Kanayan Simya - Nazir Akalın

Kanayan Simya - Nazir Akalın

Kanayan Simya - Nazir Akalın

17.02.2011 - Bilal Can
Kanayan Simya - Nazir Akalın
Kanayan Simya şairin ikinci benimse okuduğum ilk Nazir Akalın kitabıdır. Bu kitapla birlikte Nazir Akalın’ın şiiri hakkında az biraz da bilgi sahibi olmanın vermiş olduğu hal ile bu yazıyı yazmaya başladım.

Nazir Akalın 1964 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta tahsilini Erzurum’da yaptı. Yüksek Tahsilini Erzurum Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı. Edebiyat okuyup şiirle uğraşan şairlerdendir Nazir Akalın. Kanayan Simya’dan başka Gerilla Türküleri olmak üzere iki şiir kitabı ve birkaç akademik çalışma sayılacak eser kaleme almıştır.

Kanayan Simya dört bölümden oluşmakta bu bölümlerin her biri de bir beyitle açılmaktadır. Beyitlerin seçimi ile bölümlerin seçimine özellikle dikkat edildiği gözlemlenmektedir. Şiirlerin bu bölümlere uygun olarak kategorilendirilmesi ve sıralanması kitap içinde ayrı bir kitap hissi verse de şiirdeki temaların benzerliği onları bir bütün halinde okuma zorluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Kanayan Simya şairin gelenekten beslendiğini ve bu kaynağı kendinde özümseyerek şiirlerini yazdığını göstermektedir. Şiirlerin çeşitlilikleri kitaba bir zenginlik katmıştır. Beyitlerden, gazellere, halk şiiri şiir biçimlerinin yansıtıldığı şiirleri ve özellikle serbest nazıma girecek şiirler de kitapta mevcuttur. Bu da şairin bir biçime uygun yazma isteğinde olmadığını ifade etmiştir. Kendine o an uyanı hangisiyse ona göre dillendirmiş ve şiirini ona göre hazırlamıştır.

”ışıklar fışkırıyor geceden
yemame önlerinden ses getiren teheccüdlerden
geçerek/ yürekte kurulan bir büyük evren
güneşin doğuşuyla çocuğun gözlerinde
yıkanıyor yeniden

çocuğun gözlerinde yeşeren cennet çeşmelerinden
yorgunçağa vuran gölgeler
ülkemde çocukların
hiç doğmadan gömüldüğü yerdeler ”

2002′de bir tren kazasından vefat eden şair hakkında Mustafa Özçelik ” “Bir âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir.” Hadis-i şerifinden şairlere de bir pay düştüğüne inanıyorum. Zira, hakikate bağlı bir âlimle, aynı özellikteki bir şairin misyon olarak yaptıkları bir bakıma aynıdır. Bu yüzden, bir âlimin ölümüyle ortaya çıkan boşluk nasıl doldurulamıyorsa şairler için de durum aynıdır. O yüzden âlim ölümleri gibi şair ölümleri de bizde aynı yoğun elem duygusunu bırakır” demiştir. Bir şair en çok ölünce susmaz. Bir şair en çok ölürken konuşur dersek daha doğru olur. Artık şiirlerinin anlamı belki daha aşikardır. Nazir Akalın da böyle olmuştur.

Kanayan Simya kitabında üzerinde durulması gereken en önemli şiirlerden biri ”Annelerin Dilinden Düşmeyen Güzel İsimler” şiiridir bana göre. Bana en iyi gelen beni kitaba bağlayan ve şairi gözümde büyüten şiir olmuştur bu şiir. Sayısız anne şiiri arasında o duyguyu okura hissettiren nadide eserlerdendir bu şiir. Şöyle diyor şair:

”sesimiz yalan olur resimlerimiz yalan
melankolik uçarken uçurtmalarımız
komşu çocuklarının yüzünde kırpıla kırpıla
oluruz oğulsuz annelerin hüznüne yıldız.”

Nazir Akalın
Kanayan Simya
Beyan Yayınları
104 sayfa Bilal Can - 17.02.2011

,

2474

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2012 yılından beri Kitaphaber.com.tr nin editörlüğünü, 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin