenan Gürsoy

Gönül Gözü - Ömer Tuğrul İnançer, Kenan Gürsoy

06.02.2011 - Ayşenur Aydınlı
Gönül Gözü - Ömer Tuğrul İnançer, Kenan Gürsoy

Sûfî yayınlarının tasavvuf sohbetleri dizisini oluşturan “Gönül Gözü" Ömer Tuğrul İnançer ile Kenan Gürsoy’un sohbetlerinden teşekkül etmektedir. İki gönül insanının sohbetlerini içeren bu eser, gönülden zuhûr edenlerin yansımalarıdır.

Sadık Yalsızuçanlar’ın yazdığı bir önsözle başlayan eser, Ramazan ayından, aşk, hoşgörü, tevhîde, yaratılış gâyesinden gelenek, edep, cihad, ahlâk, medenyetler buluşması ve cumhuriyete kadar toplam 30 farklı konuyu içermektedir. Son kısımda da bayram sohbetleri yer almaktadır.

Toplum olarak göremediklerimizi veya görmezden geldiklerimizi gün yüzüne çıkarak İnançer ve Gürsoy, çeşitli konulardaki bu sohbetleriyle âdeta gönül rehberliği yapıyor. Okuyucuyu birbirinden farklı konularda aydınlatan ve bir o kadar da rahatlatan eser, gerçekten bir gönül kitabı.

İnançer ve Gürsoy, sohbetleriyle gönüllerin kapılarını aralayarak misafirimiz oluyor. Belki sıradan bir konu gibi gördüğümüz mevzûların çok farklı bakış açılarıyla işlendiği bu eser, okuyucunun gönül dünyasında yolculuk yapıyor.

İnançer’in Sûfî yayınlarındaki tasavvuf sohbetleri dizisinin ikincisi olan bu eser, aynı zamanda işlediği konularla tasavvufun hayatımızın her köşesinde olduğunu da gizliden gizliye fısıldıyor.

Kitaptan alıntıladığımız birkaç cümleyle sizleri “Gönül Gözü"nde küçük bir gezintiye davet ediyoruz :

- “Gönül öyle bir şey ki, hakaret maksadıyla yanına “alçak" kelimesini koysak, alçak gönül yükseliyor…" (sy : 13)

- “Aşkın kantarı fedâkarlıktır, ne verebiliyorsan o kadar âşıksın." (sy : 30)

- “Hoşgörü, hoş olmayan şeyleri de hoş görmek midir! Yoksa herşeyin hoş olduğunu bilmek midir!" (sy:31)

- “Geleneği olmayanın geleceği olmaz." (sy:55)

- “…hakiki hürriyet Allah’a kul olmaktır." (sy:96)

- “Bir hâdise veya bir kişi ya, ibretliktir ya numûneliktir." (sy:124)

Ayşenur Aydınlı - 06.02.2011

,

3631

Ayşenur Aydınlı Hakkında

Ayşenur Aydınlı

Hakkında yapılan google araması boş dönen gizemli insan. Lakin kitaplar hakkında çok şey söylüyor...

 

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin