Kitabın İzi

Kitabın İzi

Kitabın İzi

02.09.2019 - Sait Alioğlu
Kitabın İzi

‘Kitap bir sevgilidir. Ara sıra onu koklamak, sevmek, okşamak lazım. Yaprakları arasında dolaşmak lazım. Niye? Çünkü kitap size çok şey veriyor: Yapraklarını çeviriyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki sizi Çin’e götürmüş, sizi Rusya’ya götürmüş, sizi peygamber dönemine götürmüş. Kitap tarif edilemez bir sevgilidir. O sevgilinin peşine düştünüz mü zevk alırsınız’ ifadesini “Kitabın İzi” adlı denemelere imza atan şair ve yazar Şakir Kurtulmuş, eserini takdim sadedinde söylüyor.

Genel geçer kurala göre, “İki kapak arasında” duran nesneye kitap denirdi. Ama bu nesne, öyle bir nesne idi ki, tüm nesnelerden farklı olarak bir özelliği vardı. Bu da haliyle, insanlara ister istediği, isterse de hiç bilmediği herhangi bir konuda bilgi sunmaktı.

O zaman kitap bilgi sunan kaynaktı, hem de, günümüz ortamında oluşan ve bir açıdan muhatabına bilgi sunan dijital aletlerden farklı olarak, kişiyi bizzat eğiterek bilgi sunan bir kaynaktı. Ve belki de en esaslı ve ‘yegâne’ kaynaktı.

Birde her şeyin bir anası olduğu gibi, kitabında anası vardı. O da itikadımızca söylersek eğer Kur’an’ın ta kendisi idi. Ki o her şeyden ziyade bir hidayet kaynağı idi…

Hatta o, tek başına, “Tüm kitaplar tek bir kitabın anlaşılması için okunur’du esprisine bağlı olarak, ya salt yaratılmış olan âlemle birlikte, onu da içeren bir kaynaktı…

İnsan olan kitapsız duramazdı ve elbette kitap da insansız duramazdı. Çünkü o bir sevgiliydi, kitaba ilgi duyan için. Şair Kurtulmuş’un o veciz ifadesiyle söylersek “…Kitap tarif edilemez bir sevgilidir. O sevgilinin peşine düştünüz mü zevk alırsınız.’

Bu eser, yılların birikimi olarak, şairliğinin yanında, aynı zamanda usta bir denemeci de olan Şakir Kurtulmuş’un, şiirle örtüşük bir şekilde okumalarından elde ettiği bilgileri içeren “Kitabın İzi” adlı eser çeşitli tanıklıkları bizlere ulaştırmakta idi. Kitapta yer alan yazılar daha çok kitap tahlillerini içeriyor.

Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Mustafa Özçelik vb. imzalı eserlerin bir tanıtımı niteliğinde olup onlarla ilgili düşünce ve kanaatleri serdetmekte ve bir de kitap nesnesi ile irtibatlı birçok konuyu içermektedir. Örnek olarak “Sahaflar Ağlıyor” adlı deneme buna işaret etmektedir.

Şu ifadeler mes’eleyi apaçık ortaya koymak için yeterli sayılabilir: “Çalışanlardan birisine birkaç kitap soruyorum. ‘Biz satmıyoruz, burada bulamazsınız. İnternetten kendi sitelerine girip sipariş verebilirsiniz’ diyor, garipsiyorum. Kitaba-dergiye ulaşmak git gide zorlaşıyor sanki, diye düşünüyorum.”(S.126)

Her devrin kendine has bir dili, söylemi, mantığı, kavrayışı, ortamı ve var olan hayatın sürmesi için kullanılan araç ve yöntemleri vardı. Ama bu ortamın kitaba uygulanması ise, başlı başına bir fecaat olmalıydı. Ki biz bu fecaat ortamını, kitabı ve onunla birlikte anılan hikmet ile birlikte kaybettik.

Şimdi ise, dijitalizmin marifetiyle, kitap adına her ne var ise, onları mehcur bırakıyoruz; İnternetten sipariş verip alsak neyse, avamı, ama popülistçe davranıp, ‘ben internet üzerinden kitap okurum’ yollu, çoğu kez de yalana kaçan ifadeleri söylemekten hicap etmeden…

Biz yine kitabın izini sürelim derim…

Kitabın İzi, Şakir Kurtulmuş, Deneme, (Çıra Edebiyat) 1.Baskı Şubat 2019 Çıra Yayınları Fatih-İstanbul

Sait Alioğlu - 02.09.2019

,

828

Sait Alioğlu Hakkında

Sait Alioğlu

Araştırmacı yazar. haberdurus.com'un editörlüğünü yapmakta olup çeşitli konuları içeren yazı ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin