Konulu Siyer

Konulu Siyer

Konulu Siyer

24.09.2014 - Ferhat Özbadem
Konulu Siyer

Konulu siyer çalışmaları noktasında Türkçe eserler çok azdır. Bunlar içinde en bilinenlerinden biri Ahmet Kalkan'ın konulu siyeridir. Ders halkalarının ders olarak kaynak edinebileceği bir tarzda kaleme alınmış. Siyer ile ilgili bilgiyi verip, bilgiyi derinleştirme işini okuyucuya bırakan bir eser.

 Birinci bölüm: Bu bölümde Kur'an'da Hz. Muhammed (s) ile ilgili ayetler verilmiştir. Müellifin herhangi bir yorumu olmamıştır bu bölümde.

 İkinci bölüm: Ahlak yönü ile Peygamber efendimiz (s) ele alınmaktadır. Bu bölüm hemen hemen bir bütün olarak alıntı (Yasin Günaydın'dan) yapılarak okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Peygamberin ahlakının Kur'an ahlakı olduğu üzerinde durulmuş, özelde bu mesaj verilmek istenmiştir.

 Üçüncü bölüm: Bir aile reisi ve baba olarak Hz. Peygamber (s) konusu işleniyor. Bu bölümde hemen hemen hepsi alıntı (Ferahiye Sakarya'dan) olarak okuyucunun istifadesine sunulmuş. Bu bölümde Peygamberimizin aile hayatı ilkeler üzerinden ele alınıyor. Örneklemelerin çokluğu dikkat çekiyor.

 Dördüncü bölüm: Bir mücahid ve komutan olarak Hz. Peygamber ile ilgili bilgi veriliyor. Peygamber efendimizin kılıç ve kitap peygamberi olduğu üzerinde duruluyor.

 Beşinci bölüm: Bir tüccar olarak Hz. Peygamber anlatılıyor. Sosyal hayat içindeki ahlak üzerinde duruluyor. Ticaret ile uğraşan müslümanların özelde okuması gereken bir bölüm. Bugün en fazla ihtiyacımız olan konulardan biri ticaret ahlakıdır.

 Altıncı bölüm: Bir cemiyet adamı olarak Hz. Peygamber tanıtılıyor. Özellikle kardeşliğin tesis edilmesi ve ashabı suffe kısımları çok güzel bir şekilde okuyucunun istifadesine sunuluyor. İslam devletinin kuruluş aşamaları da kısaca ele alınıyor.

 Yedinci bölüm: Bir kul olarak Hz. Peygamber ele alınıyor. Peygamber tasavvurunun nasıl olması gerektiği üzerinde ayet ve hadisler ile duruluyor. Ahmet Kalkan'ın izahı ile şöyle özetlenebilir: "Hz. Peygamber (s), Kur'an'a ve sahih hadislerdeki kendi beyanlarına göre bir insandır. O, aynı zamanda "âlemlere rahmet" olarak gönderilen ve insanlar arasından seçilen bir peygamberdir. Onun peygamberliği, beşerî boyutunu ortadan kaldırmadığı gibi, beşerî yönü de alelâde bir beşer gibi değildir. O, bir beşerin ihtiyaç duyduğu her şeye ihtiyaç duymuş, bir beşerin hayat yolunda çekmiş olduğu bütün zorluk ve sıkıntıları çekmiş ve ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamıştır. Bütün ayırıcı vasıfları ve Allah katındaki değeri, onu kulluk ve taatten alıkoymamıştır."

 Sekizinci bölüm: Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber anlatılıyor. Bu bölüm Şamil İslam Ansiklopedisinden (Ahmet Önkal) alıntılanmıştır.

 Dokuzuncu bölüm: Peygamber efendimizin şaka ve mizah içeren sözleri üzerinde duruluyor.

 Onuncu bölüm: Veda hutbesi.

 Bu çalışma henüz neşredilmemiştir. Ahmet Kalkan'ın kendi sitesinde PDF şekli mevcuttur.

 

Kitap ismi: Konulu Siyer

Derleyen: Ahmet Kalkan

Ferhat Özbadem - 24.09.2014

,

2094

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin