Kuşların Düğünü

Kuşların Düğünü

Kuşların Düğünü

02.05.2016 - Bilal Can
Kuşların Düğünü

Şiir, deneme, hikâye gibi farklı türlerden eserler verebilen yazarlar farklı türler arasındaki etkileşimi sağlayabildikleri ölçüde başarılı olabilirler. Her bir türün kendine özgü sınırları var ise de her tür hem kendi türü içerisindeki imkânları hem de diğer türlerin sağlamış olduğu imkânları kullanarak eserin farklı biçimlerde konuşulmasını sağlayabilmektedir. Şiir, deneme, hikâye gibi türlerin sağlamış olduğu imkânların bir arada kullanılması kimi zaman riskli olarak gözükse de birbirleriyle uyum içerisinde kullanılması ortaya konulan eserin zenginleşmesini sağlamaktadır. Hasan Akçay bahsettiğimiz türlerin hepsinden eserler verebilmiş, vermeye de devam eden bir isim olarak durmaktadır. Eylül Yorgunu isimli şiir kitabıyla 1991 yılında ilk eseri yayınlanan Akçay’ın daha sonra Gül Şafaklı Bir Özlem (2000), Öğretin Bana (2001), Şiir Biraz Çok Hüzün (2008), Dolunay Gülüşleri (2012) şiir kitapları izlemiş, Bir Göz Açıp Yummuş Gibi (2011), Vefa Sözleri (2013) deneme kitabı yayınlanmıştır. Dolunay Gülüşleri ve Kuş Düğünü isimli hikâye kitapları ise yazarın ilk hikâye kitapları olarak yakın zamanda okuyucularla buluşmuştur. Yazarın ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve edebî çalışmaları mevcuttur.

Çocuk Edebiyatı ve Hikâyeler

Çocuk edebiyatı alanında ülkemizde bir geç kalınmışlık hissiyle son zamanlarda yoğun ve hızlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu gün çocuk edebiyatı denildiğinde artık farklı yelpazelerden bahsetmemiz mümkündür. Yayıncısından tasarımcısına, yazarından, pedagoguna kadar farklı uzmanlık alanlarının bir arada çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir.

Çocuk edebiyatı dediğimiz 15 yaş ve altındaki çocukların karakter, kişilik, ahlak, din, dil, sosyal yaşantı vs. gibi konularda gelişimlerine katkı sağlayan bu tür ülkemizde de doğru yöntem ve tekniklerle eğitimin farklı bir kolu olarak kullanılmaya başlandı artık. Türkiye’de çocuk edebiyatı denilinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Mustafa Ruhi Şirin; çocuk edebiyatı üzerine eserler üretirken ayrıca çocuk edebiyatının ülkemizdeki seyrini de izleyerek ülkemizdeki bu alanda eksikliğin temel nedenlerinden birinin bu alanı özümsemiş, yazar/sanatçı eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu gün ise artık alanında yetkin, bu alanı özümsemiş isimlerin çokluğu ve yeni yeni eserlerin üretilmesi ülkemizde çocuk edebiyatı alanının genişleyip ilerlediğinin göstergesi olarak okunabilmektedir. Bu dönemin çocuklarının 10 sene evvel doğmuş çocuklardan bu yönüyle daha şanslı olduklarını söylemek bu yüzden de yanıltıcı olmayacaktır.

Genç Okur Yayınlarınca yayınlanan Hasan Akçay’ın Kuş Düğünü isimli eseri, çocuk edebiyatına çok uzak olmayan bir isim tarafından yazılmış olması önemli. Daha önce çocuklar için şiirler yazmış Hasan Akçay’ın Kuş Düğünlü isimi eseri kitaba isim veren hikâye ile birlikte, Toprakların İnsanı, Taş Kınası, Bitmeyen Dostluk, Büyüdüm Çocuk Oldum, Pirin Tanesi, Uzak Ülke Yolcuları başlıklarından oluşan toplam 7 hikâyeden oluşmaktadır. Hikâyelerin genel olarak özellikleri sade, açık ve anlaşılır bir dil ile sunulması olarak görülmektedir. Akçay’ın toprak, ağaç, kuş sevgisinin bir nevi yansıması olarak okunabilen bu eser aslında Akçay’ın yazım konusundaki genel olarak ele aldığı konularının bir özeti olarak anlaşılabilir. Çünkü Akçay eserlerinde bir şekilde toprak ile ünsiyet kurabilen bir kalemdir. Toprağa çağırır eserlerinde, toprakla bağın koparılmamasını önemser. Doğayı, hayvanları önemser. Merhamet ekseninde bir dünya okuması anlayışı vardır. Kuş Düğünü’nde de görüleceği gibi unutulmaya yüz tutmuş insanî duyguları kısa anekdotlarla okuyucularına aktarır. Bunu bir görev bilinciyle yapar Akçay, genç dimağlara iyiliği, güzelliği, erdemi, merhameti, sevgiyi, saygıyı, hikâyelerle aktarırken aslında bunların hepsinin bir ortak paydada birleştiğini gösterir. O da edeptir.

Hasan Akçay

Kuş Düğünü

Genç Okur Yayınları

108 Sayfa

Bilal Can - 02.05.2016

,

2881

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin