Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı - Ahmed Yüksel Özemre, Necmettin Şah

Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı - Ahmed Yüksel Özemre, Necmettin Şahinler

Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı - Ahmed Yüksel Özemre, Necmettin Şahinler

21.10.2011 - Ömer ASIM
Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı - Ahmed Yüksel Özemre, Necmettin Şahinler

Kâmîl nedir, mürşid kimdir. Her kâmîl mürşid olabilir mi ya da her mürşid kâmîl midir" Kâmîl; olgun, tamamlanmış, eksiksiz ve şuan aklıma gelmeyen bir kaç manaya daha gelir. Ve mürşid; irşâd edendir, reşîd kılandır. Her bilenin bildiğini paylaşamaması gibi her kâmîl irşad edemez, mürşid değildir. Her mürşidin kâmîl olmaması durumuna gelince mâlûm olduğu üzre bir zamanlar bir çoğunu gördüğümüz, amacını unutan yahut zaten hiç hatrında olmamış yalancı şeyhlerdir. Ki bunlar tabiri caizse şerîat okulundan icâzetnâme alan ve bir üst okula kendini atan samimi kulların yol kesicileridir. Onların kemâle erme yolunda yardımcısı olmaktan çok ayağına yapışan ağırlıklardır, önüne çıkan eşkiyâlardır...

Mâlum olduğu üzre tarîkat, şerîatin bütün gerektirdiklerini yerine getiren ve bununla kalbi tatmîn olmayan ve üstüne biraz daha katmak isteyen ve Rabbi Rahîm'e yakınlığı arzulayanları, Kur'an ve sünnet referanslı eğitim metodlarıyla maksadına, -yani kulun hakiki Maksûd'una- ulaştırır. Sığ bir bakışla söyleyecek olursak velayetin iki kanalı Seyyidîna Hz. Ebû Bekir ve Hz.Aliy'yül Mürtâza Efendilerimizden neş'et eden bir sistemdir. Ama bandı biraz geri sararsak görürüz ki, Hz.Âdem'e Allâh'ın kendi isimlerini tâlim ettirmesiyle başlar. Tasavvuf, metafizik değildir ve tarîkatlerin asıl amacı Kur'an rehberliğinde yaşamayı öğretmek ve kulu nafilelerle Allâh'a yakınlaştırmaktır.

Fakat bu yollardan nasıl geçilecektir" İllâ ki bir mürebbî, daha önce aynı yolu yürümüş bir seyyahdan, bir rehberden yol ile ilgili bütün tehlikeler ve yolun durumları öğrenilmelidir. Öğrenilmesine öğrenilmelidir de, gerçek bir rehber, hakiki bir mürşid nerdedir, nasıldır, görsek tanır mıyız, tanımamız için belli emareleri, işaretleri var mıdır" Aklımızı yoran ve gerçekten de bilinmesi elzem olan bir mesele bu.

İşte bu bilinmesi elzem olan meseleyi çözmede başvurulması gereken ve pek de örneği olmayan bir kitap. İnsan yayınlarından Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı. Necmettin Şahinler'in Ahmed Yüksel Özemre'yi Kuzey tv'deki programına davet ettiğinde hâsıl olan muhabbetin, Yüksel Hoca'nın konferanslarının ve özel olarak Hoca'nın Üsküdardaki evinde yaptıkları sohbetlerin yazıya dökülmesinin meyvesi.

Nefsin mertebeleri, zikir, cezbe, kader, cüz'î ve küllî irade, Kur'an'ın hayatın içine nüfûzu, esma-i hüsna, dindarlık, bağnazlık, İnsan-ı Kâmil, âyân-ı sâbite, tecelli ve daha bir çok konu detaya inen ve anlaşılması kolay bir anlatımla okuyucuya sunuluyor.

İnsan yayınlarından bu yıl genişletilmiş bir baskıyla sunulan kitap, tahrife uğramayan tasavvuf ve tarîkatin hakîki manada ne olduğu hakkında sahih bilgiler içeriyor. Meraklısına tavsiye olunur..

Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı
Ahmed Yüksel Özemre - Necmettin Şahinler
İnsan Yayınları
2011

Ömer ASIM - 21.10.2011

,

4202

Ömer ASIM Hakkında

Ömer ASIM

Sakarya'da yaşıyor. Bazı dergilerde ve sitelerde şiir, öykü ve denemeleri yayınlanıyor.

Ömer ASIM ismine kayıtlı 11 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin