İdeal Kent Dergisi 15, 16, 17, 18. Sayı

İdeal Kent Dergisi 15, 16, 17, 18. Sayı

İdeal Kent Dergisi 15, 16, 17, 18. Sayı

28.04.2016 - Alıntı
İdeal Kent Dergisi 15, 16, 17, 18. Sayı

İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi 15. Sayı

GÖÇ-II

İçindekiler

Takdim 5 Fuat Güllüpınar-Mustafa Altunoğlu

Makaleler 8 İbrahim Sirkeci-Jeffrey H. Cohen

Hareketlilik, Göç, Güvensizlik

22 Nazlı Şenses Özcan

Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler

40 Neslihan Demirtaş-Milz

Neoliberal Kent Dubai: Uluslararası Göç Politikaları, Kentsel Kapanmalar ve Genç Filipinli Göçmenlerin Durumu

66 Alev Yücel

Batı Avrupa’da Göçmenliğin Değişen Algısı ve Türkiye Kökenli Göçmenler

100 Sezen Ceceli Köse

Uyum Sağlamışların İkilemi: Hollanda’daki İkinci Kuşak Türkiye Kökenli Göçmenlerin Beklentileri

119 Damla B. Aksel

Devlet Eliyle Yurtdışına Çevre Göçü Örneği: İşçi Göçü Dönemi Uygulanan Afet Kotası

132 Mustafa Çakır

Göçün 50. Yılında Türkiye Avusturya İlişkilerine Genel Bir Bakış

149 Kemal Dil

Göç Olgusuna Göçmenlerin Deneyimleri Üzerinden Bakmak

172 Görkem Dağdelen

Türkiye’nin Değişen Vatandaşlık Rejimi ve Emek Göçü

198 Tahire Erman

Neoliberal Kent Projeleri ve Konut Politikalarının Göçmen Mahalle ve Yaşamlarına Etkisi: Göç Çalışmalarına Yeni bir Araştırma Gündemi Denemesi

214 A.Vedat Koçal

Bir Siyasal Değişme Etkeni Olarak Göç: Kürt Kimliğinin Siyasal Evriminde Göç Dinamiği Örneği - Nedenler ve Sonuçlar -

242 Birce Altıok-Karşıyaka

Sınır ve Sınırdışı: Türkiye’de Yabancılar, Göç ve Devlete Disiplinlerarası Bakışlar

İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi 16. Sayı

KENT VE YOKSULLUK

İçindekiler

Takdim 5 Hatice Sevgi Zengin

Makaleler 8 Pınar Kaya Özçelik

Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?

34 Murat Üçoğlu

Neoliberalizm Kent Alanlarında Neden Yoksulluğa İhtiyaç Duymaktadır?

50 Fatih Kahraman

Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma

71 Kerem Gökten

Piyasa Reformu ve Yeni Kent Yoksulluğu: Çin Kentlerinin Yeniden Yapılan(dırıl)masının Ekonomi Politiği

107 Pınar Engincan

Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma

123 Selim Kılıç

Kentsel Yoksulluğa Ekolojik Bir Yaklaşım

155 Mehmet Özel

Kentsel Yoksulluk ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İşlevleri

182 Bediz Yılmaz

Yeni Türkiye, Yeni Refah Rejimi, Yeni Yönet(iş)im… ve Yoksulluk: Sosyal Yardımların Anlam ve Ehemmiyetine Dair

210 Çağatay Edgücan Şahin& Sebiha Kablay

Türkiye Kömür Madenciliğinde Çalışma Rejiminin Evrimi ve Özyönetim Seçeneği

258 Elifhan Köse

“Yoksulluk” Kavramının Cinsiyetlenmesine Dair Kısıt ve Olanaklar

İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi 17. Sayı

ÇOCUK VE KENT

İçindekiler

Takdim 5 Yasemin Çakırer Özservet

Makaleler 12 M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil - Cemaliye Sunalp Gürçınar

Kentsel Mekânın Gelişiminde Çocuk Oyun Alanlarının Rolü: K.K.T.C’de Yeni Kent Gönyeli Örneği

46 Ahmet Uysal

Çocuk Coğrafyaları ve Çocukların Gündelik Mekânları

62 Aynur Çiftçi - Dilek Acer

Çocuklar için Mimari Tasarım ve Kültürel Miras Eğitiminde Müzelerin İşlevi: Finlandiya Ulusal Müzesi Örneği

80 Şengül Yalçınkaya

Modern Kentin Yeni Kamusal Alanında Çocuk, Alışveriş Merkezleri ve Serbest Zaman Etkinlikleri

106 Nizamettin Koç - Ezel Tavşancıl - Ergül Demir

Çocuk Dostu Şehir Girişimi ve Çocukların Gözüyle Ankara

140 Yücel Can Severcan

Çocukların Gözünden Çocuk Dostu Yer Kavramı ve Yaşanılan Çevrelerin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

182 Sebla Arın - Ahsen Özsoy

Kentsel Mekân Tasarımında Çocuk Katılımı

202 Açalya Alpan

Mekân Sahipliliği için Mekânı Çocuklarla Birlikte Üretmek: Eskişehir Odunpazarı için Bir Model Önerisi

252 Hüsniye Akıllı - Abdullah Dirikoç

Uydu Kent Nevşehir’de Göç Çocukları

270 Hüseyin Mertol - Kuttusi Zorlu

Üstün Zekâlı Çocukların Hayallerindeki Şehir Tasarımları

282 Francesco Tonucci (Çeviren: Battal Özservet)

Özgürleştirme Üzerine: “Yetişkinler Çocukları Dinlemedikleri Takdirde Çok Büyük Sorunlar ile Karşılaşacaktır” Çocukların Şehri: Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Felsefe

İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi 18. Sayı

Kültür ve Kentsel Tipoloji

İçindekiler

Takdim 5 Emine Köseoğlu

Makaleler 8 Tan Kamil Gürer

Tipomorfoloji: Kentsel Mekânın Yapısını Anlamak

22 Neslihan Kulözü

Bir Mekânsal Modernleşme Öyküsü: Erzurum Kenti ve Kentsel Mekânında İkili Dokunun Oluşumu

48 Hatice Meltem Gündoğdu - Azem Kuru - Mete Korhan Özkök

Kırklareli Kent Algısı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

80 Serkan Sınmaz - Hanife Ahsen Özdemir

Türkiye Şehir Planlama Pratiğinin Kentsel Morfoloji ve Tipoloji Üzerindeki Etkileri, Siverek Kenti İçin Bir Değerlendirme

116 Ş. Gülin Beyhan

Isparta Kentinde Yaşanan Modernizmin Kent Kültürü ve Tipolojisi Üzerine Yansımaları

144 Merve Saatçı - Deniz Erinsel Önder

Doğu Karadeniz Bölgesi Geleneksel Konutlarında Mekânsal Kademelenme

174 Figen Orçun Kafesçioğlu

  1. Yüzyılın İkinci Yarısından Günümüze Galata/Karaköy’de Kent Morfolojisi ve Yapı Türlerinin İncelenmesi

204 Nilgün Çolpan Erkan

Zihinsel Haritaların Biçimlenmesinde Ulaşım Ağı Bağlamında Yerleşme Tipolojisinin Etkisi; Toronto Örneği

226 Hatice Sadıkoğlu - Ahsen Özsoy

Üst Gelir Grubu Konut Tercihi Olarak Rezidans Kullanımı

246 Zehra Çetinkaya - Ayşen Ciravoğlu

Sürdürülebilir Yerleşim Modellerinin Karşılaştırılması: Eko-Kent ve Yavaş Kent

Tasnif Dışı 268 Bilge İmamoğlu

Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi

286 Selin Önen

Kenti Yürüyerek Keşfetmenin Sosyolojisi

304 Merve Şen

Yusuf Atılgan’ın “Bodur Minareden Öte” Öyküsünde Mekânın Diyalektiği Üzeri

Alıntı - 28.04.2016

,

2563

Alıntı Hakkında

Alıntı
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin