Kur'ân'ın ve Kâinâtın Dilinden İman Esasları - Ümit Şimşek

Kur'ân'ın ve Kâinâtın Dilinden İman Esasları - Ümit Şimşek

Kur'ân'ın ve Kâinâtın Dilinden İman Esasları - Ümit Şimşek

19.07.2011 - Ayşenur AYDINLI
Kur'ân'ın ve Kâinâtın Dilinden İman Esasları - Ümit Şimşek

Allah Teâlâ'nın yarattığı tüm varlıkların sorumlulukları birbirinden farklıdır. Eşref-i mahlûk olarak yaratılan "Hz. İnsan" ın vazifesi, elbet diğer mahlûkâtın vazifesinden daha üstündür. Nitekim Rabbimiz Kur'ân-ı Kerîm'de, "bizi kendisine kul olalım" diye yarattığını beyân ediyor. Vazifenin ölçütü noktasında ise; "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamızı" buyuran Resûlullah'ın (s.a.) hadis-i şerîfi de şüphesiz bizim için bir diğer ölçüttür.

Ahiretin tarlası olan şu fani dünyada Allah'a olan görevlerimizin yanı sıra insanlara, tüm mahlûkâta ve hatta kendimize karşı da birtakım sorumluluklarımız vardır. Bunların her birini en iyi şekilde yerine getirebilmek de temel ilkemizdir. Bunun için de sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekmektedir. Nasıl ki bir doktorun, bir mühendisin vs. mesleğini yapabilmesi için bu ilimleri bilmesi gerekirse; bir müslümanın da neye inandığını ve inandığı varlığa karşı ne gibi görevlerinin olduğunu bilmesi gerekir. İşte tam da bu noktada ilmihaller önem kazanmaktadır.

İlmihaller alışageldiğimiz üzere inanç, ibadet, ahlâk konularını içeren genellikle ciltli kitaplardır. Ümit Şimşek ise el kitabı niteliğinde olan bu eserinde sadece "inanç" konusunu esas almıştır. Müellif, müslüman bir kimsenin yapacağı ibadetlerden önce neye inanması gerektiğini bilmesi, bunu en iyi şekilde kavraması gerektiği düşüncesinden hareketle kitabına böyle bir yön vermiştir. Bu ilmihal; aklın ön plana çıktığı günümüz dünyasında, inanç konusunda da aklî temellendirmeler isteyenlerin aradığı kitaplar kategorisinde de ele alınabilecek türdendir. Ümit Şimşek, hayatımızdaki sıradanlaşmış olaylarda göremediğimiz hakikatlara Kur'ânî delillerle ışık tutmaktadır.

Kitap seçiminde her okurun kriteri farklıdır. Kitabın adına, konusuna, yazarına dikkat edenler olduğu gibi görüntüsüne göre de kitap seçenler bulunmaktadır. Kimisi de tavsiyelere kulak vermektedir. Benim de bu kitabı okumamda kıymetli bir hocamın tavsiyesinin etkili olduğunu söylemeliyim. Vazgeçilmez bir kriter olan "üslûb"a oldukça önem veren hocamın, üslûbunu methettiği bu kitabı, aynı zamanda "Âmentü'nün modern tefsiri" diye nitelendirerek tanıtması merakımı biraz daha artırmıştı. Sonuç olarak hocamın tavsiyelerinin, kitabı okuduğumda bende oluşan kanaati bire bir karşıladığını da ifade etmeden geçemeyeceğim.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan olan eser; hocamın da ifade ettiği gibi gerçekten "Âmentü'nün modern tefsiri" niteliğinde. Akıcı üslûbuyla da bir roman tadında. Kur'ân ve hadislerin yanı sıra kâinattan da delillerle süslenen kitap, adına hakkıyla yakışmakta.

Kısa bölümlerden oluşan kitapta her bölüm sonunda birkaç satırlık özet verilmesi mesajların daha kolay kavranabilmesi açısından güzel düşünülmüştür. Her bölüm, ilgili bir âyet-i kerîmeyle başlamakta olup içerik de buna uygun olarak biçimlenmiştir. İmanın 6 esasını anlatırken seçilen başlıklar da oldukça dikkat çekicidir. Konuların delilleriyle zikredildiği eser, okuyucunun zevkle okuyabileceği tattadır.

Zaman zaman şaşırtan, kimi zaman da sarsan örnekleriyle baştan sona sıkılmadan zevkle okuyabileceğiniz bu eser, kütüphanenizde bulunması gerekenler arasında.

Müellife ve bu eseri okumamı tavsiye eden hocama teşekkürler…

Kur'ân'ın ve Kâinâtın Dilinden İman Esasları
Ümit Şimşek
DİB Yayınları

Ayşenur AYDINLI - 19.07.2011

,

4005

Ayşenur AYDINLI Hakkında

Ayşenur AYDINLI

Hakkında yapılan google araması boş dönen gizemli insan. Lakin kitaplar hakkında çok şey söylüyor...

 

Ayşenur AYDINLI ismine kayıtlı 27 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin