Ana Sayfa » İTIKAD

Tevhid

Ferhat Özbadem | İtikad | Okunma: 117 | 16.05.14


Kitapta beyan edilen varsayımlar

* İslam ümmeti modern çağın en mutsuz ümmetidir. İ.R. Faruki'nin dinler tarihi ile ilgili bir araştırmacı olduğu yönünü göz önüne getirirsek ümmet olgusunu topluluk anlamında kullandığını söyleyebiliriz.

* Ümmet kendisini değiştirmeye yönelik çalışmadıkça sorun, sıkıntı ve geri kalmışlıktan kurtulamayacaktır.

Milliyetçilik anlayışı ile aranan kurtuluş bir karşılık bulamamıştır.

İhvan hareketi El Benna'dan sonra ilke ve prensipleri modern hayata uyarlayamamış ve pratikte ortaya koyamamıştır dolayısı ile değişimde başarılı olamamıştır anlayışı haksız ve eksik bir eleştiridi ...Kalbin İlacı

Ferhat Özbadem | İtikad | Okunma: 204 | 30.09.13


Hastalıklar iki türlüdür. Fiziksel hastalıklar ve kalbi hastalıklar.

Fiziksel hastalıklar tıp ilminin ilgi alanında ele alınırken kalbi hastalıklar ise ayet ve sahih hadisler ile İslami ilimlerin ilgi alanında ele alınır. Zahir manada neşet eden kalp, mide, psikolojik, beyin ve ırsi hastalıklar teşhis ve tedavi edilmediğinde nasıl ki insanın rahatsız ve acılı bir hayat yaşamasına sebep oluyor aynı şekilde hatta daha üst dereceden kalbi/manevi hastalıklar olarak tanımlayabileceğimiz hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmadığında hem bu dünyada huzursuz ve sorunlu bir hayat hem de ahirette sıkıntılı ve kötü bir akıbete sebep olabilir. Bu yönü ile baktığımızda kalbi/manevi ...Kur'an'ın ve Kâinatın Dilinden İman Esasları

Mehmet Türkmen | İtikad | Okunma: 351 | 25.09.13


İman: tasdik etmek, emin kılmak demektir. Peygamber efendimiz (s.a.v)’in Allah (c.c)’ tan getirdiği, tebliğ ettiği bütün hükümleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kişi iman ederek Allah (c.c)’ın göndermiş olduğu buyruklara, emirlere ve yasaklara harfiyen uyacağına dair akitte bulunmuş, yüce yaratıcısıyla bir nevi sözleşme yapmış demektir. İlk ahitleşme yeri olarak ‘Bezm-i Âlem’i bilmekteyiz. Araf Suresi 172. Ayette Rabbimizin: “Ben sizin, Rabbiniz değil miyim?” sorusuna “Evet (Rabbimizsin), şahit olduk.” Diyerek karşılık vermiş ve sözleşmenin ilk maddesini orada kabul edip ilan etmişiz.


Nebevi Yöntem

Ferhat Özbadem | İtikad | Okunma: 247 | 22.05.13


Fas adalet ve ihsan cemaati lideri olan Abdusselam Yasin'in eserleri yakın dönemde Türkçeye tercüme edilmeye başlandı. Diriliş ve Islah Önderleri Divan yayınları, Hilafet ve Saltanat Divan yayınlarından, Nebevi yöntem Beka yayınlarından, Sünnetullah Allah'ın Evrensel Yasası İnkılab yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan eserleridir.

A.Yasin çocukken hafız olmuş, Mağrib milli hareketinin öncülerinden Muhammed el Muhtar Es Susi'den ilk derslerini almıştır. Gençlik yıllarında yaşadığı hapislik, sürgün ve mecburi ikametler onu davasından ve çalışmalarından alıkoyamamıştır. Bilakis A.Yasin'i bilemiştir bu baskı ve zulümler. Manevi donanım noktasında Kadiri tarikatı rahle-i tedrisinden geçen A.Yasin, tarikat ve tasavvuflardaki bidat ve şirklere karşı dururken sünnete uygun zühd haya ...


Kâinattaki En Yüksek Otoriteyi Tanıyalım

Ersin Kendir | İtikad | Okunma: 781 | 13.07.12


İslam dinine ilk adım kelime-i şahadet ile atılır ve kul kendini İslam'a teslim eder. Müslüman olan her insan diğer dinlerde olduğu gibi dininin gereklerini öğrenmek ve rabbinin rızasını kazanmak arzusundadır.

Vazifesini bilen insan dünya ve ahirette bahtiyar olur, fakat dünyada kul olamayan ahirette kül olmaya mahkûm kalır. Hasan el-Hudaybi der ki: "İslamı önce göğüslerinizde, gönüllerinizde hâkim kılınız; yeryüzünde, beldenizde de İslam hâkim olacaktır." Bu minvalde Ra'd Suresinde "Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez." buyrulmaktadır. Kur'an'ın ikazına kulak verilemediği sürece İslam toplumu İslam ile yücelmek yerine zillete duçar olmuştur. İslami emirlere ve kur'an'a itaat edebilmek için evvela bilmemiz gerekenler ...


Hasan el- Basrî'nin Kader Risalesi ve Mustafa İslâmoğlu'nun Şerhi

Mustafa Atalay | İtikad | Okunma: 1284 | 20.06.12


Yıllara meydan okuyan eserleri incelediğimizde iki temel özelliğin ön plana çıktığını görüyoruz. İlki sayfalara sinmiş bir emek ve yazarın hayatına işlenmiş dert ve acılardır. İkincisi ise türleri ne olursa olsun ihtiyaç hâsıl olduğu zamanlarda bu eserlerin bir şekilde yeniden gündeme gelmeyi başarmalarıdır.

Bilindiği üzere, indiği günden bugüne kalıcı bir mucize olan Kur'an'dan beslenerek ele alınmış eserler, İslam dünyasının temel metinleri olarak yıllarca değerlendirilmiş ve istifade edilmiştir. Yine birçok temel eserse yılların sindirici muhalefeti, yok edilme tehlikeleri ve karşıt görüşleri arasında kaybolmaya yüz tutmuştur. Unutuluşun karanlığında gün ışığına hasret bırakılan bu tür eserler, aynı sızı ve derdin sahi ...MUVAHHİDLERİN AKİDESİ

Ferhat Özbadem | İtikad | Okunma: 668 | 23.04.12


Toplumun ifsad olması insanların fasid davranışlarının artması ile ilgidir. Bu ifsadın birçok sebebi vardır. Fakat asıl sebep iman ile ilgili grilik, zulüm ve cürümlerden kaynaklanmaktadır. İman anlayışı sahih olmayan bireyler buna mukabil yaşamakta ve toplumun bozulmasına sebep olmaktadırlar. Bu noktada toplumun ıslahı ve ihyası imanın sahihleşmesi ile mümkündür. Sahih bir iman Salih amellerin meydana gelmesine vesiledir. İlk önce iman ile ilgili problemleri çözmek gerekir.

Müellif, eserin bu bilinç ile okunması gerektiğine işaret ediyor. Eserde verilen bilgilerin delilleri ayet ve sahih hadis olarak belirtiliyor. İlk önce kendi nefsimizi muhasebeye çekmemiz gerekiyor. Bizim iman anlayışımız ayet ve sahih hadise ne kadar uyuyor bakmamız gerekiyor. Sahabe ve sonrasındaki iki nesli ...


İslam Akaidi - Hasan Karakaya

Ferhat Özbadem | İtikad | Okunma: 1892 | 07.12.11


Tam 30 yıllık bir birikimin meyvesi olarak istifademize sunulan bu eser, Türkçe telif akaid kitapları içinde bir numara olma özelliği taşıyor. Alim şahsiyet Hasan Karakaya Hocaefendinin (gazete köşe yazarı değil) irfan dolu titiz çalışmaları sonucu yazdığı eser görselliği ile dikkat çekiyor. Lüks kapak, sarı şamua kağıt ve özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış.

Eserin muhtevasına geçmeden önce Hasan Karakaya hocaefendiyi tanıyalım. 1943 yılında Erzurum’un İspir ilçesine bağlı olan “mezraa” (Demirgöze) köyünde doğdu. Bu köyde hafızlık yaptı. Sonra Erzurum’a giderek orada önce Kur’an ta’limi sonra Arapça okudu. Daha Suriye’ye oradan Lübnan’a oradan da Mısır’a giderek El Ezher üniversitesine bağlı olan okullarda okudu. S ...


Vahiyle Doğrulmak - Ramazan Kayan

Mustafa Atalay | İtikad | Okunma: 766 | 16.08.11


Yaşamak ağır bir yük… Yaşamın içerisinde karşılaştığımız sıkıntılar ise bir başka ağır yük… Her an sınav bilinciyle yaşamak daha başka bir ağır yük…

Bazen belimiz öyle kırılıyor ki kendimizi çok bir şey yapıyor konumunda hissediyoruz. Oysa kırılan belimiz dünyalık kaygıların verdiği ağırlıktan kaynaklanıyorken, işte bu anda karşılaştığımız o acının tam zirvesindeyken, yanlış bir tasavvurla doğruya ulaşma isteğimizin hiçbir sonuç vermediğini görüyoruz. Yanlışken doğru sanılarak yüklenmiş bir yükle kırılan ruhumuz, yanlış yöntemlerle doğrultulmaya çalışıldıkça büyüyen ve acı veren bir kırılmaya sürüklüyor bizi… Bugün daha fazla kendimizden kopmadan, eğik ruhumuzu doğrultmaya o kadar çok ihtiyacımız var ki…

Eğik ruhlarımızı doğrultmak ...İman; İnsanlığın Saadeti - Mustafa İslamoğlu

Ferhat Özbadem | İtikad | Okunma: 1202 | 16.08.11


Bir Müslüman için en hayati konu nedir? Diye sorulduğunda verilecek tek bir cevap vardır: İman.

Esas itibari ile insanların asli olarak kategorize edilmesi, iman mefhumunun varlığı ve yokluğu ile ortaya konur. Kur’an fıkhına göre insanlar mümin ve kafir (münafık, müşrik) olarak ele alınır. Bu tasnif, iman esaslarını kabul ve reddine dayanılarak yapılır.

Eser, bir akide/iman esasları kitabı olmaktan ziyade, iman bilincini ele alan nadir eserlerdendir. Fikri ve düşünsel anlamda varolan bir çok yanlış görüşü, tarihsel alt yapısı ile birlikte, ekoller arası mukayeseli bir şekilde irdeliyor. Eseri değerli kılan en büyük özelliği de bu olsa gerek.

İman bilinci konusunda gerekli olan üç ana konuyu esaslı bir şekilde derinlemesine ele alan müellif, bilgi ile birlik ...