Hüsn ü Aşk - Şeyh Galip

Hüsn ü Aşk - Şeyh Galip

Hüsn ü Aşk - Şeyh Galip

06.02.2011 - Ayşenur AYDINLI
Hüsn ü Aşk - Şeyh Galip

Ortak bir çalışma ürünü olan bu kitap için, metin okuması Hüseyin Ayan’a, nesre çevirme ise Orhan Okay’a aittir. Dergah yayınlarından çıkan bu eser; Ebuzziya Tevfik ve Tahir Olgun tarafından yapılan basımlardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Günümüz Türkçesi’ne nesir hâlinde çeviriden ibârettir. Nazım kısmında transkripsiyon işâretleri kullanılmadığından eser kolay anlaşılır olup, okuyucuyu zorlamamaktadır. Kitapta asıl metin önce verilmiş olup, sayfanın alt kısmında ise nesir haline çevirisi bulunmaktadır. Sadece tercüme kısımları okunarak da kitabın konusuna vâkıf olunabilen eserin sonunda Osmanlıca metin bulunmaktadır.

Şeyh Galip, mesnevîsinin son bölümlerinde, bu eseri için Mevlânâ Hazretleri’nin mesnevîsinden istifâde ettiğini ifâde etmektedir.

“Ey kalem, eser senin değildir. Ey gece bu sabah senin değildir. Anadolu mürşidin (Mevlânâ) feyzinin nurları, ışıklarımı ufuklara tanıttı."

Şeyh Galip, “Hüsn ü Aşk"ı 26 yaşındayken yazmış olup, 24 yaşındayken de Divânını oluşturmuştur.

Yayınevinin eser hakkındaki kısa bir sunuşu ve yeni basım için Orhan Okay’ın yazısının ardından içindekiler bölümü bulunan eserde hikâyeye başlamadan evvel, “Hüsn ü Aşk’a Dair" başlığıyla gerek hikâye gerek Şeyh Galip hakkında bilgiler verilmiştir.

Edebî sanatlarla süslenen eserde, yer yer “tardiyye" ve “sâkiye hitab" başlıkları bulunmaktadır. Düz bir hikâye olmayıp, aralara serpiştirilen bu parçalar, esere zenginlik katmaktadır. Şeyh Galip, Hüsn ve Aşk adlı iki gencin hikâyesini yansıttığı bu eseri aslında tasavvufî boyuttadır. Zira o aslında bu eseriyle; taavvuf, vuslat, mürşit gibi konulara işâret etmektedir. Hikâye; vuslatın eziyetli yollardan geçilerek ulaşılabilecek bir boyut olduğunu ifâde ederken, bu yolların mürşitsiz geçilemeyeceğini de açıklamaktadır. Hikâyede devrin padişahından hiç söz edilmezken olağanüstülüklere çokça rastlanılmaktadır.

Tasavvufa farklı bir bakış açısından yaklaşılan bu eserde “Aşk"ın “Hüsn"e kavuşmak için katlandığı eziyetleri okuyacaksınız.

“Ol leyle içün sipihr-i gerdân
Etdi nice bin sabâhı kurbân"

(Uğrunda, gökyüzünün binlerce sabahı kurban ettiği bir gece: Miraç gecesi…)

Ayşenur AYDINLI - 06.02.2011

,

3579

Ayşenur AYDINLI Hakkında

Ayşenur AYDINLI

Hakkında yapılan google araması boş dönen gizemli insan. Lakin kitaplar hakkında çok şey söylüyor...

 

Ayşenur AYDINLI ismine kayıtlı 27 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin