İyot - Ahmet Güntan

İyot - Ahmet Güntan

İyot - Ahmet Güntan

22.07.2011 - Misafir Köşesi
İyot - Ahmet Güntan

Umut Osmanlı, Kitaphaber için kaleme aldı.

İyot, Ahmet Güntan’ın ilk günden bu güne kadar yazdığı yazılar ve söyleşilerini içeren bir kitap olarak çıkıyor karşımıza. Şiirleriyle adını daha çok duyduğumuz Güntan bu kitabında denemelerine ve söyleşilerine yer vermiş. Denemeleri, şiir ve şair ekseninde şekil alıyor. Yazar şiirin ne olması gerektiğini, ne durumda olduğunu, şiirin geçtiği evreleri anlatmaktadır.

Yazar şiiri duygu yüklü bir metin olarak görmemektedir. “Şiir, iki duygunun arasındaki boşluktur. Duygu değildir. Duygular kendiliğinden paylaşılır, şiir kendiliğinden paylaşılamaz. Şiiri, iki duygunun arasındaki boşluğu, önceden kimse görmez, kimse hissetmez, kimse de aramaz. Şiirin görülmek için şaire ihtiyacı vardır, şair yoksa şiir de yoktur, o yüzden şiir ve şair birbirinden ayrılamaz, şair şiirde kendini unutturamaz, şair ne kadarsa şiir de o kadardır."

Peki, İnsan neden yazar?
Neden Şairler var?
Neden şiir yazarlar?

Güntan, kitap boyunca bize yazmanın ne demek olduğunu, insanların neden yazma gereksinimi duyduğunu açıklıyor. Yazmanın gitgide katlanarak insanın kendine yönelik bir bakış geliştirmeye vesile olduğunu söylüyor. Kitaptaki “ İletişimin diğer ucundaki kim? ” başlığı altında geçen yazıda Ahmet Güntan “İletişimin diğer ucunda herkesi kendi bekliyor” şeklinde cevap vererek, aslında yazmanın insanın kendini bulma, kendini tanıma eylemi olduğunu anlatıyor. Şair, şiir yazar çünkü ancak bu eylemden sonra kendini tanıyabilir. Güntan’ a göre bu tanıma eylemi ancak modern düşüncenin iptalinden sonra mümkün olabilir. Modern düşüncenin iptalinin istenmesinin sebebi modern düşüncenin bir vasıta görevi taşımadığı(insanları bir yerden alıp, bir yere götürmediği)dır.Modern düşüncenin insanlara verebileceği şey flörttür.Bu flört bizi arama değil sürekli olarak bir yaratma eğilimine sürükler. Modern düşünce bizatihi flörtün kendisidir, İnsanın kendisiyle flört etmesidir.(İnsanın kendini aramayıp, kendini yeniden yaratmaya çalışmasıdır) Flört insanı nihai sorumluluktan kurtarır, bizleri masum kılar. Flörtler, insanı sürükleyerek kendisini bulmasını engeller.

Güntan’a göre insan bu girdaptan sadece sanatçılar/şairler yoluyla kurtulmak mümkündür. Çünkü sanatçılar/şairler herkesin biçim olarak gördüğünü öz olarak görebilenlerdir. Onlar söz konusu olduğunda her şey düşünceler ortadan kaybolduktan sonra ortada kalan boşlukta geçer. Şiirde tam bu noktadadır. Yaratma yerine arama faaliyeti de ancak böyle bir ortamda gerçekleşecektir. Bu arayışın sonunda insan kendini bulacaktır. Herkesin kendini bulması temennisiyle, keyifli okumalar.

İyot
Ahmet Güntan
Yapı Kredi Yayınları
163 sayfa

Misafir Köşesi - 22.07.2011

,

2846

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

2010-2017 yılları arasında destek vermiş arkadaşlarımızın yazıları... İlaveten alıntı olmadan ya da talepleri üzerine daha önce yayınlanan yazıları misafir ettiğimiz kalemlerin yazılarını bu profilde paylaşmaktayız.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin