Hece Dijital/Sayısal Kültür Özel Sayısı Çıktı

Hece Dijital/Sayısal Kültür Özel Sayısı Çıktı

Hece Dijital/Sayısal Kültür Özel Sayısı Çıktı

01.06.2016 - Kitaphaber
Hece Dijital/Sayısal Kültür Özel Sayısı Çıktı

Sunuş 7

Hayriye Ünal/Üç Yeni Mesajınız Var 9

1.BÖLÜM: DİJİTAL/SAYISAL KÜLTÜRÜN MAHİYETİ

A- TANIMLAR, BİLGİ, TOPLUM

Ali Berkay/Lügat 15

Yasin Koç/Dijital Ekoloji ve Değişen Dünya 26

Halil Ünal/Dijital Kültürün Ortaya Çıkardığı Korkularımız ve Sanalın Karşıtına Dönüşerek Hakikileşmesi 32

Vefa Taşdelen/İnsan Açısından Teknoloji 38

Çağatay Telli/Bilgi Nedir: Çağrışımsal ve Kavramsal Bir Değerlendirme 45

Beyza Nur Demirci/Sözlü Kültürden Dijital Kültüre Bilgi 59

Robert Pepperell/Posthuman Manifesto 67

Zeynep Zelan/Ağ Toplumu Çağında Toplumsal Hareketler 77

Memduh Özdemir/Kutsalın Ölümü 85

Canan Sevinç/Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı 88

Turgay Yerlikaya/Teknolojik Determinizm ve Toplumsal Değişim 100

Dominic Pettman/Aşk ve Başka Teknolojiler 109

Salih Günay/Zygmunt Bauman ve Kültür İnşası 118

Halil İbrahim Gürel/Yeni Bir Sosyoloji Metodolojisine Doğru: Ulus Baker’in İmajlar ve Duygular Sosyolojisi 121

Salih Cenap Baydar/Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler 127

B- DİJİTAL/SAYISAL NESNELER

Mutlu Binark/Akıllı Telefonlarla Bağlantılı Olma Hâli ve Yeni Kültür/lenme ve Deney/im/lerimiz... 131

Erol Yılmaz/Dijitalleştirme ve Kültürel Mirasın Korunması 138

Sedat Akçakoyunlu/Dijitalin Yayıncılara Ettiği Fenalıklar 154

Cavit Yantaç/Henry Ford, Petrol, Nesnelerin İnterneti ve Veri… Yeni Sanayi Devrimi 157

Şirin Karadeniz/4. Endüstri Devrimi Nedir ve Neler Getirmektedir? 166

Âtıf Bedir/Tablete Yazı Yazmak, Tabletle Yazı Yazmak 169

Ali Berkay/Lütfen Gördüğüm Düşü Dinleyin 174

Ahmet Sezikli/Kitabın Nesne Hâlinin Dönüşümüne Bir Bakış 180

C- KAMU YÖNETİMİ, KAMU

Hayriye Ünal/Ramazan Altınok ile e-Devlet Hakkında Söyleşi 183

Özhan Yılmaz/Akıllı Kentler ve Demokrasi 207

Zeynep Eren/Askerlikte Hak Aramanın Çevrimiçi Hâlleri 277

Gülsüm Ekinci/Dijital Kültür-Sivil Hareket İlişkisi 215

Sevde Kaya/Dijital Kültür Çağında Toplumsal Hareketler 220

Gamze Samutoğlu/Siberfeminizm 223

D- EKONOMİ, HUKUK

Çağatay Koparal/Marka Kabileleri: Yaydan Selfie Çubuğuna 227

Umut Osmanlı/Dijital Kültür Çağında Emeğin Değersizleştirilmesine Bir Eleştiri: Richard Sennett’te Zanaatkâr Kavramı 231

Cemil Şinasi Türün/Türkiye’de Bitcoin Altyapısı 40 Yıldır Var! 234

Ali Rıza Çam/Bilişim Işığında Yargının Geleceğine Yön Vermek 238

Hayri Bozgeyik/Copyleft, Copyright Kavramları ile Bunların Dijitalleşen Yeni Dünyadaki Yeri ve Anlamı 247

Alpaslan Azapağası/Siber Suçlar: Yeni Suçun Doğası 251

Mehmet Taştan/Sanal Dünyada Reel Soruşturmanın Zorluğu 264

Bahar Emre/Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Bilişim Alanında Suçlar 268

E- GÜVENLİK, DENETİM, SANSÜR

Mesut Orta/Dijital Çağda Denetim ve Sansür 271

Süha Demirel/Ülkelerin Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatları İçin Gelişen Dünyada Bilişimin Önemi ve Dezavantajları 284

Ayşe Nur Akıncı/Kişisel Verinin Sınır Ötesi Yolculuğu 292

Nevzat Büküm/Siber Terörizm 302

Stefan Aust-Thomas Ammann/Anonymous, Şifrepunk ve Hacktivistler: 2.0 Verilerine Özgürlük 317

Baki Kaya/Askerî Sibernetik Uygulamaları 324

F- EĞİTİM, GENÇLİK, EĞLENCE

Jeffrey Doonan/Ada’dan Uyarı 332

Serdar Odacı/Türk Eğitim Sisteminde Teknoloji Kullanımı 335

Emel Baştürk Akca/Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları 345

Erol Yılmaz/Dijital Kültürün Okuma Alışkanlığına Etkisi 355

  1. Hamit Güneş/Dijital Oyunlar, Dijital Oyuncu ve Oyun Dünyasında Kadınlar367

Eyyub Ergin Ercan/Dijital Oyunlarda Eril Tahakküm 376

Şahin Bayzan/İnternet ve Çocuk/Dijital Yerlilerin İnternet Macerası Dijital Yerlilerden Önceki Süreç 382

G-SOSYAL MEDYA

Evren Kuçlu/Sosyal Medya: Paravanın Arkasındakiler 389

Özlem Oğuzhan/Narsisizmin Aynaları Olarak “Estağfurullah” ve “Kendi-Çekim” 395

Semih Diri/Tekno Dünyada Kullanıcı Narsisizmi 400

Merve Koçak Kurt/Dijital Ayak İzlerimizle Oluşturduğumuz Dijital Kimliklerimiz Bağlamında... Bir Instagram Profili 410

Serkan Özdemir/Dijital Ortamda Gerçekliğin İronik Dönüşümü: Parodi 419

Manolya Gürocak/Dijital Gidişata Dair Kişisel Bir Serüven 425

Zafer Baysal/Nerede Bir Numen Görürseniz Öldürün 429

Tugay Kaban/Annem Çok Güzel Yemek Yapmış Ben de Çok Güzel Yerim: #foodporn 432

2.BÖLÜM: DİL, EDEBİYAT, DİJİTAL/SAYISAL SANATLAR

Hayriye Ünal-Dilek Tuna Memişoğlu/Prof. Dr. Aydın Köksal’la Sayısal Kültür ve Dil Üzerine Söyleşi 435

Kubilay Aktulum/Aşırma ve Web 448

  1. Dilek Yalçın Çelik/Yazının Sözden Üstmetin’e (‘Hipermetin’e) Yönelen Evrimi458

İsmail Gezgin/Yazı ve Bellek 472

Yalçın Armağan/Yazarak Konuşmak: Sözden Dijital Çağa 477

Mehmet Sümer/Konvansiyonel Sanattan Dijital Sanata: Yüzyıllık Dönüşüm 488

Atakan Yavuz/Şiirde Yeni Arayışlar Somut Şiir: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar 495

Şevket Tüfekçi/Gelenekselin Sorgulayıcı Unsuru Olarak Dijital Yazın 503

Sinan Özdemir/Teknik Bir İmkân Olarak Dijital Şiir 512

Koray Üstün/Tablo Altı Şiirden Fotoğraf Üstü Şiire: #şiirheryerde 520

Karl Kempton/Görsel Şiirin İlk Örnekleri ve Günümüze Ulaşan Geleneklerine Genel Bakış 531

Derek Beaulieu/Untitled 538

John M. Bennet/Tic 539

Suzan Sarı/Otomatik Deha 540

Nico Vassilakis/Looking-2 541

Jim Leftwich/Decomposition-1 542

Derya Vural/Başladığın Yere Döndüğünde Sadece Ateş Yanıyordu 543

Anatol Knotek/Censored 544

Karl Kempton/Rune 17: Basho Answers Before Hakuin Asked 545

Hayriye Ünal-Manolya Gürocak/Söyleşi: Görsel Şair Çevrimiçi 546

Hasan Bozdaş/Şiirde Amerikan Kültürü Etkisi: “Poetry Slam” 560

Çiğdem Ülker/Dijital Çağda Edebiyat 565

Bilal Ayan/Posthuman’a Doğru: İnsan Aşıldığında Sanatçıya Ne Olacak? 569

Hayriye Ünal/Gürkan Mıhçı’yla Ses Kompozisyonu, Gürültü ve Ses Peyzajına Dair Söyleşi 575

Ali K. Metin/Dijital Mekânda Öznenin Yeri ve Sanatın Muhafazası 583

Özlem Şahin Soy/William Gibson ve Bruce Sterling’den Örneklerle Siberpunk Kültürü ve Yazını 591

Nergihan Yeşilyurt/Teknolojinin Elemanları: Bilim Kurgu ve Tekno-Kültür 599

Ahmet Melih Karauğuz/Dijital Tablete Yazı Yazmak ya da Wattpad Romanları 608

Onur Ocak/00101101 612

Mehmet Kırtorun/Sanal Kedisi Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir: Peki Ama Biz Kimiz? 616

3.BÖLÜM: SORUŞTURMA

Rasim Özdenören/Dijital Ahlak 621

Erol Göka/Teknomedyatik Dünya ve Psikolojimiz 624

Hüsrev Hatemi/Dijital Çağdayız, Acaba Bundan Öte Ne Çağ Var? 635

Yönetmen Atalay Taşdiken’le Sayısal Kültür ve Sinema Üzerine 638

Yapımcı Birol Güven’le Sayısal Kültürün Etkilerine Dair 644

Süleyman Sabri Genç/Olmasaydım Olmazdık 646

Ali Ömer Akbulut/Tehlikeli Hediye 648

Ali Sali/Yazmak Mahrem Bir Olaydır 656

Burak Çavuş/Küreselleşme, Kültür, Kimlik ve Sanal Moda 664

Yunus Nadir Eraslan/Dijital Kültür ve Kötülüğün Yayılma Hızı, Sınırlar, Roller 671

Mehmet Solak/Söz-Yazı-Sembol Sarmalında Söz-lü Kültürden Söz-süz Kültüre… 676

Ayşe Çelikkaya/Teknoloji Budalalığı ve Yabancılaşma 681

4.. BÖLÜM: KAYNAKÇA

Halil İbrahim Gürel/Seçilmiş Dijital/Sayısal Kültür Bibliyografyası 685

  1. Kitaplar686
  2. Yazılar689
  3. Kitaplarda Bölümler695
  4. Tezler695
  5. Dosyalar696
  6. Söyleşiler696
Kitaphaber - 01.06.2016

,

2374

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini bu profilden paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin