Henry Sen Neden Buradasın 2 - İsmet Özel

Henry Sen Neden Buradasın 2 - İsmet Özel

Henry Sen Neden Buradasın 2 - İsmet Özel

17.02.2011 - Bilal Can
Henry Sen Neden Buradasın 2 - İsmet Özel
Bir nedeni sorgulayış biçimi olarak "Henry Sen Neden Buradasın" ilk kitabında Özel kendi hakkındaki düşünülen şeyleri cerh etmeye ve kendi hakkında ortaya atılan bazı savları çürütüp ortadan kaldırmak için kaleme almıştı. Kitap bir nevi bir iç döküş bir intizar gibi okuyucuya sunulmuştu. Kitap aslında Özel'in kendi üzerinden hareketle bir "toplumsal mesaj" kaygısı güden bir eserdi. Bu yüzden de devamı beklenilen bir kitaptı.

"istikametimiz mevcudiyetimizi ele verir" nerde olduğumuzu nerden geldiğimizi bilmezsek nereye gideceğimizi hiçbir zaman bilemeyeceğiz. İstikametimizi bir kalıpta dondurulmuş olarak değil o dondurulacak kalıba girme istikametini gösterebildiğimiz kadar canlıyız.

Kitapta vurgusu yapılan en önemli konulardan biri de tarihti. Tarih Özel'in tabiriyle "istikametimiz mevcudiyetimizi ele verir" bu yüzden önemlidir. İstikameti bilmek ve anlamak için geçmişe ve geleceğe aynı karede karşılaştırmalı olarak ele alınması gerekmektedir.

Henry Sen Neden Buradasın 2 kitabında Özel başlangıç yazısında "hayret" kavramı üzerine yoğunlaşarak bu kavram üzerinde kendi fikirlerini özel bir biçimde dillendirmiştir. Bu hayretin bilgelik üzerine şekillendiğini ve "Hayret edeni alıklığa düşmekten ne kurtarır!" sorusuna cevaben: "Tercih. Akıllı adam diye neyin hayrete şayan olduğunu seçebilen kişiye diyeceğiz." Hayret üzerine neyin hayret olduğun ve bu hayretin kimde en iyi durduğunu da belirtmiştir. "Tuttuğumuz taraf akıllı adamın tarafı olunca, neyin hayreti mucip olduğunu keşfedebiliriz. Bu keşfimiz şikayetlerimizden ne yapıp da kurtulacağımızın formülünü beraberinde getirir."

Hayret makamı büyük bir makamdır. Bu makamda insan gördüğü eşyanın hakikatini anlama yolcusudur. Hayret etmeyen bilemez. Bilemeyen öğrenemez, öğrenemeyen eşref-i mahlukat nedir'i anlayamaz. Hayret anlama ve bilme için en önemli aşamadır. Özel bu hayret kavramı üzerine yoğunlaşırken bunun nasıl olması gerektiğine yoğunlaşarak bir harita çıkarır ve olması gerekeni bildirir.

"hayrete uğramak sıkıntılarımızdan kurtulmamıza yarayan yolu açamıyorsa hayret ettikçe salaklaşırız. Salaklaştıkça da titizlik gösterme yetimizi kullanamayan bir kimse oluruz. Titizliğini elden kaçırmış biri "ahlak sahibi"kalarak kendini muhafaza gücünden yoksun biridir. "

Hiçbir şey olmayabileceği halde niçin bir şey var!

Modernlik üzerine bir düşünceye girilecekse Leibniz'in bu sözü ilk vurgulu söz olarak anlamlandırılabilir. Modern insan nedir. Neyi açıklar modern insan. Neye göre moderndir insan. Neyin modernidir insan. İnsana neden modern ve yobaz kavramları ile ilgili bir tanımlama getirilmiştir. (bknz Süleyman Çobanoğlu: yobazlığa övgü)

Özel Modern insan tanımlaması üzerine Leibniz üzerine düşüncelerini açıklarken "sorduğu soru üzerine cevaplar vermekle ilerletir düşüncesini. Sorular sorar ve sorduğu sorular arasında cevaplarını "kulluk" kavramı üzerinde şekillendirir.

Kulluk nedir! Gereklilikleri nelerdir!

Özel'in cevabını aradığı diğer bir sorunun cevabı da budur. Bu soru üzerine düşünceler üretir ve açıklamalarda bulunur. Kulluğun mükellefiyeti de beraberinde getirdiğini ve kul olanın bu bilinçte olması gerekliliği üzerine fikirlerini bildirir:

"mükellefiyetleri adına titizlik gösteren insan hem kendi içindeki değişimler ve hem de ilişkide bulunduğu ortamla bağlantıları dolayısıyla ayrıntılardaki en ince farkları dikkate alarak yaşar. Bunun bir adı da tevekküldür."

Kitap genel olarak kavramlar üzerinden hareketle giden bir devam niteliğinde. Kitabı tam anlamak için kitabın birinci bölümünü okumak gerekir. Bilal Can - 17.02.2011

,

2900

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin