Hz. Fatıma Kitabı

Hz. Fatıma Kitabı

Hz. Fatıma Kitabı

02.04.2012 - Misafir Köşesi
Hz. Fatıma Kitabı

Esma Meşar yazdı...

Tevfik Ebu İlm'in kaleminden bizlere ulaşan bir kitap "Hz. Fâtıma". Müellifin de belirttiği gibi, kitap tarihi kaynakların aracısız aktarımından oluşmaktadır. Ebû İlm de olayları kendine has bir üslupla, ancak 'emanete riayet' şiarıyla aktarmaktadır. Kitabın dikkat çeken bir yönü de, bir konu hakkında bilgi verirken bunu birden fazla kaynaktan aktararak yapmasıdır. Kitabı okurken yer yer Şii düşüncesini yansıtan rivayetlere rastlamak da mümkün.

Ebû İlm, Rasûlullah(sav)'ın ehl-i beytine dair genel değerlendirmelere yer verir öncelikle. Hz. Hatice'den, Hz. Peygamber'in evlatlarından, damatlarından kısaca bahseder. Ardından sözü Hz. Fâtıma'ya getirir.

Her şeyden önce Hz. Fâtıma risâletin kızıdır. İsmi de 'sütten kesilen' manasına gelir. Adeta vahiyle beslenip vahiyle büyümüştür. Hz. Hatice vefat ettiğinde Rasûlullah'ın evinde olan tek kızıdır ve babasına en çok benzeyendir.

Kitap, Hz. Fâtıma'nın güzel sıfatları ve şahsiyetinin üstün özelliklerine de değinir.
O, fazilet ve dine bağlılık açısından asrının tüm kadınlarından ayrı ve seçkin bir konuma sahiptir. Allah Rasûlü onun hakkında "Fâtıma benden bir parçadır. Onu sevindiren her şey beni sevindirmiş, onu üzen her şey beni üzmüştür." buyurur. Hz. Fâtıma son derece takvalı ve iffetli bir kadındır. İslam'ın esaslarını çok iyi kavramıştır. Çok şeye sahip olma istek ve hırsının zihni dağıttığına inanmaktadır. Bu yüzden hep kanaatkâr ve ilahi takdire razı olmuştur. Yaşantısı gibi, Hz. Ali ile evliliği de sade bir şekilde gerçekleşir.

Hz. Fâtıma'dan geçen her yol Hz. Ali'ye ulaşır. Kitabımız da bu durakta kısa bir mola verir. Ebû İlm'in deyimiyle Rasûlullah'ın payına düşen şanslı çocuktur Hz. Ali. İlim şehrinin kapısı olan Hz. Ali, hem dünyadan elini eteğini çekmişcesine züht ve takva sahibi hem de çok güçlü rakiplerini bile bir hamlede yere çalan, savaş alanlarının kükreyen aslanıdır.

Tevfik Ebû İlm, Hz. Fâtıma'nın hitabetine de değinir.
O, güçlü bir fesâhat ve belâgata sahiptir. Konuşmasını derin anlamlara sahip cümlelerle gerçekleştiren ve kararlı özgün sözlerle insanları etkileyen bir hatibedir. Bu bağlamda Ebû İlm, Ahmed b. Tâhir'in Belâgatu'n-Nisâ adlı kitabında rivayet ettiği bir konuşmasını aktarır. Hz. Fâtıma bu konuşmasında biraz kırgın ve de kızgındır. Babasının vefatından sonra meydana gelen bazı gelişmeler onu fazlasıyla etkiler. Bunlar içerisinde en önemli olanları hilafet ve Peygamber'in mirası meseleleridir. Ebû İlm bu konularla ilgili tarafların durumunu aktardıktan sonra şu isabetli açıklamayı yapar: "Fatıma, hakkı olmayan bir şeyi istemekten münezzehtir ve diğer taraftan Ebû Bekir de tanıkların şahitliğiyle kesinleşmiş bir haktan Fâtıma'yı mahrum bırakmaktan münezzehtir."

Risâletin kızı, babasının vefatı ve ardından yaşadığı olaylar dolayısıyla hastalanmıştır. Ölümün kendisine yaklaştığını hissedince eşine vasiyette bulunur. Hicrî 11. yılda Ramazan ayının üçünde vefat eder. Vasiyeti gereği geceleyin ashabtan birkaç kişi bulunduğu halde Baki mezarlığına defnedilir.

Ne mutlu ölümüyle bile örnek olabilenlere...

Misafir Köşesi - 02.04.2012

,

3378

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

2010-2017 yılları arasında destek vermiş arkadaşlarımızın yazıları... İlaveten alıntı olmadan ya da talepleri üzerine daha önce yayınlanan yazıları misafir ettiğimiz kalemlerin yazılarını bu profilde paylaşmaktayız.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin