Keşf-i Kadîm - Dücane Cündioğlu

Keşf-i Kadîm - Dücane Cündioğlu

Keşf-i Kadîm - Dücane Cündioğlu

16.04.2012 - Ersin Kendir
Keşf-i Kadîm - Dücane Cündioğlu
Dücane Cündioğlu her kitabında olduğu gibi bu kitabında da en önemli sayılan keşf-i kadîm meselesini işlemiş. İmam Gazaliyi konu alan bir kitaptır. Batılılar imam Gazali ile Abbasiler dönemi sonrasını kendi tarihleri açısından yok sayarlar. Gazali'nin özgür düşünceyi boğduğunu ondan sonra ciddi âlimler ve düşünürler yetişmediğini söylerler, "güya Gazali eserleriyle felsefe ve rasyonalizmi yıkmaya çalışmıştır diyenler, Gazali düşmanlığı yapanlar, bu kişilerin ne yapmak istedikleri, bilmişçe geçinenleri" eleştiri olarak okura sunmuştur bu kitapta.

Yazar kitabında anlatmak istediğini şu şekilde özetlemiştir en başta "tarih, bugüne değin, kadim olanı keşfetmek için çaba sarfetmeyen hiçbir toplumun yeni bir şey ortaya koyabildiğine tanıklık etmedi. İşte zaten bu yüzden bu toprakların çocuklarının öncelikli görevi vaz'ı cedid değil, keşf-i kadîm olmalıdır."

Ayrıca günümüzde eski yazı çevirisi yaptığını zanneden mütercimlerin İmam Gazali'nin eserlerinden yaptıkları çeviriler ile ne kadar acemice yapıldığını derin ilme sahip olmadıkları halde Gazali felsefiyatını kendileri kavrayamadan başkalarına anlatmaya kalkıştıkları örneklerle gösterilmiştir.

Yazar, niçin İmam Gazali diye sorup cevap olarak; "çünkü kendisiyle sonrası arasında çağdaşlarımızca var sayılan kopukluk sanısını gidermenin yolu, evvelemirde onun yaptıklarını, yazdıklarını anlamaktan geçer" demektedir.

İmam Gazali kitapları çok satanlar listesinde pek zikredilmese de 30-40 yılın en çok satan kitaplar unvanına sahiptir. Yinede Gazali'yi anlama noktasında çok gerilerde olmamız ve atalarımızın diline uzak bırakılmış olmamızın batıya hayranlık gibi birçok sebeplerden kaynaklandığı malumdur.

Biz ve Gazali başlığı ile şuan ki durumumuzu ortaya koyan yazar bir örnek ile kendimizi sorguya çekmemizi salık vermiştir; "şuan ilahiyat okuyanlar arasında Çince ve Japoncanın revaçta olduğu, vahim olanın ise asıl dilimiz Arapça ile farsça öğrenmeye iştiyakın olmamasını" aslımıza yabancılaşıp atalarımızı beğenmeme hastalığına tutulmaya vardığını anlatmıştır. Bunların akabinde ise şu manzaranın kaçınılmaz olduğunu 80'li yıllarda karşılaştığı; -Gazali'de kim oluyor ki? Benim bilgim bile ondan fazla! Ne İngilizce biliyor, ne Fransızca. Ne uçağa binmiş, ne otomobile. Allah bilir hayatında çatal-bıçak bile kullanmamıştır! Gibi bir örnekler göstermektedir.

Keşf-i Kadîm
Dücane Cündioğlu
Kapı Yayınları
Ersin Kendir - 16.04.2012

,

3778

Ersin Kendir Hakkında

Ersin Kendir

Ordu'da doğdu, İstanbul'da yaşıyor.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin