Karanlığı Deşerken

Karanlığı Deşerken

Karanlığı Deşerken

28.07.2015 - Kitaphaber
Karanlığı Deşerken

Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali yola çıkan

Aydın, SUSUZ AKAN NEHİR kitabında olduğu gibi, KARANLIĞI

DEŞERKEN isimli kitabındaki şiirlerini de millî ve manevi

değerleri ön plana çıkarma şiarı ve şiiri şuûra çevirme misyonuyla kaleme aldı..

Acizlik Töreni

Bir türlü göremedim, kendi ensesini göreni

Gel işte bak, al işte bak bir acizlik töreni…

 

Resim

Göz kapaklarım, gözümü örten nevresim

Ne ilahi ahenk, gözsüz de gördüğüm resim...

 Beyitlerinde olduğu gibi “KARANLIĞI DEŞERKEN” isimli bu kitabını zenginleştiren, özellikle Üstad Necip Fazıl vâri nükteli, iğneleyici beyitleri hemen ezberlenecek tarzda ve güzellikte olması dikkat çekmektedir.

 Şiirlerinde hissiyatını tüm benliğiyle dolu dolu yaşayan ve iki şiir kitabıyla “kitabı olan devlet Memurları”nın arasına dâhil olarak edebiyat dünyasına ayak basan Aytaç Aydın, şiirleriyle okuyucusunun millî duygularına hitap ederek yüreklendiren ve manevi değerleri yücelterek motive eden

bir şair olarak önem kazanmıştır.

İlk şiir kitabı olan SUSUZ AKAN NEHİR okuyanlar tarafından çok beğenilmiş, okuyucularının bu sevgi, takdir ve övgüleri Aydın’ı cesaretlendirerek ikinci kitabın yayınlanmasına önemli etkide bulunmuştur.

Kitaphaber - 28.07.2015

,

2580

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini bu profilden paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin