Kur'an'ın ve Kâinatın Dilinden İman Esasları

Kur'an'ın ve Kâinatın Dilinden İman Esasları

Kur'an'ın ve Kâinatın Dilinden İman Esasları

25.09.2013 - Mehmet Türkmen
Kur'an'ın ve Kâinatın Dilinden İman Esasları

İman: tasdik etmek, emin kılmak demektir. Peygamber efendimiz (s.a.v)’in Allah (c.c)’ tan getirdiği, tebliğ ettiği bütün hükümleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kişi iman ederek Allah (c.c)’ın göndermiş olduğu buyruklara, emirlere ve yasaklara harfiyen uyacağına dair akitte bulunmuş, yüce yaratıcısıyla bir nevi sözleşme yapmış demektir. İlk ahitleşme yeri olarak ‘Bezm-i Âlem’i bilmekteyiz. Araf Suresi 172. Ayette Rabbimizin: “Ben sizin, Rabbiniz değil miyim?” sorusuna “Evet (Rabbimizsin), şahit olduk.” Diyerek karşılık vermiş ve sözleşmenin ilk maddesini orada kabul edip ilan etmişiz.

Sözleşme iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla oluşan ve imzalanan metindir. Bu metinde belli kurallar vardır. Yapılması durumunda hangi kazanımların olacağı, ihlal edilmesi halinde ise ne tür yaptırımların olacağının yazılı tutulduğu bir metin. İman eden bir kişi kelime-i tevhit veya kelime-i şehadet getirerek bu metne imza atmış, sözleşmeyi kabul etmiş olur ki bu metin Allah Teâlâ (c.c)’nın bizlere mucizesi kıyamete kadar devam edecek olan Kur’an-ı Kerim’dir. Sözleşmeye, Kur’an’da geçen hükümlere sadık kalanlar karşılığını Cennet olarak alacaklardır. İhlali halinde günahkâr, inkârı durumunda da kâfir olarak adlandırılacaktır. Günahkârların durumu Allah’ın merhametine, şefaatine bağlıdır. Kâfirler ise yakıtı insan ve odundan oluşan ve ebedi yurt olarak cehennemde tutulacaktır.

Yazar için iman denilince aklan gelen şey, sağlıklı bilginin yanı sıra, yaşanan, solunan, zevk edilen bir hayat olmalıdır. Kur’an’ın ve hadisin bize öğrettiği iman, aynen böyle bir hayattır. Hayatını bu şekilde düzenleyen, planlayan insan, bir sıkıntı geldiğinde sabrederse ve isyan etmezse sevabını alacaktır. Kendisine nimet verilince de şükreder ve şımarmazsa yine sevap alır. Bunu aksi durumunda hayat nizamı değişecektir. Hâsılı iman edip Kur’an’a ve Sünnete göre yaşayan insanın hayatı elbette güzelleşecektir.

Sözü uzatmadan kitaba gelecek olursak, Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere iman başlıklarıyla imanın altı şartını ele alıyor. Her bir inanç esasını delilleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde, hem de yaşadığımız hayatla, doğayla ilişkilendirerek anlatıyor. Aynı zamanda örnekler vererek anlatmasıyla okuyucuda etki bırakıyor. Her konuya ayetle başlaması o konuyu canlı tutuyor. Kitapta inanç konularının bir yüzü görünen âleme bakarken diğer yüzü de gayba, görünmeyen, duyularla algılanamayan âlemlere bakıyor.

Böylelikle, imanın hayata asıl canlılığını veren bir ruh demek olduğu bilfiil anlaşılmış olacaktır.

Bu çalışmada önemli olan bir şey de üsluptur. Ele alınan konular ve izlenen yöntem kadar önemlidir bu. Keza konular ansiklopedik ve donuk bir üslupta anlatılmasından mümkün mertebe kaçınılarak Kur’an’ın canlı ve sıcak üslupları örnek alınarak yaşayan bir imanın heyecanı kalplerimize, dimağımıza yansıtılmak istenmiştir. Her konunun sonunda bölüm özeti konularak okuyucuya ayrıca o konunun ana fikrini açıklanmıştır.

İslam İnanç ilmihali
Ümit ŞİMŞEK
DİB Yayınları
312 sayfa

Mehmet Türkmen - 25.09.2013

,

3141

Mehmet Türkmen Hakkında

Mehmet Türkmen

1978'in 1 Mayısında şehr-i yağmurda, Giresun'da doğdu.

İlk ve orta öğretimini Giresun'da tamamladı. Açık Öğretim Fakültesi ön-lisans mezunu. Çeşitli mesleklerde çalışsa da bir zaman sonra devlet memurluğu nasip oldu.

Giresun'da din görevlisi olarak yaşamını sürdürmekte...

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin