Kur'an'da Temel Kavramlar

Kur'an'da Temel Kavramlar

Kur'an'da Temel Kavramlar

29.10.2012 - Ferhat Özbadem
Kur'an'da Temel Kavramlar
Kavramlar bilgi dünyamızın temel taşlarındandır. İman ettiğimiz ve nizamname olan Kur'an'da geçen temel kavramları bilmek Kur'an'ı daha iyi anlamaya katkı sağlayacaktır. Kur'an'da geçen temel kavramların anlamlarını sözlük ve lügat çalışması yapılabileceği gibi Ragıb el İsfehani'nin Müfredat adlı eserinden veya Kur'an'daki kavramlar üzerine neşredilen eserlere başvurulabilir. Bu konuda neşredilen eserler arasında Ali Ünal beyefendinin hazırlamış olduğu Kur'an'da temel kavramlar adlı eser kavramları beş kategoride ele almıştır. Bu kategorilere dahil olan kavramlar ayrıntısı ile izaha çalışılmıştır.

Kavramlar ele alınırken ilk önce gramer/dil bilgisi yönü ile ele alınıyor. Akabinde kavramın geçtiği ayetler ve bu ayetler içinde taşıdığı anlam ele alınıyor. Onun akabinde kavramın genel olarak ne anlama geldiği izah ediliyor. Hatimesinde ise kavramın kendisine yakın diğer kavramlar ile ilişkisi ele alınıyor.

Hayatın her alanında Kur'an ile hareket etmemizin gerekliliği ile birlikte hem davet ve tebliğ çalışmaları esnasında hem de günlük konuşmalar esnasında Kur'an kavramları ile konuşmanın birçok faydaları vardır. Kur'an'ı içselleştirmenin en sağlam yollarından biridir Kur'an kavramları ile konuşmak.

Kur'an ilimleri ile ilgili kavramlar başlığı altında Kur'an, vahiy, zikir, nur, kelam, ayet, muhkem, müteşabih, kıraat, tilavet, tertil, tefsir, tevil, nasih, mensuh kavramları etraflıca ele alınmış. Eserin giriş kısmında Kur'an ilimleri ile ilgili kavramların verilmesi okuyucunun sonraki bölümlerde ele alınan kavramları Kur'an ilimlerine göre ele almasına katkı sağlıyor. Önce usul bilgisi ile ilgili kavramlar veriliyor. Akabinde hüküm ve kevni kavramlar üzerinde duruluyor. Bu vesile ile Kur'an'ın bi hayat nizamı olduğu, toplumları şekillendiren bir hukuk kitabı olduğu gerçeğini ilgili kavram ve ayetlerde açıkça görüyoruz. Akabinde insanların amel yönü ile ilgili Kur'an'da yer alan kavramlar veriliyor. Amel konusu ile ilgili kavramlardan hemen sonra iman konusu ile ilgili kavramlar veriliyor. Burada bir hatırlatmada bulunmamız yerinde olacaktır.

Mukaddime kısmında usul ile ilgili kavramlar verildikten hemen sonra iman ile ilgili kavramlar ele alınsa idi okuyucuya daha fazla faydası olacağı kanaatindeyim. Sonrasında hüküm konuları ile ilgili kavramlar sonrasında amel ile ilgili kısımlar ve en sonunda içtimai farzların ihyası için gerekli olan önderlik ve yöntemim ile ilgili Kurani kavramlara yer verilmiş olması daha faydalı olacaktı. Eserin hatime kısmında önderlik ve yönetim ile ilgili kavramların verilmiş olması eserin orijinalitesine artı bir orijinallik katıyor. Önderlik ve yönetim ile ilgili olarak son dönemlerde zuhur eden acayip görüşlere cevap mahiyetinde olan kavramların sünnet ve siyer bilgisi olarak ele alınıp sahabe tarafından nasıl anlaşılıp uygulandığı kısmı üzerinde durulduğunda konu çok daha iyi anlaşılacaktır.

Kur'an okumaları yapan/yapacak olan birey ve grupların istifade edebilecekleri güzel bir çalışma olmuş. Mümkünse bu alanda yazılmış olan (başta Ragıp El İsfehani'nin Müfredat adlı çalışması olmak üzere) diğer eserleri okuyarak Kurani kavramlar konusunda belli bir ilmi seviyeye sahip olduktan sonra Kur'an'a yaklaşım usul ve yöntemleri ile ilgili eser ve görüşlere başvurduktan sonra yapılan Kur;'an okumaları daha verimli olacaktır. Ayetlerin sünnette uygulanışı kesinlik ile göz önünde bulundurularak Kur'an yaşanmaya çalışılmalıdır. Kur'an okumalarının farklı tefsirlerden ( rivayet ve dirayet tefsirleri, eski dönem ve yeni dönem tefsirler) yapılması Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Kur'an ile donanmış bir toplum oluşmasına katkı sağlaması temennisi ile.


Kuranda temel kavramlar
Ali Ünal
Beyan yayınları
Ferhat Özbadem - 29.10.2012

,

5366

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin