Kur’an’da Fitne Olgusu ve Modern Fitne Odakları

Kur’an’da Fitne Olgusu ve Modern Fitne Odakları

Kur’an’da Fitne Olgusu ve Modern Fitne Odakları

19.03.2013 - Ferhat Özbadem
Kur’an’da Fitne Olgusu ve Modern Fitne Odakları
Fitne kavramını duyduğumuzda ya da okuduğumuzda hemen hepimizin aklına gelen tanımlamalar bellidir. Anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela ve daha başka manalara gelirse de, ekseriya bölücülük, bozgunculuk, imtihan gibi anlamlar aklımıza gelmektedir. Bu anlamlar ile birlikte dil ve lügat yönü ile şu anlamları da vardır. Altın ve gümüşün iyisi ile kötüsünü ayırmak için ateşte eritmeye de fitne denir. Fitne, yakmak manasındadır. Fitne, bir şeyden haberdar olmak, mahiyetini anlamaktır. Fitne, mihnetle olur, malın fitnesi olur, evladın fitnesi olur, küfrün fitnesi olur, insan görüşlerinde ihtilaf fitnesi olur. Fitnede zulüm (ölçüsüzlük) manası da vardır. Fitne aynı zamanda bir ceza ve karşılık manasınadır. Kafirleri, küfürleri sebebi ile beğenmekte fitnedir. İnsana bir bela gelmesine de fitne denir. Mesela; malı ve aklı giden bir kimse için "fitneye uğratıldı' denir. Fitne sınamak manasına gelir. Hayret etmek anlamına gelir. Bu anlamları ile birlikte bir de Kur'an'da farklı anlamlarda kullanılmıştır fitne. Kur'an'da kullanıldığı anlamlara da bakalım. Aklın gitmesi anlamında, sınama - deneme anlamında, yakarak işkence etmek anlamında, saptırmak - yoldan çıkarmak - tuzak anlamında, sıkıntılarla imtihan anlamında, fesada sürükleme anlamında, kötülük etmek anlamında, azgınlık anlamında, işkence, azab anlamında, bozgunculuk anlamında, küfür anlamında, bozgunculuk çıkarma anlamında kullanılmıştır.

Müellif fitne kavramını çok yönlü olarak ele alıp inceliyor. İnsanlık için en büyük tehlikenin fitne olduğuna vurgu yapıyor. Birey olarak insanın fitne ile ilişkisi ve siyasal ve sosyolojik olarak fitne kavramının yansımalarını iki bölümde ele alıyor. Fitne olgusu ile ilgili olarak eserin genel temasını şöyle tanımlayabiliriz. Gerek insanların duygusal gerilimleri, birbirlerinden uzaklıkları, adaletsizliğin doğurduğu karşı kin, nefret ve tepkisel varoluş düşünceleri, gerekse; nükleer depo halini alan dünya için en büyük tehlike, şüphesiz, potansiyel fitnedir. Fitne, asırlardan beri birikimini tamamlamak üzeredir. Eğer fitne, İslamın yumuşak zemininde eritilmezse, birikimini tamamlama fırsatı verilirse, infilak etmeden imha edilemez. Bu infilak, korkarım ki, insanlığın sonu olur. Bu sebepten dolayı fitnenin ortadan kalkması Tevhid, adalet ve özgürlüğün söz sahibi olması için her insan-her Müslüman sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Şüphe yok ki hiç bir insan düşündüklerinin tümünü düşünce boyutunda olduğu gibi kaleme dökemez. Çünkü ifadelerin tercümesi olan kelimeler yeterli değildir. Arzu edilen, istenilen mükemmellikteki bir oluşumu aynı mükemmellikte ancak hal diliyle anlatmak mümkündür. Müellif tevazu ehli biri olarak eseri için samimi izahlarda bulunuyor: "Kur'an'ın bizden istediği ideal toplum mükemmelliğini ideal ifadelerle anlatamadım. Ama şahidim Allah'tır. Izdırabımı dile getirmek ve kaleme dökmek istedim. İnsanlığın ortak beklentisine işaret etmek istedim. İşte bu yazılar benim duyduğum acıların, özlediğim hedefin yazılarıdır."

Müellif İbn Arabî'den yaptığı alıntılar ile dikkat çekiyor. Aslında kitabın genel muhtevasına baktığımızda müellifin fikri olarak siyasal yönü ağır basan, mevzulara ayet ve sahih hadis penceresinden bakan bir kişi olduğu anlaşılıyor. İbn Arabi'den yaptığı alıntılar araştırmanın geniş çaplı olduğunu gösteriyor. Konuyu çok yönlü ele almaya çalıştığından olacak farklı ekollerin yaklaşımları bir arada okuyucuya sunuluyor.

Fitnenin ortadan kalkması için müellifin önerdiği çözüm yolu Kur'an'a dönüş yoludur. Kur'an ahlakı ile ahlaklanıp, Kur'ani metod ile mücadele etmenin önemine hatime kısmında özellikle vurgu yapıyor. Gerek birey ile ilgili olarak gerek siyasal ve sosyal anlamda (Emperyalizm, Kapitalizm, Siyonizm gibi fitne odaklarına karşı) fitnenin tamamen kalkıp tevhidin hakim olduğu bir dünya için sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeliyiz. Eser bu anlamda yol gösteren, bilinç seviyesini arttıran bir eserdir.

Kur'an'da Fitne Olgusu ve Modern Fitre Odakları
Salih Asğar
Hanif yayınları
Ferhat Özbadem - 19.03.2013

,

2487

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

www.haberdurus.com, www.zeynepder.org,  www.dunyabizim.com, www.kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:

Ebrulim (Şiir), Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed (Araştırma – Düşünce), Cennetin Yolu (Araştırma – Düşünce), Kur’an’ı Nasıl Okumalı (Araştırma – Düşünce),  40 Esas 40 Düstur (Araştırma – Düşünce), Cennetin Anahtarı (Araştırma – Düşünce), Dünden Bugüne İslami Hareket (Araştırma – Düşünce), Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları (Araştırma – Düşünce), Beşir Ve Gazali (Roman), Beşir Ve Selahaddin (Roman), Eyyubi, Beşir Ve İbn Haldun (Roman), Beşir Ve Osman Bey (Roman) ,Beşir Ve Fatih Sultan Mehmet (Roman), Beşir Ve Sultan Abdulhamid (Roman), Hasan El Benna (Biyografik Roman), Seyyid Kutub (Biyografik Roman), Mevdudi (Biyografik Roman), Aliya (Biyografik Roman), Malkolm X (Biyografik Roman), Muhammed Ali (Biyografik Roman), Meryem Cemile (Biyografik Roman), Mehmet Akif (Biyografik Roman), Metin Yüksel (Biyografik Roman), Said Halim Paşa (Biyografik Roman), Necip Fazıl Kısakürek (Biyografik Roman), Akif İnan (Biyografik Roman), Ömer Muhtar (Biyografik Roman), Zeynep Gazali (Biyografik Roman), Hasan El Benna (Tavsiyeler), Said Havva (Tavsiyeler), Yusuf El Karadavi (Tavsiyeler), Hasan En Nedvi (Tavsiyeler), Seyyid Kutub (Tavsiyeler), Mevdudi (Tavsiyeler), Fethi Yeken (Tavsiyeler), Malkolm X (Tavsiyeler), Aliya (Tavsiyeler), Mustafa Meşhur (Tavsiyeler), Muaz (Roman), Brezilya (Roman), Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden (Deneme)

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin