Kuran’daki Siyasi Kavramlar

Kuran’daki Siyasi Kavramlar

Kuran’daki Siyasi Kavramlar

30.11.2012 - Ferhat Özbadem
Kuran’daki Siyasi Kavramlar
Hamd olsun son dönemlerde Kur'an üzerine yapılan çalışmalar artış gösteriyor. Özellikle Kur'an'da geçen kavramlar üzerine yapılan çalışmalar Kur'an'ın daha iyi anlaşılması ve yaşanmasına katkı sağlıyor. Bu anlamda yapılan ansiklopedik çalışmalar yanında fikir kitabı formatında eserlerde dikkat çekiyor.

Kur'an'daki konu ve kavramlar ile ilgili neşredilen eserlerin bir kısmı şunlardır: Kur'an'da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı, Kur'an'da Ahlak Psikolojisi, Kur'an'da Allah-Kul İlişkisi, Kur'an'da Bazı Kavramlara Bakış, Kur'an'da Beden Dili, Kur'an'da Cehalet-Cahil-Cahiliyye, Kur'an'da Çocuk Eğitimi, Kur'an'da Denge, Kur'an'da Dostluk İlişkileri, Kur'an'da Dua ve Rasullerin Dua Örnekleri, Kur'an'da Ehl-i Kitap, Kur'an'da Firavun, Kur'an'da Fitne Kavramı, Kur'an'da Fitne Olgusu ve Modern Fitne Odakları, Kur'an'da Günah Kavramı, Kur'an'da Hak-Batıl Mücadelesi, Kur'an'da Hidayet, Kur'an'da Hikmet Kavramı, Kur'an'da Hz. Peygambere Sorulan 13 soru, Kur'an'da İbadet Kavramı, Kur'an'da İhsan ve Muhsin Kavramı, Kur'an'da İman Psikolojisi, Kur'an'da İmtihan, Kur'an'da İnfak, Kur'an'da İnkar Psikolojisi, Kur'an'da İnsan, Kur'an'da İnsan Pisikolojisi, Kur'an'da İnsan ve Hz. Muhammed, Kur'an'da İnsan ve Toplum, Kur'an'da İnsan-Gayb İlişkisi, Kur'an'da Kalp Kavramının Semantik Analizi

Bu çalışma, doğrudan siyasi anlamı bulunan veya zaman içinde siyasi anlam yüklenen Kur'an kavramlarını içermektedir. Tarz olarak sözlük biçiminde değil, sistematik bir çalışmadır.
Birinci bölümde siyaset, iktidar ve egemenlik
İkinci bölümde yönetim ilkeleri
Üçüncü bölümde siyasi önderlik
Dördüncü bölümde sosyal-siyasi gruplaşma
Beşinci bölümde siyasi davranış
Altıncı bölümde şiddet ve başkaldırı
Yedinci bölümde fitne, bozgunculuk ve sapkınlık
Sekizinci bölümde din
Dokuzuncu bölümde siyasetin coğrafi boyutu
Onuncu bölümde ise barış, cihad ve fetihle
ilgili kavramlar ve konular ele alınıyor. Kavramlar ele alınırken güncel değinilerde de bulunuyor müellif.

İslamda yönetim ve hakimiyet konusunu ayetler ışığında anlamak isteyen okuyucular için güzel bir kaynak eserdir. İslamın sadece bireyler ile ilgili değil toplum ve yönetim ile ilgili bir nizamname olduğunu kavramları incelediğimizde görüyoruz. Bir kısım içtimai farzların ihyası için gerekli olan İslam devletinin dataları durumunda olan kavramların hepsini bir arada görebildiğimiz bu eser kendi alanında yazılan nadir eserlerdendir. Türkçe telif eser olarak tek olma özelliği taşıyor aynı zamanda.

Siyaset ile politika arasındaki farkı ortaya koymak gerekiyor. Günümüzde genel olarak siyaset dendiğinde akla gelen olgu politikadır. İslam siyasetin kendisini içinde barındırır fakat politik yaklaşımı red eder. Siyaset vahye ve nebevi hikmete dayanır politika ise beşer ürünüdür. Politika Batı menşelidir siyaset ise din kaynaklıdır. Siyaset yönetenler ile yönetilenler arasındaki hukuku fıtrata uygun olarak belirler. Politika ise yönetenlerin menfaatlerine göre hukuk kurallarını belirler. Siyaset adalet merkezli yönetimi öngörür politika ise aksini.

Ciddi anlamda üzerinde tetkikler yapılması gereken bir eser. Gerçek anlamda İslamın siyasi boyutunun tekrar gündem olmasına katkı sağlayacak akademik bir eser olarak okuyucunun istifadesine sunulmuş bir çalışma.

Kuranda Siyasi Kavramlar
Vecdi Akyüz
Kitabevi yayınları
Ferhat Özbadem - 30.11.2012

,

2347

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Yorumlar
  • Ömer Faruk KARATAŞ 2013.02.19 12:42

    bu çalışmayı d.kitaptan kontrol ettim. kaynakça zayıflığı ve müfredat-fihrist özeti gibi bişey. sadece tasnif ve kavram tesbiti bakımından takdir edilebilir

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin