İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller Ve Problemler

İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller Ve Problemler

İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller Ve Problemler

26.12.2016 - Alıntı
İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller Ve Problemler

Ahlâk, İslam düşüncesi içerisinde pratik felsefeden çeşitli dinî ilimlere varıncaya kadar geniş yelpazede tartışılagelen bir alandır. Bu itibarla ahlâk; felsefî ilimlerden biri olarak kabul edilirken aynı zamanda hadis, kelâm, fıkıh, tasavvuf gibi dinî ilimlerde de farklı vecheleriyle tartışılmaktadır. Birden çok disiplinin kesişim noktasında yer alan ahlâkın, tüm boyutlarıyla incelenip ortaya konulabilmesi için bu ilimlerin kendi iç dinamikleri bakımından ele alınması gerekmektedir. Böyle bir çaba İslam düşüncesi içerisinde yer alan ahlâkın bütün boyutlarıyla anlaşılması için elzem görünmektedir.

Bu ihtiyaca binaen İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde yürütülen "İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi" kapsamında Mart 2013-Mart 2014 tarihleri arasında "İslam Ahlâk Literatürünün Temel Hususiyetleri" başlıklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiş ve ahlâk alanına dair literatür kendi hususiyetleri bağlamında tartışılmıştır. Bu kitap, söz konusu toplantılarda gerçekleştirilmiş sunumların makalelerinden oluşmaktadır.

Bu kitap İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Editör

Ömer Türker

Kübra Bilgin Tiryaki

Yayın Tarihi

Ocak 2016

258 Sayfa

Okumak veya indirmek için: http://ilke.org.tr/sites/default/files/yayin/pdf/kitap/islam-ahlak-literaturu-ekoller-problemler-pdf-ilke-org-tr.pdf

Alıntı - 26.12.2016

,

1469

Alıntı Hakkında

Alıntı
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin