Kanuni Sultan Süleyman Kitabı

Kanuni Sultan Süleyman Kitabı

Kanuni Sultan Süleyman Kitabı

04.02.2020 - Yunus ÖZDEMİR
Kanuni Sultan Süleyman Kitabı

Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa’ya etkisini gösterdiği dönemlerden bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman, dönemidir. Diplomatik diyalogların en yoğun ve Akdeniz’de de en etkili olunan bu dönemde başarılı seferlerle Osmanlı etkisi gittikçe artmaya başlamıştır. Bu dönem gerek sosyal, gerekse siyasal boyutta dünya devleti haline gelen Osmanlı’nın zirve yaptığı dönemdir. Bu dönemi anlatan, bu güne kadar pek çok kitap yazılıp çizildi. Bu, bu dönemin zenginliği dolayısıyla olup, her kitap hemen hemen belirli bir çerçeveden dönemi açıklamaya çalıştı. İncelediğimiz kitap da Kanuni Sultan Süleyman’ı ve hüküm sürdüğü dönemi Anadolu ekseninde ortaya çıkan huzursuzlukları sebepleri ve sonuçları ile ortaya koymaya çalışmaktadır. Eser, bir biyografi tarzında olup Kanuni’nin ayrıntılı bir portresini ortaya koymaktadır. Yaşadığı ve hüküm sürdüğü dönemi ayrıntılı olarak irdelemektedir. Dönemin öne çıkan olaylarını ayrıntılı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu olaylardan bazıları; Canberdi Gazali İsyanı, İbrahim Paşa'nın Vezareti, Viyana Seferi, Macaristan Seferi, Şehzade Mustafa'nın Katli gibi konulardır. Ayrıca Süleymaniye Külliyesi açılışı ve Denizlerdeki Harekâtlara genel başlıklar ve Sultan Süleyman'ın Şahsiyeti, Eserleri gibi özel başlıklarla eser ortaya konulmuştur.

Gökbilgin, dönemin tarihçilerini yer yer kaynak göstererek diplomatik ilişkilerden fetih ve sefer hazırlıklarından bahseder. Dış ilişkiler sahasında devletler arasında antlaşmalar ve görüşmeler sebep/netice bağlamında konuları anlatır. Bir misalle; 1522’ye kadar Rodos Adası şövalye tarikatların elinde bulunur. Kanuni, Belgrat zaferinden sonra şu sebepleri de göstererek: Rodos şövalyelerinin Osmanlı, ticaretini sekteye uğratmaları, Müslüman esirlerini çalıştırmaları -ki bu dönemde sayıları 1.500’e yakındı-. Neticede de Rodos’a sefer düzenler ve Rodos’un alınmasını sağlar.

Kanuni döneminde Avrupa’ya yapılan seferler sırasında, her durumda Anadolu’da isyanlar ortaya çıkmıştır. Karaman, Rum, Diyarbekir, Halep, Şam ve Mısır eyaletleri kuvvetleri ile beylerbeyleri ile asayiş ve güvenliği sağlamak için hazır bekliyorlardı. Buna rağmen Anadolu’da güvenlik ve asayiş sağlanmakta zorluk yaşanmakla beraber başkaldırmalar da devam ediyordu. Osmanlının en uzun süre hükümdarlığını yapan, ömrü at sırtında seferlerle geçen bir padişaha karşı nasıl olurdu da sık sık başkaldırmalar olurdu? Bunu anlamamız için Kanuni’nin atalarından gelen olayları analiz etmemiz, gerekmektedir. Dini inanç çerçevesinde baktığımızda; bu dönemde iki önemli Şii propagandası yapan dini isyan ortaya çıkıyor. Baba Zünun ile Molla Kabız Hadisesi…

Gökbilgin, İran'dan gelen Molla Kabız adında ulemadan birinin sebep olduğu dini bir hadise, devrin bu konudaki anlayışını ve Kanuni Sultan Süleyman’ın da olaya yaklaşma biçiminin sebep ve sonuçlarının anlaşılması konusunda önemli bir göstergedir. Siyasî isyanlardan Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanları ile sosyal şartlardan dolayı çıkan isyanlar da şöyledir: Kalender Çelebi, Baba Zünun ve Celali isyanlarıdır. Gökbilgin, bu isyanlara da değinerek bir tür siyasi portre/harita çıkartmaya çalışmıştır.

Kitap, Kanuni Sultan Süleyman Dönemini önemli olayları olan Viyana Seferi, Akdeniz Meseleleri, Macaristan Meselesi başlıkları yanında İbrahim Paşa'nın Vezâret, Şehzade Mustafa’nın Katli gibi önemli ayrıntılarla Kanunî Sultan Süleyman’nın tahta çıkışı, külliyesinin açılış merasimi, şahsiyeti ve eserleri gibi on başlıktan oluşmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman

Prof. Dr. M. Tayyib Gökbilgin

Kronik Kitap

2019

Yunus ÖZDEMİR - 04.02.2020

,

3633

Yunus ÖZDEMİR Hakkında

Yunus ÖZDEMİR

1992, Ağrı Taşlıçay Balık Göl doğumlu. İlkokul ve liseyi Ağrı'da tamamladı. Tarih lisans mezunu.

Tarih alanında İslam Bilim Tarihi, alan dışı Nörobilim ve İslam İktisat Düşüncesi konularında birikim yapmakta.

Yunus ÖZDEMİR ismine kayıtlı 36 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin